ÖZKAN DANIŞ fotoğraf
Doç.Dr. ÖZKAN DANIŞ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

E-Posta
odanis@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 347 96 41 / 1375
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü / GZFC-415
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
BEYZA HAMUR, "Arilkumarin türevlerinin beta-laktamaz ve karbapenemaz aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
BERK ORHAN, "Çeşitli Arilkumarin Türevlerinin Glutatyon S-Transferaz Aktivitesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
MELIHA FETAHOVIC, "Ilımlı halofil bacıllus türlerinden polihidroksialkanoatların üretimi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
MATHIAS WESAMBA WAFULA, "Extraction of collagen from food waste and the preparation of polyhydroxyalkanoate composites", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ELİF ŞAHİN, "İnsan monoamin oksidaz A ve B enzimlerinin 3-arilkumarin türevleri ile inhibisyonunun araştırılması", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ERENNUR UĞUREL, "Kumarin türevlerinin Bacteroides fragilis'in D-LDH enzimi üzerine olan inhibitör etkisinin belirlenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyomühendislik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
LİNDA OHANOĞLU, "QSAR study on glutathione s-transferase inhibitors", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
GÜRCAN MERT KARALI, "Asetilkolinesteraz (AChE) enzimine bazı kumarin bileşiklerinin etkisi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
MUSTAFA MUHLİS ALPARSLAN, "Bazı kumarin türevlerinin glutatyon s-transferaz enzimi üzerindeki inhibe edici etkilerinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
Elif Şahin, "İnsan Monoamin Oksidaz A Ve B Enzimlerinin 3-Arilkumarin Türevleri İle İnhibisyonunun Araştırılması", , Devam Ediyor,
Meliha Fetahoviç, "Ilımlı halofil Bacillus türlerinden Polyhydroxyalkanat'ların üretimi", , Devam Ediyor,
Mathias Wesamba WAFULA, "Gıda atıklarından kolajen ekstraksiyonu ve polihidroksialkanoat kompozitlerinin hazırlanması", , Devam Ediyor,
DOKTORA
EMRAH SARIYER, "Bos taurus enolaz enzimini kodlayan genin yapıya dayalı ilaç tasarımı yönünde moleküler ve enzimatik analizlerinin yapılması", Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyomühendislik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
FATMA SEDA GÜRELİ FERİDUN, "Heybeliada ve Didim bölgelerinden toplanan citrus aurantium bitkisinin biyolojik aktivitelerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
SİNEM YAKARSÖNMEZ, "Theileriosis'in tedavisinde kullanılabilecek yeni bir ilaç adayı tespit etmek için kumarin türevlerinin Theileria annulata enolazını inhibisyon potansiyelinin araştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyomühendislik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
Sinem Yakarsönmez, "Theileriosis’in Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Bir İlaç Adayı Tespit Etmek için Kumarin Türevlerinin Theileria annulata Enolazını İnhibisyon Potansiyelinin Araştırılması", , Devam Ediyor,
Emrah Sarıyer, "Bos taurus Enolazının Yapıya Dayandırılmış İlaç Tasarımı Yönünde Klonlanıp İfade Edilerek, Yapısal, Moleküler ve Enzimatik Analizlerinin Yapılması", , Devam Ediyor,