Prof.Dr. BAHAİTTİN DARTMA
İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / MH-126
Web Adresi
Belirtilmemiş
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TEFSİR ANABİLİM DALI / 1988 - 1994
YÜKSEK LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TEFSİR ANABİLİM DALI / 1986 - 1988
LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 1982 - 2013
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Şihabüddin es-Sivasi ve Uyunü’xxt-Tefasir li’xxl-Fuzala’xxis Semasir’xxindeki metodu'' / 1988 - 1994 / Danışman: Bedreddin Çetiner
YÜKSEK LİSANS
''Müfessir Fahru’d-din er-Râzî ve bazı Suver-i Kur’aniyye’nin esrarına dair risalesi'' / 1986 - 1988 / Danışman: Bedreddin Çetiner
YABANCI DİLLER
ARAPÇA
KPDS / 1995 / 80