Prof.Dr. PERVİZ SAYAN
Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Bölümü

E-Posta
perviz.sayan@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 348 02 92 / 1702
Adres
Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Bölümü / 305
Web Adresi

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2017 - Halen
Yürütücü
''Çeşitli Safsızlıkların Kalsiyum Fosfat Kristalizasyonuna Etkisi''
2016 - Halen
Yürütücü
''Katkılar varlığında faz değiştiren kristallerin davranışlarının incelenmesi''
2015 - 2017
Yürütücü
''Karboksilli Asitlerin Jips Morfolojisine ve Kristal Büyüme Kinetiği Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi''
2014 - 2016
Araştırmacı
''Sodyum perborat tetrahidratın silis varlığında büyüme ve çözünme hızının akışkan yataklı reaktörde saptanması''
2011 - 2016
Araştırmacı
''Kalsiyum Pirofosfat Dihidrat Kristalizasyon kinetiğinin saf ve saf olmayan ortamlarda incelenmesi''
2011 - 2016
Yürütücü
''Amino Asitler ve Yağ Asitleri Varlığında Kalsiyum Laktat ın Kristalizasyon Kinetiği''
2010 - 2016
Araştırmacı
''Yaş tuğla kurutma proseslerinde optimum koşulların modellenmesi''
2010 - 2012
Yürütücü
''Tahıl İşleme atıklarından Magnezyum silikat üretimi ve filtre yapımında değerlendirilmesi''
TÜBİTAK PROJESİ
2009 - 2017
Araştırmacı
''108G099 Biyokütle ve kömür karışımlarından sıvı yakıt üretimi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2008 - 2009
Yürütücü
''Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonuna Üriner Proteinlerin Etkisinin İncelenmesi''
2004 - 2006
Yürütücü
''Çeşitli safsızlıklar Varlığında Bor tuzlarının Kristal Sertliklerinde meydana gelen değişimin İncelenmesi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.