Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK ALTUN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

E-Posta
selcukaltun@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1380
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
Sosyal Ağlar
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. ÇETİNKAYA MEHMET,PİŞKİN MEHMET,ALTUN SELÇUK,ODABAŞ ZAFER,DURMUŞ MAHMUT. Do the positions of trimethyl groups on phthalocyanine photosensitizers improve their photochemical and photophysical properties?. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Cilt 335. sf 17-25, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. GÜREL EKREM,PİŞKİN MEHMET,ALTUN SELÇUK,ODABAŞ ZAFER,DURMUŞ MAHMUT. Synthesis characterization and investigation of the photophysical and photochemical properties of highly soluble novel metal free zinc and indium phthalocyanines substituted with 2 3 6 trimethylphenoxy moieties. DALTON TRANSACTIONS. Cilt 44. sf 6202-6211, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ORMAN EFE BATURHAN,ALTUN SELÇUK,ODABAŞ ZAFER,ALTINDAL AHMET,ÖZKAYA ALİ RIZA. Electrochemical Electrocatalytic Dioxygen Reducing and Dielectric Relaxation Properties of Non Peripheral Tetra 2 3 dihydro 1H inden 5 yloxy Substituted Phthalocyanines. Journal of The Electrochemical Society. Cilt 162. sf 825-840, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. Gürel Ekrem,PİŞKİN MEHMET,ALTUN SELÇUK,ODABAŞ ZAFER,DURMUŞ MAHMUT. The novel mesityloxy substituted metallo phthalocyanine dyes with long fluorescence lifetimes and high singlet oxygen quantum yields. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Cilt 315. sf 42-51, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. DANIŞ ÖZKAN,DEMİR SERAP,GÜNDÜZ CİHAN,ALPARSLAN MUSTAFA MUHLİS,ALTUN SELÇUK,YÜCE DURSUN BAŞAK. Synthesis of selected 3 and 4 arylcoumarin derivatives and evaluation as potent antioxidants. Research on Chemical Intermediates. 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. ŞAHİN SAFİNAZ,PİŞKİN MEHMET,ALTUN SELÇUK,DURMUŞ MAHMUT,ODABAŞ ZAFER. First investigation on the photophysical and photochemical properties of azo bridged phthalocyanine photosensitizers. Journal of Luminescence. Cilt 180. sf 219-223, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. AlaminAli Haytham Elzien,ALTUN SELÇUK,ODABAŞ ZAFER,ALTINDAL AHMET. Highly efficient dye sensitized solar cells based on metal free and copper II phthalocyanine bearing 2 phenylphenoxy moiety. Dyes and Pigments. Cilt 124. sf 180-187, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. ODABAŞ ZAFER,HAYTHAM ELZİEN ALAMİN ALİ,CAN NURSEL,ALTUN SELÇUK. The effects of substituent position on kinetics of benzene vapour adsorption onto 3 phenylphenoxy substituted metal free and metallo phthalocyanines thin films. Dalton Trans.. Cilt 45. sf 16922-16930, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. Alamin Ali Haytham Elzien,PİŞKİN MEHMET,ALTUN SELÇUK,DURMUŞ MAHMUT,ODABAŞ ZAFER. Synthesis characterization photophysical and photochemical properties of novel zinc II and indium III phthalocyanines containing 2 phenylphenoxy units. Journal of Luminescence. Cilt 173. sf 113-119, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. ALTUN SELÇUK,ÖZKAYA ALİ RIZA,BULUT MUSTAFA. Peripheral octa substituted metal free cobalt II and zinc II phthalocyanines bearing coumarin and chloro groups Synthesis characterization spectral and electrochemical properties. Polyhedron. Cilt 48. sf 31-42, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. ALTUN SELÇUK,ODABAŞ ZAFER,ALTINDAL AHMET,ÖZKAYA ALİ RIZA. Coumarin substituted manganese phthalocyanines synthesis characterization photovoltaic behaviour spectral and electrochemical properties. DALTON TRANSACTIONS. Cilt 43. sf 7987-7997, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. ALTUN SELÇUK,ALTINDAL AHMET,ÖZKAYA ALİ RIZA,BULUT MUSTAFA,Bekaroğlu Özer. Synthesis characterization electrochemical and CO2 sensing properties of novel mono and ball type phthalocyanines with four phenolphthalein units. Tetrahedron Letters. Cilt 49. sf 4483-4486, 2008. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
13. ALTUN SELÇUK,ORMAN EFE BATURHAN,ODABAŞ ZAFER,ALTINDAL AHMET,ÖZKAYA ALİ RIZA. Gas sensing and electrochemical properties of tetra and octa 2H chromen 2 one substituted iron phthalocyanines. DALTON TRANSACTIONS. Cilt 44. sf 4341-4354, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
14. ALTUN SELÇUK,ALTINDAL AHMET,BULUT MUSTAFA. Synthesis characterization and dielectric properties of novel axial coumarin substituted titanium IV phthalocyanines. Polyhedron. Cilt 49. sf 41-49, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
15. Safinaz Şahin,ALTUN SELÇUK,ALTINDAL AHMET,ODABAŞ ZAFER. Synthesis of novel azo bridged phthalocyanines and their toluene vapour sensing properties. Sensors and Actuators B: Chemical. Cilt 206. sf 601-608, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
16. Yüzüak M Merve,ALTUN SELÇUK,ALTINDAL AHMET,ODABAŞ ZAFER. Dielectric properties and electronic absorption a comparison of novel azo and oxo bridged phthalocyanines. DALTON TRANSACTIONS. Cilt 44. sf 1397-1405, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSAL
DERS KİTABI
1. ODABAŞ ZAFER,ÇÖMEK ARİF,ALTUN SELÇUK, Organik Kimya Video Çözümlü Soru Bankası Web Tabanlı e kitap, İstanbul. 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ODABAŞ ZAFER,ALTUN SELÇUK,ÇÖMEK ARİF, Organik Kimya Video Çözümlü Soru Bankası, İstanbul. 2016.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Güreli Feridun Seda ,ALTUN SELÇUK,OGAN AYŞE,SALAN ÜMİT, "Biological Activities of Flowers and Peels Oils of Citrus aurantium L Growing in Turkey", 1st International Turkic World Conference on Chemical Science and Technologies, 2015.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Şahin Safinaz, Altun Selçuk, Odabaş Zafer, "Novel Beta 2 3 Dımethoxyphenyl Dıazenyl Substıtuted Metal Free Co Iı And Zn Iı Phthalocyanınes Synthesıs And Characterızatıon", 44th IUPAC Word Chemistry Congress, İstanbul
2. Şahin Safinaz, Altun Selçuk, Odabaş Zafer, "Synthesis and Characterization of Novel Phthalocyanines Substituted with 2 5 dimethoxyphenyl diazenyl Group", 44th IUPAC Word Chemistry Congress, İSTANBUL
3. Kenan Fethi Köylübay, Selçuk Altun, Salan Ümit, "Synthesis and Characterization of Novel Phthalocyanines Substituted with 3 4 dimethoxyphenyl Group", 44th IUPAC Word Chemistry Congress, İstanbul
ULUSAL
4. Şahin Safinaz, Altun Selçuk, Odabaş Zafer, "1 4 8 11 15 18 22 25 Tetrakis 2 5 dimetoksifenoksi ftalosiyaninBileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi Bilkent Üniversitesi, Ankara
5. Altun Selçuk, Bulut Mustafa, "2 3 9 10 16 17 23 24 Tetrakis 5 7 dihekziloksi 3 4 oksifenil kumarin ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum
6. Çetinkaya Mehmet, Altun Selçuk, Odabaş Zafer, "2 3 5 trimetoksifenil ile alfa ve beta pozisyonlarından sübtitüe ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", I.Ulusal Organik Kimya Kongresi, Sakarya
7. Yüzüak M Merve, Altun Selçuk, Odabaş Zafer, "2 9 16 23 TETRA 5 BROMO 2 METOKSİFENİL DİAZENİL FTALOSİYANİNBİLEŞİKLERİNİN UV IR 1H NMR ve MALDI TOF SPEKTROSKOPİSİ İLEYAPILARININ AYDINLATILMASI", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur
8. Odabaş Zafer, Altun Selçuk, Karaca Fatma, Bekaroğlu Özer, "4 4 1a 8b dihidronafto b naftofuro 3 2 d furan 7 10 diil bis oksi diftalo nitril ve 4 2 3 dihidro 1H inden 5 iloksi phthalonitril bileşiklerinden elde edilen ftalosiyanin bileşiklerinin MALDI TOF MS tekniği ile karakterizasyonu", XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara
9. Altun Selçuk, Altındal Ahmet, Bulut Mustafa, "Aksiyal Pozisyonundan Kumarin Sübstitüe Titanyum Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Dielektriksel özellikleri", 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum
10. Şahin Safinaz, Altun Selçuk, Odabaş Zafer, "Alfa ve beta 2 5 dimetoksifenoksi sübstitüe ftalosiyaninlerinspektral özelliklerinin kıyaslanması", 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi Bilkent Üniversitesi, Ankara
11. Odabaş Zafer, Altun Selçuk, Karaca Fatma, Bekaroğlu Özer, "Asimetrik ftalosiyanin sentezinde elde edilen reaksiyon ürünlerinin MALDI TOF MS tekniği ile tespiti", XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara
12. Altun Selçuk, Kılıç Hasan, Gündüz Cihan, Berkem Mustafa Lütfü, "Bazı kumarin bileşiklerinin görünür asit dissosiasyon sabitlerinin pKa spektrofotometrik yöntemle tayini", 15. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul,2001, İstanbul
13. GÜRELİ FERİDUN Fatma Seda,ALTUN SELÇUK,SALAN ÜMİT,OGAN Ayşe, "CİTRUS AURANTİFOLİA NINÇİÇEK VE MEYVE KABUĞUNDAKİ KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN GC FID VE GC MS SPEKTROSKOPİLERİYLE AYDINLATILMASI VE LİPAZ ENZİMİ İNHİBİSYONLARININ ÖLÇÜLMESİ", KONGRE, ANTALYA
14. Şahin Safinaz, Altun Selçuk, Odabaş Zafer, "Dimetoksi Benzen Sübstitüentleri İçeren Ftalosiyanin BileşiklerininSentezi ve Karakterizasyonu", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur
15. Odabaş Zafer, Altun Selçuk, Bekaroğlu Özer, "Farkli metal içeren sepet tipi cofacial ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi", 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas
16. Gündüz Cihan, Altun Selçuk, Odabaş Zafer, "Hekzafenilbenzen Türevi Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", 26.Ulusal Kimya Kongresi, Muğla
17. Odabaş Zafer, Altun Selçuk, Karaca Fatma, Bulut Mustafa, "Kumarin ftalosiyanin karışımlarının karakterizasyonunda MALDI TOF MS uygulaması", XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara
18. Odabaş Zafer, Altun Selçuk, Bulut Mustafa, "Kumarindinitril bileşikleriyle ftalosiyanin sentezleri", 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas
19. Ağcaabat Rüveyda, Altun Selçuk, Odabaş Zafer, Salan Ümit, "Periferalinde Benzo 18 crown 6 eter sübstitüentleri içeren azo ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", I.Ulusal Organik Kimya Kongresi SAKARYA, Sakarya
20. Odabaş Zafer, Altun Selçuk, Bekaroğlu Özer, "Tetranitril bileşikleri ile ftalosiyanin sentezleri", 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş