ÖZKAN DANIŞ fotoğraf
Doç.Dr. ÖZKAN DANIŞ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

E-Posta
odanis@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 347 96 41 / 1375
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü / GZFC-415

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2018 - Halen
Yürütücü
''Çeşitli atık materyallerden Bacillus megaterium kullanılarak PHB üretimi, optimizasyonu ve karakterizasyonu''
-TÜBİTAK 1005
2016 - 2018
Araştırmacı
''İdrarda En-2 proteini düzeyini belirlemeye yönelik Mems tabanlı bir biyosensör prototipi tasarım ve gerçeklenmesi''
2016 - 2018
Araştırmacı
''215E058 - İdrarda En 2 Proteini Duzeyini BelirlemeyeYönelik Mems Tabanlı Bir Biyosensör Prototipi Tasarım Ve Gerçeklenmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - 2017
Araştırmacı
''Bos taurus Enolaz enzimininYapıya Dayandırılmış İlaç Tasarımı Yönünde Yapısal Moleküler ve Enzimatik Analizlerinin Yapılması''
2015 - 2018
Araştırmacı
''BAZI NONSTEROİDAL ANTİENFLAMATUVARLARIN AMİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE OLASI ÖN İLAÇLAR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ''
2015 - Halen
Araştırmacı
''Bos taurus Enolaz Enziminin Yapıya Dayandırılmış İlaç Tasarımı Yönünde Yapısal Moleküler ve Enzimatik Analizlerinin Yapılması''
DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)
2014 - 2016
Araştırmacı
''Theılerıosıs in Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Bir İlaç Adayı Tespit Etmek İçin Kumarin Türevlerinin Theileria Annulata nın Enolaz Enzimini İnhibisyon Potansiyelinin Araştırılması''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2013 - 2016
Araştırmacı
''İnsan Monoamino Oksidaz A ve B Enzimlerinin 3 Arilkumarin Türevleri ile İnhibisyonunun Araştırılması''
2013 - 2017
Araştırmacı
''Çeşitli Ftalosiyanin Bileşiklerinin DNA Bağlayıcı Özelliklerinin İncelenmesi''
2013 - 2016
Araştırmacı
''Asetilkolinesteraz AChE Enzimine Bazı Kumarin Bileşiklerinin Etkisi''
2011 - Halen
Araştırmacı
''Çeşitli Kumarin Türevlerinin Pıhtılaşma Sistemi Üzerine Etkisinin İncelenmesi M Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi''
2011 - 2012
Araştırmacı
''Bazı Kumarin Türevlerinin Glutatyon S Transferaz Enzimi Üzerindeki İnhibe Edici Etkilerinin Araştırılması''
2011 - 2013
Araştırmacı
''Çeşitli Kumarin Türevlerinin in vitro Ortamda HMG KoA Reduktaz Enzimi Üzerindeki İnhibisyon Etkisinin Araştırılması''
2011 - Halen
Yürütücü
''Çeşitli Kumarin Türevlerinin Antibakteriyel Etkilerinin İncelenmesi''
2008 - 2010
Araştırmacı
''Çeşitli Kumarin Türevlerinin Antioksidan ve Radikal tutucu Özelliklerinin İncelenmesi''
2007 - 2010
Araştırmacı
''Genetik Absans Epilepsi WAG Rij suşu Deneysel sıçan Modelinde Korteks Talamus ve Hipokampüs Proteomlarının iki boyutlu jel elektroforezi 2D PAGE yöntemi ile Profillendirilmesi''
2006 - 2010
Araştırmacı
''Genetik Absans Modelinde GAERS Deneysel Modelinde Talamus ve Korteks Proteomlarının Profilendirilmesi''
TÜBİTAK PROJESİ
2005 - 2007
Araştırmacı
''Proteom Analizi ile Deneysel Epilepsi Modelinde Beyin Dokusu Proteinlerindeki Olası Değişikliklerin Saptanması''
2003 - 2005
Araştırmacı
''4 7 8 Trihidroksi 3 4 Metilfenil Kumarın Bileşiğinin Sentezi ve Kan Pıhtılaşma Sistemi Üzerine Etkisinin İncelenmesi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.