Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM CAN GÜRKAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. CAN GÜRKAN ÖZLEM,KÖMÜRCÜ NURAN. The effect of a peer education program on combating violence against women: A randomized controlled study. Nurse Education Today. Cilt 57. sf 47-53, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. Gürkan Ufuk,Akgöz Haldun,AKsoy Şükrü,CAN GÜRKAN ÖZLEM,Osken Altuğ,Unal Dayı Sennur,Dilaver Öz,Haci Recep. Value of the neutrophil-to-lymphocyte ratio in predicting left ventricular recovery in patients with peripartum cardiomyopathy. Wiener klinische Wochenschrift. Cilt 129. sf 893-899, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. CAN GÜRKAN ÖZLEM,EKŞİ ZÜBEYDE. Effects of Antenatal Education Program on Postpartum Functional Status and Depression. Clinical and Experimental Health Sciences. Cilt 7. sf 133-138, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. CAN GÜRKAN ÖZLEM,ARSLAN ÖZKAN HEDİYE. Effect of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy. Complementary Therapies in Clinical Practice. Cilt 14. sf 46-52, 2008. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. CAN GÜRKAN ÖZLEM,POTUR DİLEK,ÇITAK BİLGİN NEVİN,ARSLAN ÖZKAN HEDİYE. Risk Factors for Early and Late Postpartum Depression A Prospective Study From Turkey. HealthMed. Cilt 8. sf 546-552, 2014.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. CAN GÜRKAN ÖZLEM,POTUR DİLEK,KÖMÜRCÜ NURAN,Türk Öğün Süreyya. Premenstrual Sendromlu Kadınlarda Uyku Hijyen Girişimlerinin Etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. Cilt 48. sf 162-167, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. CAN GÜRKAN ÖZLEM. Nursing Students Tendency To Aggression And Relevant Factors Journal of Psychiatric Nursing 7 2 87 93. Journal of Psychiatric Nursing. Cilt 7. sf 87-93, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. CAN GÜRKAN ÖZLEM. Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Formunun Güvenirlik ve Geçerliliği. Hemşirelik Forumu. sf 30-35, 2005.
4. CAN GÜRKAN ÖZLEM,COŞAR ÇETİN FATMA. Ekonomik şiddetin Kadın Yaşamındaki etkileri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. Cilt 2. sf 124-129, 2009.
5. DEMİRCİ NURDAN,CAN GÜRKAN ÖZLEM,ARSLAN ÖZKAN HEDİYE,EKŞİ ZÜBEYDE. Oksitosin uygulamalarında Hekim ebe ve hemşirelerin rolü. Perinatal Journal. Cilt 13. sf 129-137, 2005.
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. CAN GÜRKAN ÖZLEM, Kadına Yönelik Şiddetin Anatomisi, 2018.
DERS KİTABI
KİTAP BÖLÜMÜ
2. YILDIZ HATİCE,CAN GÜRKAN ÖZLEM,EKŞİ ZÜBEYDE, Fizyopatoloji, İstanbul. 2016.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
DERGİ
1. CAN GÜRKAN ÖZLEM Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi
2. CAN GÜRKAN ÖZLEM Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. KARACA SEMRA,KARAKOÇ AYŞE,CAN GÜRKAN ÖZLEM,ONAN NEVİN,ÜNSAL GÜL, "Ortaokul öğrencilerinde çevrimiçi oyun bağımlılığı risk faktörleri sosyal anksiyete açısından bir dğerlendirme", IV. Uluslararası VIII. ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, 2016.
2. EKŞİ ZÜBEYDE,CAN GÜRKAN ÖZLEM,Aydın Seda,Başpınar Çiğdem,Çalışır Şule,Çırçır Hasan,Elmas Melek,Kalay Nilay,Kaya Ramazan,Şahin Elif, "The image of nurses in Turkey", The 14th Congress Of The European Society Of Contraception And Reproductive Health, Basel, 2016.
3. CAN GÜRKAN ÖZLEM,BOZKURT FAZIL,CIRCIR HASAN, "A Survey Of Knowledge And Attitudes Of Emergency Contraception Among University Students In Turkey", The 14th Congress Of The European Society Of Contraception And Reproductive Health, Basel, 2016.
4. CAN GÜRKAN ÖZLEM,EKŞİ ZÜBEYDE,DENİZ DERYA, "The influence of intimate partner violence on pregnancy symptoms", The 14th Congress Of The European Society Of Contraception And Reproductive Health, Basel, 2016.
5. Sadıkhacıoğlu Firdevs,CAN GÜRKAN ÖZLEM, "Maternal Obezitenin Doğum Sürecine Etkileri", 1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress, Adana, 2017.
6. Akkurt Tansu,CAN GÜRKAN ÖZLEM, "EFFECT OF WARM WATER ON BOWEL MOVEMENTSAFTER HYSTERECTOMY SURGERY", The 11thAthens congress on Women’s Health and disease, Atina, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. deniz derya,CAN GÜRKAN ÖZLEM, "The Effect Of Acupressure On LI4 Acupressure Point During Delivery", The 11th Athens Congress On Women’s Health And Disease, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. CAN GÜRKAN ÖZLEM,DİNÇ GÜLAY,TANDOĞAN BERFİN,İRİŞOĞLU SALİHA,SARI MELEK, "Hemşirelerin kadına yönelik aile içişiddet tarama davranışları ve etkileyenfaktörler", I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2018.
9. CAN GÜRKAN ÖZLEM,Tercanlı Merve, "Maternal obezite risk faktörleri", I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2018.
10. ARSLAN ÖZKAN HEDİYE,ŞAHİN NEVİN,CAN GÜRKAN ÖZLEM,YILDIZ HATİCE,EKŞİ ZÜBEYDE,DİNÇ HÜSNİYE, "Dinç Ülkemizde Kadın Saglığı Hemşireliği Alanında Çalışan Akademik İnsan Gücünün İncelenmesi", 1. Uluslararası Ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi., 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. ÖZER EKİZ ELİF,CAN GÜRKAN ÖZLEM, "Gebelikte Sağlık Okuryazarlığı İle İlişkili Faktörler", 1.Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 2018.
12. ŞİMŞEK ŞAHİN EDA,CAN GÜRKAN ÖZLEM, "Gebelik yogasının etkileri", 1.Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 2018.
13. CAN GÜRKAN ÖZLEM,Özcan Esra,Kurtoğlu Meryem,Dağdeviren Melike,Uluşahin Fatma,Mendes Ines,Görgün Zeynettin, "The Status Of Women In Turkey Regarding Information On The Human Papilloma Virus (HPV) Infection, HPV Vaccines, And The HPV-DNA Test", 15thCongress Of The European Socıety Of Contraception And Reproductive Health, Budapeşte, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
14. ÇETİN SERPİL,CAN GÜRKAN ÖZLEM,ARSLAN ÖZKAN HEDİYE,ÇELİK SELMAN, "Determination of Polycystic Ovarian Syndrome Symptoms and Risk Factors With Awareness Situations of University Students", Determination of Polycystic Ovarian Syndrome Symptoms and Risk Factors With Awareness Situations of University Students, 2018.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
27 Puan