Dr. Öğr. Üyesi FATMA URFALIOĞLU
İktisat Fakültesi / Ekonometri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / Ekonometri Bölümü / 325
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. URFALIOĞLU FATMA,Genç Tolga. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Türkiye’nin Ekonomik Performansının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İle Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 35. sf 329-359, 2013.
2. URFALIOĞLU FATMA,TÜTER KEVSER. Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Müşteri Memnuniyeti Açısından Uygun Granitin Seçimi Üzerine Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 37. 2015.
3. Urfalıoğlu Fatma, Seyfullahoğulları Ayhan. İllerin Bazı Sosyo Ekonomik Kriterler Altında Gelişmişlik Sınıflaması. M.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 19. sf 209-232, 2007.
4. URFALIOĞLU FATMA,Tanrıverdi İlyas. Anfis ve Regresyon Analizi İle Enflasyon Tahmini ve Karşılaştırması. Social Sciences Research Journal. Cilt 7. sf 120-141, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
1. Altaş Dilek, Urfalıoğlu Fatma, Yıldırım Esen, İstanbul da Yaşayan 65 Yaş ve Üzeri Nüfusun Demografik Ekonomik ve Sosyal Profili, 2007.
2. Bülbül Şahahmet, Altaş Dilek, Urfalıoğlu Fatma, Yıldırım Esen, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo Demografik Yapısı ve Beklenti Analizi, 2008.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Serdarer kuzu bilge,GİRAY SELAY,URFALIOĞLU FATMA, "Türkiye’de Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Güvenin Karşılaştırmalı Analizi", 19. Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
2. Urfalıoğlu Fatma, Çetin C, Uysal B, "İş Aile çatışması ve Örgütsel Sonuçlar ile İlişkisi Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma", 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.