Doç.Dr. HASİBE KADIOĞLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. KADIOĞLU HASİBE,ŞİŞMAN FATMA NEVİN,ERGÜN AYŞE. Reliability and Validity of the Turkish Version of Children's Somatization Inventory. Asian Nursing Research. Cilt 6. sf 9-12, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. MERT KADER,KADIOĞLU HASİBE. The reasons why children work on the streets: A sample from Turkey. Children and Youth Services Review. Cilt 44. sf 171-180, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. KADIOĞLU HASİBE,ALBAYRAK SEVİL,ESİN MELEK NİHAL. Public health nursing education in Turkey: a national survey. International Nursing Review. Cilt 60. sf 536-542, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. KADIOĞLU HASİBE,EROL SAİME,ERGÜN AYŞE. Reliability and Validity of the Turkish Version of the Situational Self-Efficacy Scale for Fruit and Vegetable Consumption in Adolescents. American Journal of Health Promotion. Cilt 29. sf 273-275, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ŞİŞMAN FATMA NEVİN,KADIOĞLU HASİBE,ERGÜN AYŞE,EROL SAİME. The Somatization in Schoolchildren and The Status of The Visiting The School Health Office with Somatic Complaints. Journal of Psychiatric Nursing. Cilt 4. sf 131-136, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. KADIOĞLU HASİBE,YILDIZ AYŞE. Validity and Reliability of Turkish Version of Perception of Health Scale. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. Cilt 32. sf 47-53, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KADIOĞLU HASİBE,YILDIZ AYŞE,NADİRE ERCAN,ERGÜN AYŞE. Üniversite öğrencilerinin cinsellik ve cinsel eğitim ile ilgili görüşleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. sf 32-37, 2008.
2. SEZER AYŞE,Demirbaş Hülya,KADIOĞLU HASİBE. Evde Bakım Hemşireliği: Mesleki Yetkinlikler ve Eğitim Standartları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. Cilt 23. sf 160-, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. GÜR KAMER,KADIOĞLU HASİBE,SEZER BALCI AYŞE. Breast Cancer Risks and Effectiveness of BSE Training among Women Living in a District of İstanbul. The Journal of Breast Health. Cilt 10. sf 154-160, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. Sezer Ayşe, Kadıoğlu Hasibe. Yetişkin sağlık okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt 17. sf 165-170, 2014.
5. Kadıoğlu Hasibe, Ergün Ayşe, Yıldız Ayşe. Pain characteristics of Turkish schoolchildren. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. sf 47-51, 2012.
6. Hasibe Kadıoğlu, Ayşe Yıldız, Ayşe Ergün. Screening of mental health problems with GHQ-28 in a sample of Turkish community dwelling adult people. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt 3. sf 115-120, 2013.
7. Okur Hasibe. Kan basıncı ölçümü. Yoğun Bakım Dergisi. sf 27-30, 1999.
8. Okur Hasibe. Akut miyokard infarktüsünde ağrı değerlendirmesi. Hemşirelik Forumu. Cilt 3. sf 7-17, 2010.
9. GÜR KAMER,ERGÜN AYŞE,YILDIZ AYŞE,KADIOĞLU HASİBE,EROL SAİME,KOLAÇ NURCAN. Bir ilköğretim okulunda Omaha problem sınıflandırma listesine göre öğrencilerin sağlık problemleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. sf 1-14, 2008.
10. HÜLYA DEMİRBAŞ,KADIOĞLU HASİBE. Prenatal dönemdeki kadinlarin gebeliğe uyumu ve ilişkili faktörler. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt 4. sf 200-206, 2014.
11. Kadıoğlu Hasibe, Yıldız Ayşe. Yetişkin ve akran liderli cinsel eğitimin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin cinsellikle ilgili bilgi ve tutumları üzerindeki etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. sf 34-44, 2007.
12. Ayşe Ergün, Kamer Gür, Saime Erol, Hasibe Kadıoğlu. Okul temelli fiziksel etkinlik programının çocukların fiziksel etkinlik bilgi ve davranışlarına etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. Cilt 2. sf 17-28, 2012.
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. Kadıoğlu Hasibe, Hemşirelikte Kavram , Kuram ve Model Örnekleri, 2013.
2. Kadıoğlu Hasibe, Yurt Seher, Denizciler için Sağlık Rehberi, 2004.
3. Kadıoğlu Hasibe, Denizciler için Sağlık Rehberi, 2004.
4. Yurt Seher, Kadıoğlu Hasibe, Denizciler için Sağlık Rehberi, 2004.
5. Kadıoğlu Hasibe, Yurt Seher, Denizciler için Sağlık Rehberi, 2004.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Demirtaş Hülya, Kadıoğlu Hasibe, "Adaptation of pregnancy and motherhood in a sample of Turkish pregnant women", 24th International Nursing Research Congress, Prag (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. Sezer Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, "The relationship between health literacy and healthy lifestyle behaviors in a sample of Turkish adult people", 24th International Nursing Research Congress, prag (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. Mert Kader, Kadıoğlu Hasibe, "The impact of a public health nursing program entitled, "The streets are not the solution," on preventing children from working on the streets", 24th International Nursing Research Congress, Prag (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. Mert Kader, Kadıoğlu Hasibe, "The Causes of Child Labour: A Sample of Children Working on the Streets in Turkey", 24th International Nursing Research Congress, Prag (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. Gür Kamer, Kadıoğlu Hasibe, Sezer Ayşe, "The effectiviness of breast self examination training and the risks of breast cancer in a sample of Turkish women", Transforming Community Health International Conference, Edinburgh
6. Ergün Ayşe, Erol Saime, Gür Kamer, Kadıoğlu Hasibe, Şişman Nevin, Albayrak Sevil, Sezer Ayşe, Kolaç Nurcan, "Assessment of chronic illness care in a sample of Turkish patient with chronic illness", Transforming Community Health International Conference
7. Şişman Nevin, Kadıoğlu Hasibe, Ergün Ayşe, Erol Saime, "Assesment of somatic symptoms in a sample of Turkish primary school children using the children’s somatization inventory-24 (CSI-24)", The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir
8. Erol Saime, Ergün Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, Gür kamer, Albayrak Sevil, Şişman Nevin, "Reliability and validity of the Turkish version of Ageism Survey", The 1th International Clinical Nursing Research, İzmir
9. Gür Kamer, Yıldız Ayşe, Ergün Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, Erol Saime, Kolaç Nurcan, Yurt Seher, Adana Seher, "School health nursing development” Project", 12th World Congress On Public Health, İstanbul
10. Yıldız Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, Ergün Ayşe, Erol Saime, Gür Kamer, "Reason of referral to doctor and following –up of students who visited to the health office of an elemantary school in Istanbul", 12th World Congress On Public Health, İstanbul
11. Kadıoğlu Hasibe, Ergün Ayşe, Yıldız Ayşe, "Mental health problems in a Turkish primary care sample", 12th World Congress On Public Health, İstanbul
12. Yıldız Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, "Sexuality related questions in a sample of Turkish university student", 12th World Congress On Public Health, İstanbul
13. Kadıoğlu Hasibe, Yıldız Ayşe, Ercan Nadire, Ergün Ayşe, "Üniversite gençlerinin cinsellik ve cinsel eğitim ile ilgili görüşleri", 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara
14. Ergün Ayşe, Adana Filiz, Kolaç Nurcan, Yıldız Ayşe, Erol saime, Kadıoğlu Hasibe, Gür Kamer, "Adolescent psychological symptoms and ınfluential factors", 1 St International Congress On Nursing Education, Research&Practice, Selanik
15. Özlem Aydemir,KADIOĞLU HASİBE, "The Effect of Cancer Prevention and Early Detection Program on Knowledge, Attitudes, and Behaviours of Relatives of Patients with Cancer", 12th International Family Nursing Conference, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
16. ERGÜN AYŞE,ŞİŞMAN FATMA NEVİN,EROL SAİME,KOLAÇ NURCAN,KADIOĞLU HASİBE, "Validity and Reliability of Turkish Version of the Family Management Measure", 12th International Family Nursing Conference, odense, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
17. Ayser Büyükyıldız,KADIOĞLU HASİBE,GÜR KAMER, "Problems Experienced by Home Healthcare Nurses: A Qualitative Study", 12th International Family Nursing Conference, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
18. Okur Hasibe, Sabuncu Hilmi, "The comparison of cities in Turkey according to first ten causes of death standardized by general mortality rates", 9 th International Medical Sciences Student Congres, İstanbul
19. Ergün Ayşe, Gür Kamer, Yıldız Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, Erol Saime, "Effectiveness of the school-based exercise program to promote physical activity of primary school students", 1 St International Congress On Nursing Education, Research&Practice, Selanik
ULUSAL
20. GÜR KAMER,EROL SAİME,KADIOĞLU HASİBE,ERGÜN AYŞE, "Transteoritik Model Temelli “SEBZE MEYVE DOSTU” Programının Ortaokul Öğrencilerinin Sebze Ve meyve Tüketimine Etkisi", 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2015.
21. MERT KADER,KADIOĞLU HASİBE,AKSAYAN SEÇİL, "Öz-Etkililik Ölçeği çocuk formunun geçerlik ve güvenirliği", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
22. GÜR KAMER,SEZER AYŞE,ŞİŞMAN FATMA NEVİN,KADIOĞLU HASİBE,Gündüz Bilal,Dilek Baycu, "İlk ve Ortaöğretim öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve Somatizasyon Durumları", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
23. GÜR KAMER,ERGÜN AYŞE,EROL SAİME,KADIOĞLU HASİBE,BEYHAN ABDULLAH,Dereli Ayşen, "Güneşten korunma programının (GPK) İlköğretim öğrencilerinin güneşten korunma davranışlarına etkisi", 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
24. Ergün Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, Erol Ayşe, "Adölesan sebze-meyve tüketimi Karar Alma Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği", 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya
25. Kadıoğlu Hasibe, Gür Kamer, "Genel kadınların cinsel yolla bulaşan hastalıkları meslek hastalığı olarak kabul edilmeli mi?", II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu
26. Kadıoğlu Hasibe, Yurt Seher, Adana Filiz, Uslu Özden, "İstanbul’daki akademisyen hemşirelerin olası İstanbul depremine yönelik bireysel ve profesyonel hazırlıkları", 2. Uluslar arası- 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi
27. Küdür F, Yüksel Ç, Bakan S, Soyfidan G, Yalçınkaya D, Akgün G, Kadıoğlu Hasibe, "Evlilik hazırlığında olan bireylerin cinsel inanışları", 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
28. Kadıoğlu Hasibe, Yıldız Ayşe, "Birinci ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları", 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi
29. Kadıoğlu Hasibe, Yıldız Ayşe, "Sağlık Algısı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması", 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi
30. Kayıkçı Safiye, İspirli Özlem, Özkan Naciye, Kadıoğlu Hasibe, "Huzurevinde kalan yaşlıların hemşirelerden beklentileri", 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
31. İspirli Özlem, Özkan Naciye, Kayıkçı Safiye, Kadıoğlu Hasibe, "Huzurevinde kalan yaşlılarda somatizasyon ve ilişkili faktörler", 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
32. Mert Kader, Kadıoğlu Hasibe, "Sokakta çalışan çocuklarda Yaralanma ve kazalara neden olan risk faktörleri", I. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu
33. Dağdeviren Kübra, Durmaz Merve, Kadıoğlu Hasibe, Gür Kamer, Sezer Ayşe, "İstanbul’da bir mahallede toplum temelli diyabet farkındalık programının erken dönem sonuçları", 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitabı
34. Güneş Hasan, Misafir Özkan, Kadıoğlu Hasibe, "İstanbul Anadolu yakası devlet hastanelerinin acil servislerinde çalışan hemşirelerin iş kazası geçirme durumları", 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
35. Aslan Berire, Demir Yasemin, Kadıoğlu Hasibe, "İstanbul Anadolu yakası devlet hastaneleri acil servislerinde çalışanların şiddete maruz kalma durumları", 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
36. Aliyazıcıoğlu Yasemin, Kadıoğlu Hasibe, "Öğrenci ve akademisyen hemşirelerin bakış açısıyla güleryüz’ün ardındaki muhteşem anlamlar", II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
37. Kadıoğlu Hasibe, Erol Saime, Ergün Ayşe, "Adölesan sebze-meyve tüketimi Durumsal Öz-etkililik Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği", II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
38. Erol Saime, Kadıoğlu Hasibe, Ergün Ayşe, "Adölesan sebze-meyve tüketimi Davranış Değiştirme Süreci Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği", II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
39. Sezer Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, "Yetişkin sağlık okuryazarlığı ölçeğin’nin geliştirilmesi", II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSAL
1. OKUR KADİOĞLU HASİBE, "Akut miyokard infarktüsünde ağrı değerlendirmesi", V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği Sempozyumu
2. Okur Hasibe, Olgun Nermin, Bayram Nilgün, Dilek Nezihe, "Tedavi eğitiminin etkinliği", XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
3. Kadıoğlu Hasibe, Albayrak Sevil, Esin Melek Nihal, "Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliği Eğitimi :Ulusal Survey", Halk Sağlığı Hemşireliğinin Eğitim ve Uygulamalarında Aile Hekimliğinin Etkileri Çalıştayı, Nevşehir
ATIFLAR
2015
Faaliyet
MAKALE
12 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
675 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
75 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
113 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
45 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
338 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
675 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
375 Puan