Doç.Dr. HASİBE KADIOĞLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. KADIOĞLU HASİBE,ALBAYRAK SEVİL,ERGÜN AYŞE,YURT SEHER,GÜR KAMER,MERT KADER,EROL SAİME,ESİN MELEK NİHAL. Achieving consensus on the undergraduate curriculum of public health nursing in Turkey. Public Health Nursing. Cilt 36. sf 238-244, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. KADIOĞLU HASİBE,ŞİŞMAN FATMA NEVİN,ERGÜN AYŞE. Reliability and Validity of the Turkish Version of Children s Somatization Inventory. Asian Nursing Research. Cilt 6. sf 9-12, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. MERT KADER,KADIOĞLU HASİBE. The reasons why children work on the streets A sample from Turkey. Children and Youth Services Review. Cilt 44. sf 171-180, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. SEZİCİ EMEL,OCAKÇI AYŞE FERDA,KADIOĞLU HASİBE. Use of Play Therapy in Nursing Process: A Prospective Randomized Controlled Study. Journal of Nursing Scholarship. Cilt 49. sf 162-169, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. EROL SAİME,ERGÜN AYŞE,KADIOĞLU HASİBE,GÜR KAMER,ALBAYRAK SEVİL,ŞİŞMAN FATMA NEVİN,SEZER BALCI AYŞE,KOLAÇ NURCAN. The Psychometric Features of the Turkish Version of the Ageism Survey and the Frequency of Ageism. International Journal of Gerontology. Cilt 10. sf 170-174, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. MERT KADER,KADIOĞLU HASİBE. Nursing interventions to help prevent children from working on the streets. International Nursing Review. Cilt 63. sf 429-436, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. KADIOĞLU HASİBE,ALBAYRAK SEVİL,ESİN MELEK NİHAL. Public health nursing education in Turkey a national survey. International Nursing Review. Cilt 60. sf 536-542, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. KADIOĞLU HASİBE,EROL SAİME,ERGÜN AYŞE. Reliability and Validity of the Turkish Version of the Situational Self Efficacy Scale for Fruit and Vegetable Consumption in Adolescents. American Journal of Health Promotion. Cilt 29. sf 273-275, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ŞİŞMAN FATMA NEVİN,KADIOĞLU HASİBE,ERGÜN AYŞE,EROL SAİME. The Somatization in Schoolchildren and The Status of The Visiting The School Health Office with Somatic Complaints. Journal of Psychiatric Nursing. Cilt 4. sf 131-136, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. EROL SAİME,ERGÜN AYŞE,KADIOĞLU HASİBE. Adölesanlarda Meyve Sebze Tüketimi İçin Değişim Süreci Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. Cilt 3. sf 106-114, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. MERT KADER,KADIOĞLU HASİBE,AKSAYAN SEÇİL. Öz Etkililik Yeterlik Ölçeği-Çocuk Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Kocaeli Medical Journal. Cilt 7. sf 135-139, 2018.
4. KARACA SEMRA,ONAN NEVİN,KARAKOÇ AYŞE,KADIOĞLU HASİBE. Validity and reliability of the Turkish version of the acceptance of cosmetic surgery scale (ACSS). Journal of Psychiatric Nursing. Cilt 8. sf 17-22, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. SEZER BALCI AYŞE,KADIOĞLU HASİBE. Text Messages Based Interventions for Pregnant Women’s Health:Systematic Reviewe. Clinical and Experimenta lHealth Sciences. Cilt 9. sf 87-92, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. KADIOĞLU HASİBE,YILDIZ AYŞE. Validity and Reliability of Turkish Version of Perception of Health Scale. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. Cilt 32. sf 47-53, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KADIOĞLU HASİBE,YILDIZ AYŞE,NADİRE ERCAN,ERGÜN AYŞE. Üniversite öğrencilerinin cinsellik ve cinsel eğitim ile ilgili görüşleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. sf 32-37, 2008.
2. SEZER AYŞE,Demirbaş Hülya,KADIOĞLU HASİBE. Evde Bakım Hemşireliği Mesleki Yetkinlikler ve Eğitim Standartları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. Cilt 23. sf 160-, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. GÜR KAMER,KADIOĞLU HASİBE,SEZER BALCI AYŞE. Breast Cancer Risks and Effectiveness of BSE Training among Women Living in a District of İstanbul. The Journal of Breast Health. Cilt 10. sf 154-160, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. Sezer Ayşe, Kadıoğlu Hasibe. Yetişkin sağlık okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt 17. sf 165-170, 2014.
5. Kadıoğlu Hasibe, Ergün Ayşe, Yıldız Ayşe. Pain characteristics of Turkish schoolchildren. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. sf 47-51, 2012.
6. Hasibe Kadıoğlu, Ayşe Yıldız, Ayşe Ergün. Screening of mental health problems with GHQ 28 in a sample of Turkish community dwelling adult people. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt 3. sf 115-120, 2013.
7. Okur Hasibe. Kan basıncı ölçümü. Yoğun Bakım Dergisi. sf 27-30, 1999.
8. Okur Hasibe. Akut miyokard infarktüsünde ağrı değerlendirmesi. Hemşirelik Forumu. Cilt 3. sf 7-17, 2010.
9. YURT SEHER,KADIOĞLU HASİBE. The usage of Delphi consensus technique in nursing. Journal of Education and Research in Nursing. Cilt 16. sf 48-53, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. GÜR KAMER,ERGÜN AYŞE,YILDIZ AYŞE,KADIOĞLU HASİBE,EROL SAİME,KOLAÇ NURCAN. Bir ilköğretim okulunda Omaha problem sınıflandırma listesine göre öğrencilerin sağlık problemleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. sf 1-14, 2008.
11. HÜLYA DEMİRBAŞ,KADIOĞLU HASİBE. Prenatal dönemdeki kadinlarin gebeliğe uyumu ve ilişkili faktörler. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt 4. sf 200-206, 2014.
12. Kadıoğlu Hasibe, Yıldız Ayşe. Yetişkin ve akran liderli cinsel eğitimin ilköğretim 8 sınıf öğrencilerinin cinsellikle ilgili bilgi ve tutumları üzerindeki etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. sf 34-44, 2007.
13. Ayşe Ergün, Kamer Gür, Saime Erol, Hasibe Kadıoğlu. Okul temelli fiziksel etkinlik programının çocukların fiziksel etkinlik bilgi ve davranışlarına etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. Cilt 2. sf 17-28, 2012.
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. KADIOĞLU HASİBE, Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Ankara. 2016.
2. KADIOĞLU HASİBE, Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Ankara. 2016.
3. KADIOĞLU HASİBE, Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Ankara. 2016.
4. KADIOĞLU HASİBE, Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Ankara. 2016.
5. Kadıoğlu Hasibe, Hemşirelikte Kavram Kuram ve Model Örnekleri, 2013.
6. Kadıoğlu Hasibe, Yurt Seher, Denizciler için Sağlık Rehberi, 2004.
7. Kadıoğlu Hasibe, Denizciler için Sağlık Rehberi, 2004.
8. Yurt Seher, Kadıoğlu Hasibe, Denizciler için Sağlık Rehberi, 2004.
9. Kadıoğlu Hasibe, Yurt Seher, Denizciler için Sağlık Rehberi, 2004.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Demirtaş Hülya, Kadıoğlu Hasibe, "Adaptation of pregnancy and motherhood in a sample of Turkish pregnant women", 24th International Nursing Research Congress, Prag (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. Okur Hasibe, Sabuncu Hilmi, "The comparison of cities in Turkey according to first ten causes of death standardized by general mortality rates", 9 th International Medical Sciences Student Congres, İstanbul
3. Ergün Ayşe, Gür Kamer, Yıldız Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, Erol Saime, "Effectiveness of the school based exercise program to promote physical activity of primary school students", 1 St International Congress On Nursing Education, Research&Practice, Selanik
4. KADIOĞLU HASİBE,çalıklar özge, "VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSION OF THE HEALTHY FAMILIES PARENTING INVENTORY", 2. uluslararası 20. ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2018.
5. SEZER BALCI AYŞE,KADIOĞLU HASİBE, "Kısa Mesaj Gönderimi ve Grup Eğitiminin Gebelerin GebelikteSağlıkUygulamalarına Etkisi", 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. Özdemir İrem Nur,KADIOĞLU HASİBE, "Ebeveynlerin çocukluk çağı aşılarına karşı bilgi, tutum ve davranışları", 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. dursun sümeyye ilayda,Vural Burçin,Keskin Büşra,Kaçar Hatice Kübra,BEYHAN ABDULLAH,KADIOĞLU HASİBE, "Yetişkinlerde Geleneksel/Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ile Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Algısı Arasındaki İlişki", 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.
8. KADIOĞLU HASİBE,ALBAYRAK SEVİL,ERGÜN AYŞE,YURT SEHER,GÜR KAMER,MERT KADER,EROL SAİME,ESİN MELEK NİHAL, "Achieving Consensus On Undergraduate Curriculum Of Public Health Nursing in Turkey: A Delphi Study", ICN Congress, Barcelona, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. YURT SEHER,SAĞLAM AKSÜT RABİA,KADIOĞLU HASİBE, "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TESTİS KANSERİ VE KENDİ KENDİNE TESTİS MUAYENESİ HAKKINDAKİ BİLGİ İNANÇ VE UYGULAMALARI", 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017.
10. Özden Ayşenur,Koyun Filiz,Ağtaş Gülcan,KADIOĞLU HASİBE, "Erişkin Türk Toplumunda Medyanın Sağlık Davranışlarına Etkisi", 5.Uluslararası 16. Ulusal hemşirelik Kongresi, 2017.
11. Özdemir İrem Nur,KADIOĞLU HASİBE, "Validity and Reliability of Turkish Version of The Vaccination Confidence Scale", INTERNATIONAL MEETING ON EDUCATION RESEARCH IN HEALTH SCIENCES, 2017.
12. YURT SEHER,SAĞLAM AKSÜT RABİA,KADIOĞLU HASİBE, "BEHAVIOUR DEVELOPMENT OF EARLY DETECTION OF BREAST CANCER AMONG UNIVERSITY STUDENTS WITH PEER EDUCATION MODEL", 28th International Nursing Research Congress, 2017.
13. Sancaktutan Melike,Taş Melike,Çalıklar Özge,SEZER BALCI AYŞE,KADIOĞLU HASİBE, "THE RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEM SOLVING SKILLS AND AGGRESSION BEHAVIOURS IN A SAMPLE NURSING STUDENT", ICN Congress, 2017.
14. Özsoy Hatice,KADIOĞLU HASİBE, "THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH LITERACY AND DISEASE MANAGEMENT AMONG THE MOTHERS WHOSE CHILDREN HAVE CHRONIC CONDITIONS", ICN Congress, 2017.
15. Öztürk Nilcan,Türkmen Demet,KADIOĞLU HASİBE, "The characteristics of pain suffered by Office workers and their methods of coping with pain", 6th Internatıonal FOHNEU Congress, 2016.
16. Yüce Enise,ERGÜN AYŞE,KADIOĞLU HASİBE, "The advantages and dısadvantages of home care servıces", 2nd International Home Care Congress, 2016.
17. Kılınç Eda,GÜR KAMER,KADIOĞLU HASİBE, "Occupational hazards in home health care nurses", Opinions of relatives of patients with terminal cancer about palliative care, 2016.
18. kara Tuğba,KADIOĞLU HASİBE, "Opinions of relatives of patients with terminal cancer about palliative care", 2nd International Home Care Congress, 2016.
19. Kara Tuğba,KADIOĞLU HASİBE, "Palliative Care", 2nd International Home Care Congress, 2016.
20. SEZER BALCI AYŞE,KADIOĞLU HASİBE, "Effect on text messages for pregnant health systematic review of the literature", The 2nd International Home Care Congress, 2016.
21. SEZER BALCI AYŞE,KADIOĞLU HASİBE, "The 2nd International Home Care Congress", The 2nd International Home Care Congress, 2016.
22. Özdemir İrem,KADIOĞLU HASİBE, "Ethical problems at home care", The 2nd International Home Care Congress, 2016.
23. Aksoy Zahide,EROL SAİME,KADIOĞLU HASİBE, "Manpower in home care service delivery", 2nd International Home Care Congress, 2016.
24. KONAL EBRU,Telli Sibel,KADIOĞLU HASİBE,KARACA SEMRA, "The Relationship between alexithymia and burnout anger somatization in a sample of Turkish nurses", 6th Internatıonal FOHNEU Congress, 2016.
25. KADIOĞLU HASİBE,Hastürk Gizem, "The use of inhaler devices in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease misuses and proper techniques", The 2nd International Home Care Congress, 2016.
26. Sezer Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, "The relationship between health literacy and healthy lifestyle behaviors in a sample of Turkish adult people", 24th International Nursing Research Congress, prag (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
27. Mert Kader, Kadıoğlu Hasibe, "The impact of a public health nursing program entitled The streets are not the solution on preventing children from working on the streets", 24th International Nursing Research Congress, Prag (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
28. Mert Kader, Kadıoğlu Hasibe, "The Causes of Child Labour A Sample of Children Working on the Streets in Turkey", 24th International Nursing Research Congress, Prag (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
29. Gür Kamer, Kadıoğlu Hasibe, Sezer Ayşe, "The effectiviness of breast self examination training and the risks of breast cancer in a sample of Turkish women", Transforming Community Health International Conference, Edinburgh
30. Ergün Ayşe, Erol Saime, Gür Kamer, Kadıoğlu Hasibe, Şişman Nevin, Albayrak Sevil, Sezer Ayşe, Kolaç Nurcan, "Assessment of chronic illness care in a sample of Turkish patient with chronic illness", Transforming Community Health International Conference
31. Şişman Nevin, Kadıoğlu Hasibe, Ergün Ayşe, Erol Saime, "Assesment of somatic symptoms in a sample of Turkish primary school children using the children s somatization inventory 24 CSI 24", The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir
32. Erol Saime, Ergün Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, Gür kamer, Albayrak Sevil, Şişman Nevin, "Reliability and validity of the Turkish version of Ageism Survey", The 1th International Clinical Nursing Research, İzmir
33. Gür Kamer, Yıldız Ayşe, Ergün Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, Erol Saime, Kolaç Nurcan, Yurt Seher, Adana Seher, "School health nursing development Project", 12th World Congress On Public Health, İstanbul
34. Yıldız Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, Ergün Ayşe, Erol Saime, Gür Kamer, "Reason of referral to doctor and following up of students who visited to the health office of an elemantary school in Istanbul", 12th World Congress On Public Health, İstanbul
35. Kadıoğlu Hasibe, Ergün Ayşe, Yıldız Ayşe, "Mental health problems in a Turkish primary care sample", 12th World Congress On Public Health, İstanbul
36. Yıldız Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, "Sexuality related questions in a sample of Turkish university student", 12th World Congress On Public Health, İstanbul
37. Kadıoğlu Hasibe, Yıldız Ayşe, Ercan Nadire, Ergün Ayşe, "Üniversite gençlerinin cinsellik ve cinsel eğitim ile ilgili görüşleri", 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara
38. Ergün Ayşe, Adana Filiz, Kolaç Nurcan, Yıldız Ayşe, Erol saime, Kadıoğlu Hasibe, Gür Kamer, "Adolescent psychological symptoms and ınfluential factors", 1 St International Congress On Nursing Education, Research&Practice, Selanik
39. Özlem Aydemir,KADIOĞLU HASİBE, "The Effect of Cancer Prevention and Early Detection Program on Knowledge Attitudes and Behaviours of Relatives of Patients with Cancer", 12th International Family Nursing Conference, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
40. ERGÜN AYŞE,ŞİŞMAN FATMA NEVİN,EROL SAİME,KOLAÇ NURCAN,KADIOĞLU HASİBE, "Validity and Reliability of Turkish Version of the Family Management Measure", 12th International Family Nursing Conference, odense, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
41. Ayser Büyükyıldız,KADIOĞLU HASİBE,GÜR KAMER, "Problems Experienced by Home Healthcare Nurses A Qualitative Study", 12th International Family Nursing Conference, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
42. GÜR KAMER,EROL SAİME,KADIOĞLU HASİBE,ERGÜN AYŞE, "Transteoritik Model Temelli SEBZE MEYVE DOSTU Programının Ortaokul Öğrencilerinin Sebze Ve meyve Tüketimine Etkisi", 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2015.
43. MERT KADER,KADIOĞLU HASİBE,AKSAYAN SEÇİL, "Öz Etkililik Ölçeği çocuk formunun geçerlik ve güvenirliği", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
44. GÜR KAMER,SEZER AYŞE,ŞİŞMAN FATMA NEVİN,KADIOĞLU HASİBE,Gündüz Bilal,Dilek Baycu, "İlk ve Ortaöğretim öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve Somatizasyon Durumları", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
45. GÜR KAMER,ERGÜN AYŞE,EROL SAİME,KADIOĞLU HASİBE,BEYHAN ABDULLAH,Dereli Ayşen, "Güneşten korunma programının GPK İlköğretim öğrencilerinin güneşten korunma davranışlarına etkisi", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
46. Ergün Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, Erol Ayşe, "Adölesan sebze meyve tüketimi Karar Alma Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği", 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya
47. Kadıoğlu Hasibe, Gür Kamer, "Genel kadınların cinsel yolla bulaşan hastalıkları meslek hastalığı olarak kabul edilmeli mi", II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu
48. Kadıoğlu Hasibe, Yurt Seher, Adana Filiz, Uslu Özden, "İstanbul daki akademisyen hemşirelerin olası İstanbul depremine yönelik bireysel ve profesyonel hazırlıkları", 2. Uluslar arası- 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi
49. Küdür F, Yüksel Ç, Bakan S, Soyfidan G, Yalçınkaya D, Akgün G, Kadıoğlu Hasibe, "Evlilik hazırlığında olan bireylerin cinsel inanışları", 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
50. Kadıoğlu Hasibe, Yıldız Ayşe, "Birinci ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları", 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi
51. Kadıoğlu Hasibe, Yıldız Ayşe, "Sağlık Algısı Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması", 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi
52. Kayıkçı Safiye, İspirli Özlem, Özkan Naciye, Kadıoğlu Hasibe, "Huzurevinde kalan yaşlıların hemşirelerden beklentileri", 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
53. İspirli Özlem, Özkan Naciye, Kayıkçı Safiye, Kadıoğlu Hasibe, "Huzurevinde kalan yaşlılarda somatizasyon ve ilişkili faktörler", 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
54. Mert Kader, Kadıoğlu Hasibe, "Sokakta çalışan çocuklarda Yaralanma ve kazalara neden olan risk faktörleri", I. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu
55. Dağdeviren Kübra, Durmaz Merve, Kadıoğlu Hasibe, Gür Kamer, Sezer Ayşe, "İstanbul da bir mahallede toplum temelli diyabet farkındalık programının erken dönem sonuçları", 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitabı
56. Güneş Hasan, Misafir Özkan, Kadıoğlu Hasibe, "İstanbul Anadolu yakası devlet hastanelerinin acil servislerinde çalışan hemşirelerin iş kazası geçirme durumları", 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
57. Aslan Berire, Demir Yasemin, Kadıoğlu Hasibe, "İstanbul Anadolu yakası devlet hastaneleri acil servislerinde çalışanların şiddete maruz kalma durumları", 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
58. Aliyazıcıoğlu Yasemin, Kadıoğlu Hasibe, "Öğrenci ve akademisyen hemşirelerin bakış açısıyla güleryüz ün ardındaki muhteşem anlamlar", II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
59. Kadıoğlu Hasibe, Erol Saime, Ergün Ayşe, "Adölesan sebze meyve tüketimi Durumsal Öz etkililik Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği", II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
60. Erol Saime, Kadıoğlu Hasibe, Ergün Ayşe, "Adölesan sebze meyve tüketimi Davranış Değiştirme Süreci Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği", II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
61. Sezer Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, "Yetişkin sağlık okuryazarlığı ölçeğin nin geliştirilmesi", II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSAL
1. OKUR KADİOĞLU HASİBE, "Akut miyokard infarktüsünde ağrı değerlendirmesi", V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği Sempozyumu
2. Okur Hasibe, Olgun Nermin, Bayram Nilgün, Dilek Nezihe, "Tedavi eğitiminin etkinliği", XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
3. Kadıoğlu Hasibe, Albayrak Sevil, Esin Melek Nihal, "Türkiye de Halk Sağlığı Hemşireliği Eğitimi Ulusal Survey", Halk Sağlığı Hemşireliğinin Eğitim ve Uygulamalarında Aile Hekimliğinin Etkileri Çalıştayı, Nevşehir
ATIFLAR
2015
Faaliyet
MAKALE
12 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
675 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
75 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
113 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
45 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
338 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
675 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
375 Puan