Doç.Dr. ALİ ARI
Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

E-Posta
ali.ari@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 380 99 19 / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Sosyal Ağlar
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SEMİH UÇAR, "Finansal liberalleşmenin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi ve Türkiye örneği", Kırklareli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ÖZGE YÜKSEL, "Borsa İstanbul'da görülen dönemsel anomaliler", Kırklareli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ALİCAN UMUT, "Küresel kriz sonrasında para politikasını dönüşümü: Türkiye örneği", Kırklareli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
NAZLI ÖZKESKİN, "Türkiye'deki bankacılık krizlerine yönelik bir erken uyarı sistemi modellemesi", Kırklareli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.