NESLİHAN OKAKIN fotoğraf
Prof.Dr. NESLİHAN OKAKIN
İktisat Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
BERRİN KARA, "Bir taş kömürü işletmesinde çalışanların tükenmişlik algıları: Örgütsel faktörler açısından bir değerlendirme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
NİLAY KAYA, "İş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
YASEMİN ÖZKUL, "Örgüt ikliminin motivasyon üzerine etkisi:Bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
DUYGU ÖZER, "İnsan kaynakları yönetiminde yetişkin eğitimi ve bir şirket akademisinde araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
SENEM İRİSÖZ, "Performans baskısı: Sağlık sektöründe bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
İLKAY BALKAN, "Personel seçiminde görüşme sürecinin adaylar yönünden değerlendirilmesine ilişkin bir çalışma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
EDA YEŞİL, "Kariyer geliştirme faaliyetlerinin örgüt ve çalışanlar üzerindeki etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
SEZER YETİMASLAN, "Stratejik insan kaynakları yönetimi'nde işe alım süreci (bir uygulama)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
BARIŞ YİĞİT, "Investors ın people (insana yatırım standardı) çerçevesinde uygulanan insan kaynakları sistemlerinin iş tatminine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
MELTEM AYVACIOĞLU, "Kurumlarda yaratıcılık", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
OLCAY KAZAZOĞLU, "Koçluk sürecine iletişimin etkisi üzerine bir çalışma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
RABİA YAMAN, "Örgüt kültürünün iş tatmini üzerine etkileri(bir araştırma)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
DUYGU ERKOÇ, "Stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile işletme performans değerlendirme sistemi arasındaki ilişki üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
NESLİHAN ÖZLEM BOZDEMİR, "Entellektüel sermayenin örgüt üzerindeki etkileri ve uygulamadan örnekler", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
AZİZ MUSLU, "Denizcilik sektöründe insan kaynakları yönetimi ve çalışma ilişkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
AYFER AYBATLI, "Kariyer geliştirmede insan kaynakları fonksiyonlarının rolü ve bilişim perakendeciliği sektöründe bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
FİRUZHAN ÖZÇELİK, "Örgütsel sosyalleşmenin örgütsel bağlılığa etkisi: Bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
NEŞE BURCU YAVUZÇELİK, "Türk işletmelerinde performans değerlendirmenin ücretler üzerindeki etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
MURAT BİLECEN, "İşletmelerde performans değerlemenin ücret yönetimine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
İSMET KOÇER, "İşletme ve organizasyonlarda stratejik yönetim yaklaşımları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
EDA ERGÜN, "İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
AVNİYE TUĞBA BALTA, "İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonu olarak ücret yönetimi, motivasyon ve bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
SERVET BALTA, "Yakın gelecekte etkin lider nasıl olmalıdır", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
SİBEL YAVUZ, "İşletmelerde kariyer yönetimi ve uygulamadan bir örnek", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
BARIŞ ÖZLÜK, "Yeni yönetim yaklaşımlarında iş dizaynı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
YUSUF CAN TURAN, "Tekstil sektöründe kalite politikaları açısından KOBİ'ler üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
NİYAZİ ŞAHİN, "İşe alma yerleştirme ve oryantasyon", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
NURCAN AKIN, "Personel seçimi (Yönetim danışmanlığı şirketleri üzerine bir araştırma)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1998
ALEV TOKER, "İnsan kaynakları yönetimi ve sendikalar", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1997
AYŞE KARABULUT, "Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1995
DOKTORA
A. YUNUS SARIYILDIZ, "Örgütsel bağlılık ile iş etiği arasındaki ilişki üzerine bir araştırma: Bir sağlık işletmesi örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
GÜLÇİN TAŞKIRAN, "Güvencesiz işçilerin alternatif örgütlenmeleri: Hizmet sektöründe sınıfsal örgütlenme pratikleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
SİBEL GÖK, "XXI. yüzyılda insan kaynakları yönetimi ve GSM sektörü üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005