Doç.Dr. AYNUR ATMACA CAN
Siyasal Bilgiler Fakültesi / Yerel Yönetimler Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi / Yerel Yönetimler Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
Mohammad Fawad Abrahimi, "İslam Medeniyetinin İki Şehri (Belh ve Konya) Üzerinde Mevlana’xxnın Etkilerinin İncelenmesi", , Tamamlandı, 2019
Kübra Uslu, "Ahmed Vefik Paşa ve Bursa’xxnın Modernleşmesi Üzerine Bir İnceleme", , Tamamlandı, 2019
SEVİLAY ACAR, "Şehir dokusunda mahalle: İstanbul Esenler'de aile apartmanı olgusunun incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MOHAMMAD FAWAD ABRAHIMI, "İSLAM MEDENİYETİNİN İKİ ŞEHRİ (BELH ve KONYA) ÜZERİNDE MEVLÂNÂ'NIN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
ZEHRA KAYA, "ŞEHİR MEDENİYET ETKİLEŞİMİ BİR MEKÂNSAL ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ: ANADOLUHİSARI", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
KÜBRA USLU, "Ahmed Vefik Paşa ve Bursa'nın modernleşmesi üzerine bir inceleme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
BATUHAN KUŞCU, "Yerel yönetimler ve gençlik politikaları bağlamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
CAN BULUBAY, "Rock kültürünün İstanbul'daki yansımaları üzerinden küreselleşmenin kültürel boyutunun incelenmesi: Kemancı Rock Bar örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
NECLA DURSUN, "Kuzguncuk semt tarihini insandan okumak; Bir seçki ile şahsiyetler", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
CENK KORAY DOĞAN, "Basın yayın işlevi açısından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Viyana Belediyesi üzerine bir karşılaştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
MELTEM BALİ, "XIX. Yüzyılda Beşiktaş semtinde II. Abdülhamit Dönemi eserleri üzerinden mekânsal bir değerlendirme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
SEMA NUR EKİNCİ, "Osmanlı şehrinin oluşumunda vakfiyelerin rolü", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
DİLER AYHAN, "İnsan ve mekan bağlamında kent: Arnavutköy örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
SEZGÜL KARCIOĞLU, "Mekân ve kültür ilişkisinin İstanbul Atatürk bulvarı kesitinde incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
ALİ BİRVURAL, "Kent yönetiminde eğitim hizmetlerinin finansmanında alternatif bir model önerisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
BURCU ÖZOĞUZ, "Farklı yerel katılım yöntemleri ve kent konseyleri örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
LATİFE EROĞLU AKSU, "Yerel yönetimlerde ulaşım ve kent estetiği ilişkisi: Eminönü Meydanı ve çevresindeki ulaşım sistemi öğeleri üzerine bir değerlendirme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
UFUK AKIN, "Kültür ve mekân etkileşimi: Beyoğlu örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
DOKTORA
FUNDA BUDAK, "Kentsel mekân politikası: Barselona'da kentsel dönüşüm ve estetik", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013