Öğr.Gör.Dr. SEDA GÜL KARTAL
Atatürk Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü

E-Posta
sedagulkartal@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / 2007 - 2013
YÜKSEK LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / 2005 - 2007
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / 2003 - 2005
LİSANS
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ / 1999 - 2003
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Türk romanında eğitim-öğrenim görmüş kahramanlar (1870-1908)'' / 2007 - 2013 / Danışman: Prof. Dr. Kâzım YETİŞ
YÜKSEK LİSANS
''Cumhuriyet Dönemi Türk çocuk roman ve hikayelerinde fantastik ögeler (1923-1960)'' / 2005 - 2007 / Danışman: Kazım Yetiş
'''' / 2003 - 2005 / Danışman:
YABANCI DİLLER
Henüz içerik girilmemiş.