Doç.Dr. HASİBE KADIOĞLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
HASRET DİKİCİ, "Öğrenci hemşirelerin şiddet görme durumlarının atılganlık ile ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ÖZGE ÇALIKLAR, "Sağlıklı aile ebeveynlik envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
MELİKE TAŞ, "Ergenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile sosyal destek arasındaki ilişki", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
TUĞBA KARA, "Terminal dönem kanser hastası yakınlarının palyatif bakımla ilgili görüşleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
HATİCE ÖZSOY, "Kronik hastalıklı çocuğu olan annelerde sağlık okuryazarlıği ve hastalık yönetimi ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
İREM NUR ÖZDEMİR, "Ebeveynlerin çocukluk çağı aşılarına karşı bilgi, tutum ve davranışları", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ÖZLEM DEDE, "Hastanede uygulanan kanserden korunma ve erken teşhis programının kanser hastası yakınlarının bilgi, tutum ve davranışlarına etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
HÜLYA DEMİRBAŞ, "Prenatal dönemdeki kadınların gebeliğe uyumu ve ilişkili faktörler", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
AYŞE SEZER, "Sağlık okuryazarlığının sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
Kezban Kara, "TERMİNAL DÖNEM KANSER HASTASI YAKINLARININ PALYATİF BAKIMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ", , Devam Ediyor,
DOKTORA
KADER MERT, "Çocukların sokakta çalıştırılma nedenleri ve çalışmalarının engellenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
Sezer Ayşe, "Kısa Mesaj Gönderimi ve Grup Eğitiminin Gebelerin Sağlık Uygulamalarına Etkisi", , Devam Ediyor,