Prof.Dr. CEM AYDEMİR
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Basım Teknolojileri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Basım Teknolojileri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. YENİDOĞAN SEMİHA,AYDEMİR CEM,KARADEMİR ARİF,ARMAN KANDIRMAZ EMİNE. EXAMINATION OF THE IMPACT OF DRYING TECHNIQUES IN SURFACE SIZING-COATING OPERATIONS ON THE QUALITY OF PAPER AND PRINTING. CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY. Cilt 53. sf 325-331, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. AYDEMİR CEM,KARADEMİR ARİF,KOÇAK EMİNE DİLARA,YENİDOĞAN SEMİHA. Effects of Luffa Cylindirica Fibers on Some Mechanical and Printability Properties of Handsheets. Asian journal of Chemistry. Cilt 23. sf 4925-4931, 2011.
3. KARADEMİR ARİF,AYDEMİR CEM,TUTAK DOĞAN. Printability of papers recycled from toner and inkjet-printed papers after deinking and recycling processes. Journal of Applied Biomaterials Functional Materials. Cilt 16. sf 76-82, 2018.
4. AYDEMİR CEM,YENİDOĞAN SEMİHA,KARADEMİR ARİF,ARMAN KANDIRMAZ EMİNE. The examination of vegetable- and mineral oil-based inks’ effects on print quality: Green printing effects with different oils. Journal of Applied Biomaterials Functional Materials. Cilt 16. sf 137-143, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. AYDEMİR CEM,YENİDOĞAN SEMİHA,KARADEMİR ARİF,ARMAN KANDIRMAZ EMİNE. Effect of color mixing components on offset ink and printing process. Materials and Manufacturing Processes. Cilt 32. sf 1310-1315, 2017.
6. AYDEMİR CEM. A study on the printability properties of alkali sized recycled papers. Science and Engineering of Composite Materials. Cilt 23. sf 565-571, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. İMAMOĞLU SAMİ,KARADEMİR ARİF,PEŞMAN EMRAH,AYDEMİR CEM,ATİK CELİL. Effects of Flotation Deinking on the Removal of Main Colors of Oil Based Inks from Uncoated and Coated Office Papers. BioResources. Cilt 8. sf 45-48, 2013.
8. AYDEMİR CEM,ÖZOMAY ZAFER,KARADEMİR ARİF,ARMAN KANDIRMAZ EMİNE. Effects of matte coating on the paper surface and print density. Science and Engineering of Composite Materials. Cilt 20. sf 141-145, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. KARADEMİR ARİF,YENİDOĞAN SEMİHA,AYDEMİR CEM,KÜÇÜK HALUK. Evaluation of Sound Absorption Printability and Some Mechanical Properties of Thin Recycled Cellulosic Sheets Containing Wool Ceramic Fibre and Cotton Dust. International Journal of Polimeric Materials. Cilt 61. sf 357-370, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. KARADEMİR ARİF,AYDEMİR CEM,YENİDOĞAN SEMİHA. Sound absorption and print density properties of recycled sheets made from waste paper and agricultural plant fibres. AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEEARCH. Cilt 6. sf 6073-6081, 2011. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. AYDEMİR CEM. Time Dependent Behavior of a Sessile Water Droplet on Various Papers. International Journal of Polymeric Materials. Cilt 59. sf 387-397, 2010. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. AYDEMİR CEM,KARADEMİR ARİF,İMAMOĞLU SAMİ. Effects of Filler Content and Coating on the Water and Oil Based Ink Interactions with a Paper Surface. International Journal of Polymeric Materials. Cilt 59. sf 891-901, 2010. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AYDEMİR CEM. Kâğıdın Yüzey Pürüzlülüğünün Baskı Renk değişimi Işık Haslığı ve Baskı Parlaklığına Etkisi. Marmara University Journal of Science. Cilt 26. sf 81-88, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. AYDEMİR CEM,BAYRAM SERVET. Gürültü ve Değişik Yoğunluktaki Seslerin Matbaa Çalışma Ortamlarındaki İşgücü Verimi ve Üretkenlik Üzerindeki Etkileri. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Cilt 1. sf 285-297, 2000.
3. AYDEMİR CEM,YENİDOĞAN SEMİHA. The influence of surface tension on wetting in dampening solution and sustainability of printing: A review. Journal of Graphic Engineering and Design,. Cilt 10. sf 5-11, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ALTAY BİLGE NAZLI,BLOEMBERGEN STEVEN,AYDEMİR CEM,KARADEMİR ARİF,FLEMING PAUL D. Use of nanoparticle binders for paper coatings: A review. Journal of Graphic Engineering and Design. Cilt 8. sf 39-43, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. ATİK CELİL,Engin Merve,AYDEMİR CEM,İMAMOĞLU SAMİ. Effect of oil based CMYK process inks on tearing characteristics of paper. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (JFFIU). Cilt 65. sf 72-77, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. KARADEMİR ARİF,KARAHAN SELİM,İMAMOĞLU SAMİ,ERTAŞ MURAT,AYGAN ASHABİL,AYDEMİR CEM,PEŞMAN EMRAH. Kağıt Geri Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı Use of Enzyme and Ultrasonic Energy in Paper Recycling. Journal of History Culture and Art Research. Cilt 1. sf 280-297, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. TUTAK DOĞAN,AYDEMİR CEM,AKGÜL AHMET. Investigation of the effects of silicone oil coating and hot air drying on the optical and physical properties of heat-set web offset printing papers. Journal of Graphic Engineering and Design. Cilt 9. sf 41-45, 2018.
8. AYDEMİR CEM,YENİDOĞAN SEMİHA. Light Fastness of Printing Inks: A review.. Journal of Graphic Engineering and Design. Cilt 9. sf 37-43, 2018.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AYDEMİR CEM. Basılabilirlik Açısından Plastik Filmlerin Yüzey Enerjileri ve Islanabilirliği. Plastik Ambalaj Teknolojisi. Cilt 1. sf 44-49, 2017.
2. AYDEMİR CEM. Ambalaj Üretiminde Kullanılan Plastik Filmler. Plastik Ambalaj Teknolojisi. Cilt 1. sf 41-50, 2017.
3. TUTAK DOĞAN,AYDEMİR CEM,ÖZAKHUN ŞÜKRÜ CEM,Beytut Hüseyin Necdet. Ofset Baskıda Farklı Tram Sıklığının Nokta Kazancına Etkisinin İncelenmesi. Basım Akademi Dergisi. Cilt 1. sf 115-121, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. AYDEMİR CEM. Pürüzlü Pürüzsüz Kağıt Yüzeyine Tramlı Baskıda Mekanik Nokta Şişmesinin Uygulamalı İncelenmesi. Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi. Cilt 1. sf 90-92, 2002.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. AYDEMİR CEM,ÖZAKHUN ŞÜKRÜ CEM, Matbaa Malzeme Bilimi, İSTANBUL. 2014.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSLARARASI
KİTAP
1. AYDEMİR CEM,ÖZAKHUN ŞÜKRÜ CEM Matbaa Malzeme Bilimi
2. AYDEMİR CEM,YENİDOĞAN SEMİHA,ÖZCAN ARİF,ŞAHİNBAŞKAN TÜRKÜN,TUTAK DOĞAN,SESLİ YASEMİN,ÖZOMAY ZAFER 2nd International Printing Technologies Symposium
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ÖZSOY SAMED AYHAN,UĞUR ENGİN,AYDEMİR CEM,BİLGE NAZLI ALTAY,ÖZAKHUN ŞÜKRÜ CEM, "İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Örnek Bir Matbaa İşletmesinin Değerlendirilmesi", International BASEV Congress, İSTANBUL, 2014.
2. ÖZER SERDAR,KARADEMİR ARİF,AYDEMİR CEM,ÖZSOY SAMED AYHAN, "Ofset Baskı Merdaneleri ve Merdaneler Arası Kimyasal Uygunluk", International BASEV Congress, İSTANBUL, 2014.
3. BİLGE NAZLI ALTAY,AYDEMİR CEM,KARADEMİR ARİF, "Biopolymer Nanoparticle Binders for Paper Coatings", 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), İstanbul, 2015.
4. TUTAK DOĞAN,ÖZAKHUN ŞÜKRÜ CEM,HÜSEYİN N BEYTUT,AYDEMİR CEM, "Toner ve İnkjet Bazlı Dijital Baskı Mürekkebi ile Basılan Kağıtların Geri Dönüşümünden Elde Edilen Kağıtların Optik Özelliklerinin Karşılaştırılması", I. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, 2015.
5. FERHAT YETİŞ,VARLIBAŞ HÜLYA,KARADEMİR ARİF,AYDEMİR CEM,İMAMOĞLU SAMİ, "Toner Uzaklaştırmada Ultrasonik Enerji Uygulaması", I. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, 2015.
6. AYDEMİR CEM,ÖZSOY ŞENGÜL,ÖZSOY SAMED AYHAN, "Ciltleme Tekniklerindeki Standartlar Malzeme Seçimi ve Yaşanan Sorunlar", 5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İSTANBUL, 2016.
7. ÖZSOY SAMED AYHAN,UĞUR ENGİN,AYDEMİR CEM,ÖZOMAY ZAFER,ÖZER SERDAR, "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Basım Endüstrisine Getirdiği Yeni Düzenlemeler", International BASEV Congress, 2014.
8. Altay Bilge Nazlı,Joyce Margaret,AYDEMİR CEM,KARADEMİR ARİF, "Basılı Elektroniklerin Basım ve Kağıt Endüstrisi Açısından Önemi", International BASEV Congress, 2014.
9. AKGÜL AHMET,AYDEMİR CEM,TUTAK DOĞAN, "Heat-set Baskıda Sıcaklık ve Silikon Yağı Uygulamasının Renk Evrenine Etkisinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu", 2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, 2017.
10. GÖKAL KAMİL,AYDEMİR CEM,ÖZSOY SAMED AYHAN,YENİDOĞAN SEMİHA, "Basım ve Ambalaj Ürünlerinin İhracatı Bakımından Avrupa Birliği Uyum Kriterlerinin İncelenmesi", 2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, 2017.
11. YENİDOĞAN SEMİHA,AYDEMİR CEM,KARADEMİR ARİF,ARMAN KANDIRMAZ EMİNE, "Yüzey Kaplama ve Sizing Uygulamasında Kurutma Tekniğinin Kağıdın Renk ve Parlaklığına Etkisinin İncelenmesi.", 2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu., 2017.
12. MUTLU BEGÜM,AYDEMİR CEM,YENİDOĞAN SEMİHA,HAYTA PELİN, "Baskı Mürekkepleri ve Migrasyon: Kâğıt Geri Dönüşümüne Etkisi", 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 2019.
13. HAYTA PELİN,YENİDOĞAN SEMİHA,AYDEMİR CEM,MUTLU BEGÜM, "Plastik Film Ambalaj Malzeme Bileşenlerinin Migrasyonu", 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 2019.
14. AYDEMİR CEM,KIRMIZIOĞLU FİLİZ,ÇELİK ZEYNEP EBRAR, "Basım Endüstrisinde Yalın Üretim", 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 2019.
15. ÖZSOY SAMED AYHAN,KARADEMİR ARİF,İMAMOĞLU SAMİ,AYDEMİR CEM,ERTAŞ MURAT, "Ambalaj Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik.", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 2018.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. AYDEMİR CEM,ERDEN MEHMET ÇETİN,SÖNMEZ SİNAN, "EAN UCC Barkod Standartları Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara
2. AYDEMİR CEM,ÖZOMAY ZAFER,KARADEMİR ARİF, "Effects Of Coating On The Surface Roughness And Print Density Properties Of Paper", 3rd International City Break Conferences, Athens Institute For Education And Research, Athens
3. İMAMOĞLU SAMİ,KARADEMİR ARİF,PEŞMAN EMRAH,AYDEMİR CEM, "Effects of Fas Deinking on the Removal of Main Colours of Oil Based Inks From Uncoated and Coated Offıce Papers", XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon
4. YENİDOĞAN SEMİHA,AYDEMİR CEM,KARADEMİR ARİF, "Effects of Various Fibres in a Thin Biocomposite Material", ISSD’ 10, Second International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo
5. AYDEMİR CEM,TUTAK DOĞAN, "Gıda Ambalajı Üreten İşletmelerde Hijyen ve Sanitasyon Yönetimi", II. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir
6. AYDEMİR CEM,ÖRS ALİ ONGUNER, "İşitme Engelliler Meslek Lisesi Matbaa Cilt ve Serigrafi Bölümünde Uygulanan Öğretim Yöntemleri", I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul
7. ERDEN MEHMET ÇETİN,AYDEMİR CEM,SÖNMEZ SİNAN, "Kitap Baskılarında Kullanılan Kağıtların Ton Farklılıklarının Okunabilirlik ve Görsel Kalite Üzerindeki Etkisi", II. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir
8. OKTAV MEHMET,AYDEMİR CEM,ŞİMŞEKER OSMAN, "Konvansiyonel ve Sıkıştırılabilir Baskı Blanketlerinin Baskı Kalitesine Etkilerinin Test Baskılarıyla İncelenmesi", I. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir
9. AYDEMİR CEM,ERDEN MEHMET ÇETİN,SÖNMEZ SİNAN, "Küçük Orta ve Büyük Ölçekli Matbaa İşletmelerinde Mesleki Eğitim Kullanılan Standartlar ve İstihdamın Belirlenmesi Konusunda Bir Araştırma", II. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir
10. AYDEMİR CEM,OKTAV MEHMET,YENİDOĞAN SEMİHA, "Mineral Yağların Kaynama Noktaları Farklılıklarının Heat set Web Mürekkebinin Kağıt Yüzeyindeki Kuruma Sıcaklığına Etkisi", I. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir
11. KARADEMİR ARİF,VARLIBAŞ HÜLYA,KARAHAN SELİM,AYDEMİR CEM, "Pre Treatments of Cellulose Fibres With Some Chemicals for Effective Sizing", XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon
12. AYDEMİR CEM,OKTAV MEHMET,ŞİMŞEKER OSMAN, "Pürüzlü Pürüzsüz Kağıt Yüzeyine Tramlı Baskıda Mekanik Nokta Şişmesinin Uygulamalı İncelenmesi", II. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, İzmir
13. AYDEMİR CEM,KARADEMİR ARİF,VARLIBAŞ HÜLYA,İMAMOĞLU SAMİ, "Solid Density and Dot Gain Properties of Alkali Sized Some Recyled Papers", XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon
14. ÖZOMAY ZAFER,SESLİ YASEMİN,KARADEMİR ARİF,AYDEMİR CEM,YENİDOĞAN SEMİHA, "Su Bazlı Flekso Mürekkebi ile Yapılan Baskılarda Kağıdın Hava Geçirgenliği ve Yüzey Kabalığının Baskı Parlaklığı Lightness ve Baskı Densitesine Etkisinin İncelenmesi", 4.Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İSTANBUL
15. ERDEN MEHMET ÇETİN,AYDEMİR CEM,SÖNMEZ SİNAN, "Tasarım Sürecinde Problemler Etkileri ve Önlemler", I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara
16. AYDEMİR CEM,ÜNAL HAYRİ,ÖZSOY SAMED AYHAN, "The Effects of Doubling Slurring on Grey Balance and Dot Tone Value Increase in Offset Printing", TAGA 61 st Annual Technical Conference. 15-18 March, New Orleans, Louisiana
17. AYDEMİR CEM,SÖNMEZ SİNAN,UĞUR KANTIK, "Tram Sıklığına Bağlı Olarak Tarama ve Çıkış Çözünürlüğü Farklılıklarının Baskı Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi", I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu. 29-30 Eylül, Ankara
18. KARADEMİR ARİF,KARAHAN SELİM,AYDEMİR CEM,YENİDOĞAN SEMİHA,VARLIBAŞ HÜLYA, "Trials Of Some Plant Dyes On Cellulosic Fibres And Boards", The 1st International Symposium On Turkish & Japanese Environment And Forestry,, Trabzon
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
BİLDİRİ
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş