SEYFULLAH MADAKBAŞ fotoğraf
Doç.Dr. SEYFULLAH MADAKBAŞ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

E-Posta
smadakbas@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1380
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SEDA AKHAN, "Kendi kendini onarabilen poliüretan nanokompozit kaplamaların sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MURAD TURNA, "Kil içeren polimer nanokompozit malzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
MURAT YAVUZ YENER, "Characteristic properties of thermoplastic polyurethane/boron nitride composite using thermal and positron annihilation lifetime spectroscopy techniques", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
Murat Yavuz Yener, "Characteristic Properties of Thermoplastic Polyurethane/Boron Nitride Composites Using techniques of thermal,electrical, and positron annihilation lifetime spectroscopy", , Tamamlandı, 2016
ZEYNEP TÜRK, "Organo modifiye nanokil/polietilen tereftalat (PET) sentez ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
BETÜL KARADOĞAN, "İnorganik katkılı poliüretan kompozitler", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
NİHAT KANAR, "Polianilin / Huntit kompozitinin in situ polimerizasyonu ve özelliklerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
SENEM KAMİLOĞLU, "Metil Parabenin elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
Murad Turna, "Flor içeren polimer nanokompozit malzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu", , Devam Ediyor,
Seda Akhan, "Kendi kendini Onarabilen Poliüretan Nanokompozit Kaplamaların Sentezi ve Karakterizasyonu", , Devam Ediyor,
DOKTORA
Zeynep Türk, "Meme Kanserinin Erken Teşhisi için Elektrokimyasal Biyosensör Geliştirilmesi", , Devam Ediyor,
BİRTANE HATİCE, "YENİ POLİİMİD ESASLI NANOFİBER YAPILARIN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU, TERMAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", , Devam Ediyor,