ZÜBEYİR SARI fotoğraf
Doç.Dr. ZÜBEYİR SARI
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

E-Posta
zsari@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 399 93 71 / 1333
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / 336
Sosyal Ağlar

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
TÜBİTAK PROJESİ
2018 - Halen
Araştırmacı
''Arttırılmış Sanal Gerçeklik Tabanlı Denge ve Koordinasyon Eğitim Sistemi Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi''
2018 - Halen
Danışman
''Topuk Dikeni Bulunan Hastalar İçin Basınç Sensörlü Mostra Üretimi''
2017 - 2018
Danışman
''Üst Ekstremiteye Uygulanan Sanal Gerçeklik Oyunlarının Kas Kuvveti, Propriosepsiyon ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2017 - Halen
Araştırmacı
''Sanal Gerçeklik Programları, Yürüyüş Bandı ve Bisiklet ile Yapılan Aerobik Egzersizin Genç Erişkin Sedanter Bireylerde Fiziksel Uygunluk ve Aerobik Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması''
TÜBİTAK PROJESİ
2017 - Halen
Yürütücü
''Simüle Hippoterapi Sisteminin Geliştirilmesi ve Serebral Palsili Çocuklarda Etkinliğinin Araştırılması''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2017 - 2018
Yürütücü
''Serebral Palsili çocuklarda Simüle Hippoterapi Eğitiminin Etkinliği''
2017 - 2018
Yürütücü
''Diz Osteoartrit’li Hastalarda Sanal Gerçeklik Tabanlı Rehabilitasyon Programının Etkinliği''
TÜBİTAK PROJESİ
2017 - 2018
Araştırmacı
''Marmara Üniversitesi Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları 2018-2022 AR-GE strateji belgesi (Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları)''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2016 - Halen
Yürütücü
''Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu geçiren bireylerde görsel ve işitsel uyarılarla yapılan rehabilitasyon yaklaşımlarının etkinliğinin değerlendirilmesi''
2016 - 2017
Yürütücü
''Hemiparatik Tip Serebral Palsili Çocuklarda Plantar Fleksör Spastisitesi İle Ayak Bileği Temas Açısı Ve Plantar Fleksörlerin İtme Gücü Arasındaki İlişki''
TÜBİTAK PROJESİ
2015 - 2017
Yürütücü
''Görsel ve İşitsel Uyaranlı Eklem Eğitim Cihazı Ve Yazılımının Geliştirilmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - Halen
Yürütücü
''Farklı Kas Kuvvetlendirme Tekniklerinin Kas Hacmine ve Kuvveti Üzerine Etkileri''
ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2017
Araştırmacı
''Düşme Korkusu ile Sosyal Hayata Katılamayan Yaşlıların Bağımsızlıklarının Arttırılması Amacıyla Referans Merkezi Kurulması.''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2013 - 2015
Yürütücü
''Obstetrik Brakial Pleksus Palsili Çocuklarda Denge Etkileniminin Belirlenmesi''
2013 - 2016
Araştırmacı
''Diz osteoartritli hastalarda postural denge eğitiminin kardiyovasküler fitness seviyesine etkisi''
2012 - 2013
Yürütücü
''Diz Osteoartritli Hastalarda Kuadriseps ve Hamstring Kaslarına Uygulanan Kinezyolojik Bantlamanın Alt Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkileri''
2011 - 2012
Yürütücü
''Omuz İmpingement Sendromunun Fizyoterapisinde Bantlama ve Mobilizasyon Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması''
2011 - 2012
Yürütücü
''Patient Rated Wrist Evaluation Anketinin Türkçe Uyarlamasının Geçerliliği ve Güvenilirliği''
2009 - 2012
Yürütücü
''Yanık skarı tedavisinde farklı fizyoterapi yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması ''
DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)
1997 - 1998
Yürütücü
''Sporcu Performansı Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı Projesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
1997 - 1997
Araştırmacı
''İzotonik ve İzometrik Solunum Egzersizlerinin Ventilatuar Kasların Kuvvetlerine Etkisi''
PATENTLER
ULUSAL
PATENT
2018
SECTION A - HUMAN NECESSITIES
''Portatif Eklem Eğitim Cihazı''