HALİL KURT fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi HALİL KURT
Fen - Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü

E-Posta
hkurt@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1459
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / 2012 - 2016
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / 1994 - 2000
YÜKSEK LİSANS
1988 - 1990
1987 - 1990
LİSANS
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ / 1983 - 1987
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Kösreli (Ceyhan-Adana) Ovası'nın jeolojisi, jeomorfolojisi ve coğrafik özellikleri'' / 2012 - 2016 / Danışman: SEDAT TEMUR
''Batı Toros polyeleri (jeomorfolojik etüt)'' / 1994 - 2000 / Danışman: ALİ SELÇUK BİRİCİK
YÜKSEK LİSANS
''Kösreli (Ceyhan-Adana) Ovası'nın jeolojisi, jeomorfolojisi ve coğrafik özellikleri'' / 1988 - 1990 / Danışman: SEDAT TEMUR
''Kösreli (Ceyhan-Adana) Ovası'nın jeolojisi, jeomorfolojisi ve coğrafik özellikleri'' / 1987 - 1990 / Danışman: SEDAT TEMUR
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
YÖKDİL / 2017 / 70