Prof.Dr. ŞEVKET IŞIL AKGÜL
İktisat Fakültesi / Ekonometri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / Ekonometri Bölümü / 319
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM,AKGÜL ŞEVKET IŞIL. Hisse Senedi Piyasalarının Kaotik Yapısı ve Yapay Sİnir Ağları ile Öngörüsü IMKB 100 Örneği. iktisat, işletme ve Finans. Cilt 29. sf 31-58, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. KOÇ SELÇUK,AKGÜL ŞEVKET IŞIL. Türkiye Ekonomisinin Rejim Yapısının MSVAR ile Belirlenmesi. İktisat İşletme ve Finans. Cilt 28. sf 41-74, 2013.
3. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM. Enflasyon Eşiği ve Ekonomik Büyümeye Etkisi. İktisat İşletme ve Finans. Cilt 27. sf 85-106, 2012.
4. Akgül Işıl, Sayyan Hülya. IMKB 30 Hisse Senedi Getirilerinde Volatilitenin Asimetrik Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile Öngörüsü. İktisat İşletme Finans. Cilt 22. sf 127-141, 2007. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. Akgül Işıl, Beşer Kemal. Effects of Inflation Tax versus Tanzi Effect on the Real Value of Tax Revenues Evidence from Turkey. iktisat İşletme ve Finans. Cilt 26. sf 45-66, 2011. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM,AKGÜL ŞEVKET IŞIL. Inflationary Effects of Oil Prices and Domestic Gasoline Prices MArkov switching VAR analysis. Petroleum Science. Cilt 12. sf 355-365, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM. Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Eğitim ve Büyüme İlişkisi Eşik Otoregresif Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 13. sf 1-36, 2011. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,SAYYAN HÜLYA. Modelling and forecasting long memory in exchange rate volatility vs stable and integrated GARCH models. applied financial economics. Cilt 18. sf 463-483, 2008.
3. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM. Enflasyon-Faiz Oranı ve Enflasyon-Döviz Kuru İkilemi: GEG Programı Döneminde Türkiye Gerçeği. Ege Akademik Bakış. Cilt 18. sf 153-166, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. BÜLBÜL HOŞENG,AKGÜL ŞEVKET IŞIL. Türkiye Finansal Stres Endeksi ve Markov Rejim Değişim Modeli ile Yüksek Stres Dönemlerinin Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 13. sf 125-140, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÖZDEMİR SELİN DEVRİM. Modelling and Forecasting of Turkey Current Account Imbalance with Threshold Autoregressive Models. Journal of Business, Economics and Finance. Cilt 3. sf 207-237, 2014.
6. ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM,AKGÜL ŞEVKET IŞIL. Ham Petrol ve Benzin Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi MS VAR modelleri ile Analizi. Ege Akademik Bakış. Cilt 15. sf 367-378, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÇEVİK EMRE, Global Economy, Economic Crises Recessions Introduction, Londra. 2018.
2. AKGÜL ŞEVKET IŞIL, THE MIDDLE EAST IN THE CONTEXT OF PAST AND FUTURE, Podgorica. 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,BİLDİRİCİ MELİKE ELİF,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM, Istanbul As a Global Financial Center, 2017.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
4. AKGÜL ŞEVKET IŞIL, Zaman Serilerinin Analizi ve ARIMA Modelleri, İstanbul. 2003.
5. AKGÜL ŞEVKET IŞIL, Geleneksel zaman Serisi Yöntemleri, istanbul. 2003.
KİTAP BÖLÜMÜ
6. AKGÜL IŞIL, Tarihi Siyasi Sosyal Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisi içinde 1908 Genç Türk Devriminden Günümüze Paranın değeri içinde 1908 Genç Türk Devriminden Günümüze Paranın Değeri adlı bölüm, 2010.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSLARARASI
DERGİ
1. METİN NURCAN,AKBULUT HASAN,AKGÜL ŞEVKET IŞIL,AKYOL AYŞE,ALPAGUT UĞUR,ALTAŞ DİLEK,APAK SUDİ,YILDIRIM ÖCAL JÜLİDE,ÖCAL NADİR,MARDİKYAN SONA Social Sciences Research Journal (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÇİLİNGİRTÜRK AHMET METE,AKYOL AYŞE,ALTAŞ DİLEK Social Sciences Research Journal
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM, "THE RELATIONSHIP AMONG NATURAL GAS PRICE AND ECONOMIC GROWTH FOR RUSSIA TAR MODEL", II: Balkan Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium, St. Petersburg, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. Akgül Işıl, Sayyan Hülya, "Modelling and Forecasting Long Memory in Exchange Rate Volatility via Stable and Integrated GARCH Models", 4th International Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-making
3. Beser Kemal, Akgül Işıl, "Economic Effects on Current Account Deficits Simulation Based Approximations", International Conference on Modeling and Simulation, Konya
4. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM, "Enflasyon faiz oranı döviz kuru üçlemi GEG programı döneminde Türkiye gerçeği", İBAD 2016, 2016.
5. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÇEVİK EMRE, "Dolar Kuru Oynaklığı ile İhracatın ithalatı Karşılama Oranı İlişkisi SETAR ve TAR modeli", EYİ 2016, 2016.
6. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÇEVİK EMRE, "İhracatın İthalatı Karşılama Oranında Kritik eşik Türkiye Örneği", İBAD 2016, 2016.
7. AKGÜL ŞEVKET IŞIL, "The Analysis of Turkey’s Trade Deficit and Budget Deficit with Nonlinear Models", EconWorld2017 I VI. International Conference on Economics, 2017.
8. AKGÜL ŞEVKET IŞIL, "Inflationary Effects of crude oil prices in turkey: nonlinear causality approach", International conference on advences in economics and emerging global ıssues in management, social sciences and humanities, 2017.
9. AKGÜL ŞEVKET IŞIL, "Impact of Trade Deficit on the Current Account Deficit: MArkov Regime Switching Approach", EconWorld2017 VI. International Conference On Economics, 2017.
10. AKGÜL ŞEVKET IŞIL, "Finansal Baskı Endekslerinin Türkiye için Kriz Nesilleri Bağlamında Değerlendirilmesi", ECOEI European Congress on Economic Issues, Kocaeli, 2017.
11. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM,ÇEVİK EMRE, "Türkiye’de Döviz Kuru ve Petrol Fiyatlarının Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkisi: Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi ve Doğrusal Olmayan ARDL Yöntemine Farklı Bir Yaklaşım", II. “European Congress on Economic IssuesNew Trends in Economics”, 2017.
12. ÇEVİK EMRE,AKGÜL ŞEVKET IŞIL, "G-7 Ülkeleri İçin Ekonomik Büyümede Dış Ticaretin Eşik Değer Etkisi", II. “European Congress on Economic Issues New Trends in Economics”, 2017.
13. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM,ÇEVİK EMRE, "Dış Ticaret Dengesi İçin Doğrusal Olmayan ARDL Yöntemine Farklı Bir Yaklaşım", XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017.
14. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÇEVİK EMRE, "Ticaret Ağırlıklı Büyümenin G7 Ülkeleri Büyüme Oranlarına Etkisi: Eşikli Panel Modelleri İle Analiz", XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017.
15. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,BİLDİRİCİ MELİKE ELİF,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM, "Evaluating the Nonlinear Lİnkage Between Gold Prices and Stock Market Index Using Markov Switching BAyesian VAR models", 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and BUsiness Management, İstanbul, 2005.
16. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÇEVİK EMRE, "KRİPTO PARA TİCARET HACMİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK ANALİZİ", IV. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES ECOEI, İZMİT, 2018.
17. AKGÜL ŞEVKET IŞIL, "INTEREST RATE -INFLATION RATE DILEMMA: IN THE PERİOD OF THE TRANSİTİON TO THE STRONG ECONOMY PROGRAM", IV. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES, İZMİT, 2018.
18. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,Bozkurt Gözde, "SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İLE KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FİNANSAL BAKIŞ AÇISININ BELİRLENMESİ: TWİTTER ÖRNEĞİ", 19. EYİ SEMPOZYUMU, 2018.
19. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM,BÜLBÜL ŞAHAMET,BÜLBÜL HOŞENG, "TÜRKİYE İÇİN GSYIH BÜYÜMESİNİN DOĞRUSAL MODELLER VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ", 19. EYİ SEMPOZYUMU, 2018.
20. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM,ÇEVİK EMRE, "FOREIGN TRADE BALANCE AND NON-LINEAR COINTEGRATION: THE CASE OF TURKEY", ICOPEC 2018 9. International Conference on Political Economy, ATİNA, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
21. AKGÜL ŞEVKET IŞIL,KOÇ SELÇUK,ÖZDEMİR YAZGAN SELİN DEVRİM, "Cari işlemler dengesi rejim değişim modelleri ile modellenebilir mi", 8. ekonometri ve istatistik sempozyumu, Malatya, 2007. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Akgül Işıl, özdemir selin, "Enflasyon Eşiği ve Ekonomik Büyümeye Etkisi", Turgut Özal Uluslar arası Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Malatya
2. AKGÜL ŞEVKET IŞIL, "Ham Petrol Fiyatlarının Enflasyon ve Türkiye Ekonomik Çevrimlerine Etkisi MS VAR Analizi", XIII. Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Magosa
3. Akgül Işıl, Özdemir Selin, "HAM PETROL ve BENZİN FİYATLARININ ENFLASYONA ve SANAYİ ÜRETİMİNE ETKİSİ TÜRKİYE için MS VAR ANALİZİ", XIV. Uluslar arası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna
4. Akgül Işıl, Özdemir Selin, "Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Eğitim ve Büyüme İlişkisi Eşik Otoregresif Yaklaşım", International Congress on Knowledge, Economy and Management, Saraybosna
5. özdemir Selin, Akgül Işıl, "Türkiye de Finansal Piyasaların Kaotik Yapısı IMKB 100 Örneği", 2011 İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı, İstanbul
ULUSAL
6. özdemir selin, akgül ışıl, "Hisse Senedi Piyasalarının Kaotik Yapısı ve Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü İMKB 100 Örneği", XII. Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu
7. özdemir selin, akgül ışıl, "Hisse Senedi Piyasalarının Kaotik Yapısı ve Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü İMKB 100 Örneği", XII. Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu
8. akgül ışıl, özdemir selin, "Türkiye de Enflasyon ve Büyüme Arasındaki İlişkide Enflasyonist Eşik Düzeyinin Tahmini", IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik sempozyumu
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
12 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
3 Puan
2017
YAYINLAR
BİLDİRİ
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETİ
TEZ
0 Puan