ZAFER ODABAŞ fotoğraf
Doç.Dr. ZAFER ODABAŞ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

E-Posta
zodabas@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1368
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü / GZFC-422
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
Betül Nur BALKAŞ, "(2,3-DİMETOKSİ)FENOKSİ GRUPLARI İÇEREN ALFA VE BETA SÜBSTİTÜE METALLİ VE METALSİZ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU", , Tamamlandı, 2017
GÖZDE EREN, "5,6,7,8-tetrahidro-2-naftoksi grupları içeren alfa ve beta sübstitüe metalli ve metalsiz ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
CANSU BİLEN, "3,4,5-trimetoksifenoksi grupları içeren alfa ve beta sübstitüe metalli ve metalsiz ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Organik Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
Mehmet Çetinkaya, "PERİFERAL VE NON PERİFERAL POZİSYONDA OKSİJEN KÖPRÜSÜ İLE HALKAYA BAĞLI TRİMETİLBENZEN SÜBSTİTÜENTLERİ İÇEREN FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU", , Tamamlandı, 2015
MEHMET ÇETİNKAYA, "Periferal ve non periferal pozisyonda oksijen köprüsü ile halkaya bağlı trimetilbenzen sübstitüentleri içeren ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
MÜNEVVER MERVE YÜZÜAK, "Konjuge sübstitüent içeren ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
SAFİNAZ ŞAHİN, "Azo veya oksijen köprüsü ile halkaya bağlı dimetoksibenzen sübstitüentleri içeren ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
EKREM GÜREL, "Azo veya oksi grubu ile halkaya bağlı (Trimetil)fenil sübstitüentleri içeren ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
DOKTORA
Haytham Elzien Alamin Ali, "Synthesis and characterization of novel oxo- and azo- bridgedphthalocyanines bearing isomeric phenylphenoxy groups", , Tamamlandı, 2017