Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK ALTUN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

E-Posta
selcukaltun@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1380
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
Sosyal Ağlar
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
GÖZDE EREN, "5,6,7,8-tetrahidro-2-naftoksi grupları içeren alfa ve beta sübstitüe metalli ve metalsiz ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
RÜVEYDA AĞCAABAT, "Propiyo fenoksi türevi ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
MEHMET ÇETİNKAYA, "Periferal ve non periferal pozisyonda oksijen köprüsü ile halkaya bağlı trimetilbenzen sübstitüentleri içeren ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
KENAN FETHİ KÖYLÜBAY, "Bazı alfa ve beta sübstitüe ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
MÜNEVVER MERVE YÜZÜAK, "Konjuge sübstitüent içeren ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
SAFİNAZ ŞAHİN, "Azo veya oksijen köprüsü ile halkaya bağlı dimetoksibenzen sübstitüentleri içeren ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
EKREM GÜREL, "Azo veya oksi grubu ile halkaya bağlı (Trimetil)fenil sübstitüentleri içeren ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
Gözde Eren, "5,6,7,8-tetrahidro-2-naftoksi grupları içeren alfa ve beta sübstitüe metalli ve metalsiz ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", , Devam Ediyor,
Betül Nur Balkaş, "(2,3-dimetoksi)fenoksi grupları içeren alfa ve beta sübstitüe metalli ve metalsiz ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", , Devam Ediyor,
DOKTORA
HAYTHAM ELZIEN ALAMIN ALI, "İzomerik fenilfenoksi Gruplarını İçeren Oxo ve/veya Azo ve/veya İmin Köprüleri İçeren Yeni Tip Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu", , Devam Ediyor,
Fatma Seda Güreli FERİDUN, "NARENCİYE ÜRÜNLERİNDEN ESANSİYEL YAĞ ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU", , Devam Ediyor,