Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK ALTUN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

E-Posta
selcukaltun@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1380
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
Sosyal Ağlar

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - 2016
Araştırmacı
''5 6 7 8 tetrahidro 2 naftoksi grupları içeren alfa ve beta sübstitüe metalli ve metalsiz ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu''
2015 - 2017
Araştırmacı
''Narenciye Ürünlerinden Esansiyel Yağ Eldesi ve Karakterizasyonu''
2015 - 2017
Araştırmacı
''İZOMERİK FENİLFENOKSİ GRUPLARINI İÇEREN OXO VE/VEYA AZO VE/VEYA İMİN KÖPRÜLERİ İÇEREN YENİ TİP FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU''
2014 - 2015
Araştırmacı
''İzopropil Fenoksi Türevi Alfa substitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu''
BAP
... - Halen
Araştırmacı
''Bazı yeni sepet tipi ftalosiyanin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu''
... - Halen
Araştırmacı
''Hekzafenilbenzen türevi yarı açık veya sepet tipi ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu''
... - Halen
Araştırmacı
''Kanser Tedavisinde Kullanılabilecek kumarin Türevi Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi''
... - Halen
Araştırmacı
''Bazı Lakton Halkalı Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu''
... - Halen
Araştırmacı
''NARENCİYE ÜRÜNLERİNDEN ESANSİYEL YAĞ ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.