ÜMİT KEMALETTİN TERZİ fotoğraf
Doç.Dr. ÜMİT KEMALETTİN TERZİ
Teknoloji Fakültesi / Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

E-Posta
terzi@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 336 57 70 / 1265
Adres
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi / Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü / D218
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
HAKAN YUNUS AYIRGA, "Şekil hafızalı aktuatör ile biomekanik hareket edebilen sualtı robot tasarımı ve prototip geliştirilmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mekatronik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
AYTAÇ UĞUR YERDEN, "Rüzgar türbini kullanarak su akıntılarından elektrik enerjisi üretimi için prototip tasarımı", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
RÜŞTÜ BAYKAL, "Asenkron motorlar üzerine enerji verimliliği uygulaması", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
ONUR AKAR, "Akıllı yapılarda yenilenebilir enerji kaynakları tabanlı elektrik üretimi ve kullanımının teknik ve ekonomik analizi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
NECDET TORTUMLUOĞLU, "PLC kontrollü elektropnömatik eğitim seti tasarımı", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
ŞEVKET SARGIN, "Üretimden tüketime elektrik enerji sistemlerinde meydana gelen kayıplar ve giderilmesine yönelik çalışmalar", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
HAYDAR BAYAR, "Asenkron motorun yakılarak sökülmesinin motor parametrelerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
İSMAİL DEVYARAN, "Rüzgar jeneratörleri ve güneş pilleri ile kurulan hibrid sistemlerin optimal seçiminin bilgisayar destekli gerçekleştirilmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
RECEP GÜRBÜZ, "Elektrik üretiminde biyomas enerjisi kullanımı ve ülke ekonomisine katkıları", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
SONER GÜNAY, "Yenilenebilir Enerji Santralleri için Arayüz Korumasının Benzetim Destekli Geliştirilmesi", , Devam Ediyor,
Ali Özgün Kuşakçı, "PV Panelleıin Gömülü Bir Sistem ile l-V Karakteri§tiklerinin ızlenmes", , Devam Ediyor,
Soner Günay, "Yük Kaynaklı Bozucu Faktörlerin Elektrik Sayaçları Üzerindeki Etkilerinin Tekno-Ekonomik Analizi ve Çözüm Önerileri", , Devam Ediyor,
Sait Dursun, "Yeni Nesil Aydınlatrna Elemanlarının Elektrik Sistemlerine Etkilerinin Analizi", , Devam Ediyor,
Taha Furkan Öztürk, "Fotovoltaik Paııeller için Veriş Aıtışı Amaçlı Soğutma Modeli Tasanmr", , Devam Ediyor,
İbrahim Halil Budak, "Termo-grafik Kamera ile Günes Panellerin incelenmesi", , Devam Ediyor,
Ali Özgün Kuşakçı, "PV Panelleıin Gömülü Bir Sistem ile l-V Karakteristiklerinin İzlenmesi", , Devam Ediyor,
Erhan Çeri, "Dağıtım Transformatörlerinin Güç Parametrelerinin Uzaktan Takibi", , Devam Ediyor,
Hadi Azaddar, "Akıllı Şehirlerde Atık YönetimiAmaçlı Akıllı Çöp Kutusu Tasanmı", , Devam Ediyor,
DOKTORA
HAYDAR BAYAR, "Asenkron generatör birim koruma sisteminin gerçeklenmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
Ercan Aykut, "Temel Dalga Tahmini Yapılarak Otomatik Akort Aleti Tasarımı ve Uygulaması", , Devam Ediyor,
Hakan Yunus Ayırga, "Şekil Hafızalı Alaşımla Elektrik Motoru Tasarımı", , Devam Ediyor,
Ercan Aykut, "Marmara Universitesi için Hibrit Enerji Sistemlerinin Tekno-Ekonomik ve Çevresel Etkenler Bakımından İncelenmesi", , Devam Ediyor,