Prof.Dr. AYŞE NEŞE DERNEK
Fen - Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

E-Posta
ndernek@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 346 45 53 / 1213
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü / GZFC001
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 1981 - 1984
YÜKSEK LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ / ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI / 1978 - 1981
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ / 1972 - 1976
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Bir Hiperbolik Denklem için Cauchy Probleminin Çözümü Üzerine'' / 1981 - 1984 / Danışman: Bediz Asral
YÜKSEK LİSANS
''Distribüsyonlar Teorisi ve Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler Teorisindeki Uygulamaları'' / 1978 - 1981 / Danışman: Bediz Asral
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
Diğer Belge / 1987 / 73
---