Doç.Dr. MUSTAFA KEMAL BİLİCİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. TOPCU İSMAİL,GÜLLÜOĞLU ARİF NİHAT,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,GÜLSOY HAMİT ÖZKAN. Karbon Nanotüp (KNT) Takviyeli Ti-6Al-4V/KNT kompozitlerin aşınma davranışlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. Cilt 2019. sf 141-149, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. BOZKURT YAHYA,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL. Application of Taguchi approach to optimize of FSSW parameters on joint properties of dissimilar AA2024 T3 and AA5754 H22 aluminum alloys. Materials & Design. Cilt 51. sf 513-521, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL. Effect of tool geometry on friction stir spot welding of polypropylene sheets. Express Polymer Letters. Cilt 6. sf 805-813, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL. Application of Taguchi approach to optimize friction stir spot welding parameters of polypropylene. Materials & Design. Cilt 35. sf 113-119, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN. Effects of welding parameters on friction stir spot welding of high density polyethylene sheets. Materials & Design. Cilt 33. sf 545-550, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN. Influence of tool geometry and process parameters on macrostructure and static strength in friction stir spot welded polyethylene sheets. Materials & Design. Cilt 33. sf 145-152, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN,KURTULMUŞ MEMDUH. The optimization of welding parameters for friction stir spot welding of high density polyethylene sheets. Materials & Design. Cilt 32. sf 4074-4079, 2011. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. GÜLSOY HAMİT ÖZKAN,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,BOZKURT YAHYA,SALMAN SERDAR. Enhancing the wear properties of iron based powder metallurgy alloys by boron additions. Materials & Design. Cilt 28. sf 2255-2259, 2007. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN,Alim Kaştan. Effect of Tool Geometry and Welding Parameters on Macrostructure Fracture Mode and Weld Strength in Friction Stir Spot Welded Polypropylene Sheets. Materiali in Tehnologije. Cilt 48. sf 705-711, 2014.
10. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN,KURTULMUŞ MEMDUH. Polietilen Levhaların Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağında Kaynak Parametrelerinin Kaynak Kopma Kuvvetine Etkileri. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University. Cilt 27. sf 439-445, 2012.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. BOZKURT YAHYA,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,SALMAN SERDAR,GÜLSOY HAMİT ÖZKAN. Effect of Subsequent Aging on Wear Behaviour of SiCp Reinforced AA2124 Aluminum Metal Matrix Composite. Journal of Scientific and Engineering Research. Cilt 34. sf 34-40, 2016.
2. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN,KURTULMUŞ MEMDUH. Influence of Tool Pin Geometry in Friction Stir Spot Welded Polymer Sheets. Journal of Scientific and Engineering Research. Cilt 3. sf 15-22, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,KURT MUSTAFA BATUHAN,KURT HÜSEYİN. Friction Stir Welded of High Density Polyethylene Sheets. Journal of Scientific and Engineering Research. Cilt 4. sf 363-370, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. KURTULMUŞ MEMDUH,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,ÇATALGÖL ZARİF,ÇALIŞ İRFAN. Activated Flux TIG Welding of Austenitic Stainless Steels. Journal of Scientific Engineering Research. Cilt 4. sf 169-177, 2017.
5. TAŞDEMİR MÜNİR,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,KURT MEHMET. Relation between Friction Stir Spot Welding Parameters and MechanicalProperties of High Density Polyethylene Glass Spheres PolymerComposites. Materials Science Forum. Cilt 860. sf 49-52, 2016.
6. GEÇMEN İNAN,ÇATALGÖL ZARİF,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL. Effect of welding parameters on mechanical properties and3 microstructure of friction stir welded brass joints. Matériaux Techniques. Cilt 106. sf 606-617, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN,KURTULMUŞ MEMDUH. Pin Profile and Shoulder Geometry Effects in Friction Stir SpotWelded Polymer Sheets. The International Journal Of Engineering And Science (IJES). Cilt 5. sf 29-36, 2016.
8. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN,KURTULMUŞ MEMDUH,KAŞTAN ALİM. The Optimization of Welding Tool Materialand Welding Parameters in Friction Stir SpotWelding of Plastics Using TaguchiExperimental Design. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND APPLICATION. Cilt 2. sf 47-53, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,KURTULMUŞ MEMDUH,YÜKLER AHMET İRFAN,ÇATALGÖL ZARİF. EFFECTS OF WELDING CURRENT AND ARC VOLTAGE ON FCAW WELD BEAD GEOMETRY. International Journal of Research in Engineering and Technology. Cilt 4. sf 23-28, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN,KURTULMUŞ MEMDUH. Yüksek Yoğunluklu Polietilen Levhaların Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağında Kaynak Ucu Geometrisinin Kaynak Mukavemetine Etkisi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi. Cilt 23. sf 111-122, 2011.
2. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,BAKIR BARKIN,ÇALIŞ İRFAN,BOZKURT YAHYA. Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynak Tekniği ile Birleştirilen Farklı Aluminyum Levhaların Taguchi Analizi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Cilt 22. sf 17-23, 2016.
3. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN,KURTULMUŞ MEMDUH. Takım Geometrisinin Yüksek Yoğunluklu Polietilenin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağına Tesiri. Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt 15. sf 265-270, 2011.
KİTAPLAR
Henüz içerik girilmemiş.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. GÜLSOY HAMİT ÖZKAN,BOZKURT YAHYA,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,SALMAN SERDAR, "Sinterlenmiş D2 Takım Çeliklerine Katılan TiCN Miktarının Aşınma Davranışlarına Etkisi", 11. International Materials Symposium, 2006.
2. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,KARTAL İLYAS,BOZTOPRAK YALÇIN,ÇAKIR MUSTAFA, "Epoksi Polyester Karışımlarının Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi", 13. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi, 2006. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,KURT HÜSEYİN,SÖZÖZ HAMDİ, "Alaşımsız Dökme Demirlerin Aşınma Direncine Etki Eden Parametrelerin Taguchi Yöntemi ile Optimizasyonu", 11. International Materials Symposium, 2006.
4. GEÇMEN İNAN,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN,ÇATALGÖL ZARİF,KURTULMUŞ MEMDUH, "KAYNAK PARAMETRELERİNİN C27000 PİRİNÇ ALAŞIMI SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI ÜZERİNDEKİ TESİRLERİ", International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2016.
5. BOZKURT YAHYA,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL, "SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN AA2024 T3 ve AA5754 H22 ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİ", 16. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, denizli, 2016.
6. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,KURTULMUŞ MEMDUH,YÜKLER AHMET İRFAN,KARTAL İLYAS, "POLİPROPİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINDA KAYNAK TAKIM GEOMETRİSİNİN ETKİLERİ", 16. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli, 2016.
7. KAŞTAN ALİM,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL, "POLİMERİK MALZEMELERİN SERTLİK DEĞERİNE NANO KATKILARINETKİSİ", 1 INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, antalya, 2016.
8. TOPCU İSMAİL,GÜLLÜOĞLU ARİF NİHAT,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,GÜLSOY HAMİT ÖZKAN, "Karbon Nanotüp (CNT) Takviyeli Ti6Al4V bazlı kompozitlerinaşınma davranışlarının incelenmesi", II. Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale, 2017.
9. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,BOZKURT YAHYA, "Taguchi Optimization of Process Parameters in Friction Stir Spot Welding of AA5754 and AA2024 Alloys", The 5th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE 2014), Roma, 2014.
10. BOZKURT YAHYA,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,KISAÇAM OKTAY, "THE OPTIMIZATION OF PROCESS PARAMETERS IN FRICTION STIR WELDING OF DISSIMILAR ALUMINIUM ALLOYS USING TAGUCHI EXPERIMENTAL DESIGN", International Journal of Arts and Sciences, ROMA, 2014.
11. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,GÜLSOY HAMİT ÖZKAN, "Bor Katkılı Demir Esaslı Toz Metal Parçaların Aşınma Davranışlarının İncelenmesi", I.International Vocational and Technical Education Technologies Congress, 2005.
ULUSAL
12. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN, "Yüksek Yoğunluklu Polietilen Levhaların Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonunda Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı", 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi ve CAD/CAM Günleri”TİMAK”, 2012.
13. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN, "Termoplastiklerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynak Birleştirilmesinde Kaynak Parametrelerinin Etkileri", 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi ve CAD/CAM Günleri”TİMAK”, 2012.
14. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN,fidaner onur, "Alüminyum Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Kaynak Hataları", 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi ve CAD/CAM Günleri ”TİMAK, 2012.
15. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN, "Polietilenin Sürtünme Karıştırma Kaynak Parametrelerinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu", VIII. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, 2011. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. BİLİCİ MUSTAFA KEMAL,YÜKLER AHMET İRFAN,KURTULMUŞ MEMDUH,KARTAL İLYAS, "POLİPROPİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN ETKİLERİ", International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences
2. KURTULMUŞ MEMDUH,YÜKLER AHMET İRFAN,BİLİCİ MUSTAFA KEMAL, "St44 ÇELİĞİNİN KAYNAĞI", International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş