Doç.Dr. AYNUR ATMACA CAN
Siyasal Bilgiler Fakültesi / Yerel Yönetimler Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi / Yerel Yönetimler Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. CAN AYNUR,Aydın Erdal. Adem-i Merkeziyet Fikrine Bediüzzaman Said Nursi’nin Kürd Muhitinin Yerel Vasıfları Açısından Yaklaşımının Değerlendirilmesi. Kent Akademisi. Cilt 11. sf 332-344, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. DURSUN NECLA,CAN AYNUR. Sosyal Çevre Bağlamında Kentte Gündelik Yaşam Estetiği Sanatçı Sakinlerinin Gözünden İstanbul’xxda Kuzguncuk Semti. Kent Akademisi. Cilt 12. sf 270-287, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. CAN AYNUR. Değişim ve Kimlik Bağlamında İstanbul dan Özgün Bir Mekânsal Kesit Rumelihisarı. SOSYOLOJİ DERGİSİ. Cilt 1. sf 77-102, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. CAN AYNUR. Mekan Kültür ve Politika Bağlamında Denizli Kent Kimliği. Sosyoloji Divanı Sosyoloji Dergisi. Cilt 1. sf 219-230, 2016.
3. CAN AYNUR,YUNUS ÇIRAK. Medeniyet ve Mekan İlişkisinin Yansıması Olarak Mısır Çarşısı. ŞEHİR ve DÜŞÜNCE. sf 78-91, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. CAN AYNUR,Çelikbağ Ekinci Semanur. Osmanlı Şehrinin Araştırılmasında Bir Kaynak: Vakfiyeler. Kent Akademisi. Cilt 1. sf 48-74, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. CAN AYNUR. İlahi Tarzı Temaşa Petra. Şehir ve Düşünce. sf 18-21, 2016.
6. CAN AYNUR. Şehir ve Güzel Şehir Üzerine Düşünceler. Tarih Bilinci. sf 54-62, 2016.
7. CAN AYNUR. Postmodern Hayal Geleceğin Şehri Masdar City. Şehir ve Düşünce. sf 104-107, 2016.
8. SADETTİN ÖKTEN, AYNUR CAN. Fetihten Günümüze İstanbul Kent Mekanının Oluşumu. TÜRKLER. sf 540-567, 2002.
9. CAN AYNUR. Ulemâ Semtinden Cafe ler Semtine Süleymaniye Grek Estetik Felsefesi Kavramları Çerçevesinde Süleymaniye nin Değerlendirilmesi. YENİ TÜRKİYE. sf 81-89, 2000.
10. SADETTİN ÖKTEN, AYNUR CAN. Kent ve Kültür Rumelihisarı Evleri ve Sakinleri. İSTANBUL DERGİSİ. sf 72-78, 2001.
11. CAN AYNUR. Çankırı Tarihi Kent Dokusundan Beslenen Bir İzlenimle Çıkmaz Sokak Üzerine Bir Açılım Denemesi. ÇANKIRI ARAŞTIRMALARI. sf 225-231, 2008.
12. CAN AYNUR. Yok Olmaya Yüz Tutan Bursa Estetiği Üzerine. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ. Cilt 24. sf 99119-, 2005. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
13. RECEP BOZLAĞAN, AYNUR CAN. İl Özel İdaresinde Valinin Yürütme Organı Olması Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi. ÖNERİ. Cilt 8. sf 217-232, 2009.
14. CAN AYNUR. A Comparison on Two Cities and Their Main Streets İstiklal Caddesi and Kärtner Strasse. ÖNERİ. Cilt 10. sf 139-150, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
15. CAN AYNUR. Yerel Yönetimler ve Kültür Politikaları Bağlamında İstanbul da Kentsel Koruma Sorunsalına Sürdürülebilir Çözüm Önerileri. MARMARA SOSYAL ARAŞTIRMALAR. sf 55-81, 2014.
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
1. CAN AYNUR,Budak Funda, Kurucu Şehirler Bursa ve Floransa, İstanbul. 2018.
2. ERDÖNMEZ MÜYESSER EBRU,CAN AYNUR, Kamusal Mekan Okumaları, İstanbul. 2017.
3. ERDÖNMEZ MÜYESSER EBRU,CAN AYNUR, Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik, İstanbul. 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAP BÖLÜMÜ
4. CAN AYNUR,Budak Funda, Kurucu Şehirler Bursa ve Floransa, İstanbul. 2018.
5. CAN AYNUR, Kurucu Şehirler Bursa ve Floransa, İstanbul. 2018.
6. CAN AYNUR, Şehir Üzerine Düşünceler 1, İstanbul. 2014.
7. CAN AYNUR,yalçın fatma, Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik, İstanbul. 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. AYNUR, CAN, Türkiye de Yerel Yönetimler, İSTANBUL. 2008.
9. AYNUR CAN, Bir Semte Vefa, İSTANBUL. 2009.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. ERDÖNMEZ MÜYESSER EBRU,CAN AYNUR Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik
2. CAN AYNUR,DOĞAN MAHMUT Bir Şehir Kurmak Turgut Cansever le Konuşmalar
3. BURCU ÖZOĞUZ, MERVE AŞKIN, SEZGÜL KARCIOĞLU, AYNUR CAN İstanbul Hayal ve Gerçek
4. AYNUR CAN Teori ile Pratik Arasında Mekan (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. RECEP BOZLAĞAN, NAİL YILMAZ, AYNUR CAN İstanbul Kent ve Medeniyet
6. ERDÖNMEZ MÜYESSER EBRU,CAN AYNUR Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Kentsel Dönüşüm (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. ERDÖNMEZ MÜYESSER EBRU,CAN AYNUR KAMUSAL ALAN OKUMALARI ESENLER
ULUSLARARASI
DERGİ
8. CAN AYNUR Kent Akademisi
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. CAN AYNUR, "The Question About Postmodern Aesthetic How is the Intangible Heritage of the Ottoman Civilization Relevant for Today", 19th International Congress of Aesthetics., KRAKOW (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. CAN AYNUR, "Osmanlı Medeniyeti nin Estetik Tavrına Bakış", Uluslararası Sanat/Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu, ANTALYA
3. CAN AYNUR, "Kültürel Mirasın Aktarılmasında 3 Figür: Mekan, Şahsiyet, Kitap", Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu, Bursa, 2017.
4. CAN AYNUR,Budak Funda, "KENTSEL KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMAYI TÜRKİYE’xxDE ESKİ BİR MADEN KASABASI ÜZERİNDEN TARTIŞMAK: ELAZIĞ/MADEN", Uluslararası Kent Araştırmalareı Kongresi, Strasbourg, 2018.
5. MELTEM BALİ,CAN AYNUR, "Eyüp Sultan Mekanında Şehir ve Estetik Bağlamında Kültürel Hafızayı Okumak", 2. Uluslararası İslami Mimari Miras Konferansı, İstanbul, 2019.
6. CAN AYNUR, "INVESTIGATION OF SILHOUTTE VALUE OF BURSA AND FLORENCE IN14TH AND 16TH CENTURİES", International Congress of Aesthetics, Belgrad, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
7. CAN AYNUR, "Kentsel Dönüşümün Estetik Açmazı", Yerel Yönetimlerde Yeni Yaklaşımlar Konferansı, ADAPAZARI
8. SADETTİN ÖKTEN, AYNUR CAN, "Objeden Hareketle Bir Estetik Denemesi", IV. EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU, İSTANBUL
9. CAN AYNUR, "Günümüzde Eyüp Sultan Nasıl Algılanıyor", V. Eyüp Sultan Sempozyumu, İSTANBUL
10. BEDRETTİN KESGİN, AYNUR CAN, "Kent Estetiği ve Kent Kimliğinin Oluşumunda Belediyeler ve Reform Rol Kapasite ve Anlayış Değişimi", 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, SAKARYA
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. CAN AYNUR, "From 16 th century to present interreting silhoutte of Istanbul with a spatial selection", 20th International Congress of Aesthetics, Seoul
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş