IŞIN SAYARI fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi IŞIN SAYARI
Fen - Edebiyat Fakültesi / Mütercim Tercümanlık Bölümü

E-Posta
isinsayari@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1429
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Mütercim Tercümanlık Bölümü / GZFA 311C
Sosyal Ağlar
ÇALIŞMA ALANLARI
ARAŞTIRMA ALANLARI
Yüksek Öğretimde Katma Değer Üretimi Odaklı Müfredat Geliştirme ve Sektörel İşbirliği Çalışmaları.
Sosyal Bilimlerde Patent Geliştirme Çalışmaları
Sosyal Ağlar ve Dil Unsuru.
Görsel Diller
Görme Engelliler için İngilizce Eğitimi ve Ders Kitabı Yazımı.
Fransızca- İngilizce Sözlü İletişim ve ilgili Özel Alan Çeviri Çalışmaları.
Dijital Ortamlarda Türkçe İngilizce Fransızca Dilleri.
Çeviri Çalışmaları için Teknolojik Araştırma Geliştirme ve Yenilikçilik.
Avrupa Çalışmaları
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Filoloji Temel Alanı / Çeviribilim / - Kültürlerarası İletişim
Filoloji Temel Alanı / Çeviribilim / - Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri
Filoloji Temel Alanı / Çeviribilim / - Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Filoloji Temel Alanı / Çeviribilim / -
Filoloji Temel Alanı / Çeviribilim / -
Filoloji Temel Alanı / Çeviribilim / -