Prof.Dr. ŞEVKET IŞIL AKGÜL
İktisat Fakültesi / Ekonometri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / Ekonometri Bölümü / 319
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
HOŞENG BÜLBÜL, "Finansal kriz modelleri çerçevesinde Türkiye'nin kriz öngörü modelininin geliştirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
GÖZDE BOZKURT, "Sosyal medyada rasyonel olmayan yatırımcı eğilimlerinin nitel tercih modelleriyle belirlenmesi: Twitter örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ABDÜLLATİF BAHADIR DURUKAN, "Türkiye' nin makro ekonomik büyüklükleri arasındaki ilişkinin analizi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
YASEMİN BAYRAK, "Bütçe açığı ve cari açığın sürdürülebilirliği: Türkiye örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
ORHAN OĞUZ YILMAZ, "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın mikroyapı analizi: Organizasyon, fiyat oluşumu, otoregresif koşullu süre modelleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
EVREN KOÇ ÖZTÜRK, "Finansal başarısızlık tahmin metodlarının karşılaştırılması ve sektörel bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
BUĞRA TOĞUŞLU, "Reel ve finansal sektörlerde krizler ve etkileşimleri doğrusal olmayan nedensellik uygulaması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ERDEM ŞEPHANELİOĞLU, "Merkez Bankası kur müdahalelerinin döviz piyasası oynaklığına etkisi: EURO ve dolar örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
BURAK ÇELİK, "Yapay sinir ağları metodolojisi ile zaman serisi analizi : Teori ve uygulama", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
BAŞAR DİLİŞEN, "Yapısal kırılma durumunda geliştirilen birimkök testleri ve uygulaması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
HEDİYE AKTAN, "Yapısal kırılma, ortak bütünleme ve nedensellik analizi dört ülke uygulaması: Türkiye, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum kesimi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
UFUK ÇANAKÇIOĞLU, "Enflasyonun belirleyicileri ve ileri yönelik tahmin", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
AHMET KARAAHMETOĞLU, "Opsiyon fiyatlamasında otoregresif koşullu değişen varyans modelleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
SELMAN KOÇ, "Kredi piyasalarında asimetrik bilgi probleminin neden olduğu piyasa aksaklığı ve long memory uygulaması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
NURULLAH ALTINDİŞ, "Zaman serilerinde ARIMA ve ARCH modelleri-faiz oranı ve net uluslararası rezerv serilerine uygulaması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
SELİN DEVRİM ÖZDEMİR, "Doğrusal olmayan modeller TAR, STAR ve öncü göstergeler endeksi uygulaması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
ÜMİT BOZOKLU, "Para politikasında hedef seçimi: enflasyon hedeflenmesi Türkiye örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
SEÇKİN SUNAL, "500 büyük sanayi kuruluşunun panel veri yöntemiyle analizi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
EVRİM ALÇAM, "Fisher etkisi ve Türkiye'de geçerliliğinin sınanması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
ELÇİN AYKAÇ, "Sinyalleme varsayımı altında etkin ücret hipotezinin analizi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
DİDE SEVİL ERSEZER, "Türkiye'de işsizlik ve ücretler ile ilişkisinin ekonometrik analizi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
SERHAT AKI, "Eşanlı denklem sistemleri ve bulanık regresyon analizi ile bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
AYŞE DEMİRHAN, "Heterodoks teori: Dünyada ve Türkiye'deki uygulamalar", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
ÇİĞDEM ARICIĞİL, "Ekonomik konjonktür ve Türk emek piyasası", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2000
ZEHRA KUTLAY, "Zaman serileri ile ilgili bir uygulama Kıbrıs örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2000
ÜMİT DENİZ, "VAR yöntemi ile Türkiye'de para politikaları ve inşaat sektörünün etkileşiminin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2000
FAZLI İLTERİŞ HATİPOĞLU, "Türkiye`de etkin piyasa hipotezinin test edilmesine ilişkin ekonometrik yaklaşım", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1999
SEVİM SAVAŞÇI, "Türkiye`de sigorta ve reasürans şirketlerinin yatırımları için ekonametrik model çalışması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1997
TURGUT ÜN, "Otoregresif koşullu değişen varyans ve bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1995
DOKTORA
AHMET KARAHAN, "Pazar payı tahmin modelleri ve telekom sektörü için model önerileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
SELİN DEVRİM ÖZDEMİR, "Kaotik zaman serileri ve Lyapunov kararlılık teorisi ile doğrusal olmayan eştümleşme analizi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
SELÇUK KOÇ, "Tek ve çok değişkenli rejim değişim modellerinin Türkiye ekonomik göstergelerine uygulanması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
MUSTAFA KEMAL BEŞER, "Zaman serilerinde bootstrap çözümlemeleri ve Türkiye'de tanzi etkisine uygulaması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006