Doç.Dr. ALİ ARI
Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

E-Posta
ali.ari@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 380 99 19 / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Sosyal Ağlar
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. ARI ALİ. Early Warning Systems for Currency Crises The Turkish Case. Economic Systems. Cilt 36. sf 391-410, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF. Currency crises in Turkey: An empirical assessment. Research in International Business and Finance. Cilt 46. sf 281-293, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF. The Twin Crises: Determinants of Banking and Currency Crises in the Turkish Economy. Emerging Markets Finance and Trade. Cilt 52. sf 123-135, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. DEMİR CANER,CERGİBOZAN RAİF,ARI ALİ. Environmental Dimension of Innovation: Time Series Evidence from Turkey. Environment, Development and Sustainability. sf 1-21, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF,ÇEVİK EMRE. J-curve in Turkish bilateral trade: A nonlinear approach. International Trade Journal. Cilt 33. sf 31-53, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. CERGİBOZAN RAİF,ARI ALİ. The exchange regime and trade balance in Turkey. The International Trade Journal. Cilt 32. sf 363-387, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF. The Recent History of Financial Crises in Turkey. Journal of European Theoretical and Applied Studies. Cilt 2. sf 31-46, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF. A Comparison of Currency Crisis Dating Methods: Turkey 1990-2014. Montenegrin Journal of Economics. Cilt 12. sf 19-37, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. ARI ALİ,DAĞTEKİN Rüstem. Early Warning Signals of the 2000 2001 Turkish Financial Crisis. International Journal of Emerging and Transition Economies. Cilt 1. sf 191-218, 2008. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. ARI ALİ. L’Economie Turque : Une Stabilité enfin Retrouvée?. Moyen-Orient. sf 32-35, 2011.
7. CERGİBOZAN RAİF,ARI ALİ. Türkiye’deki Banka Krizlerine Yönelik Ekonometrik Bir Yaklaşım: Markov Rejim Değişim Modeli. M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi. Cilt 39. sf 47-64, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. ARI ALİ. Konuk Editör Giriş: 3. Uluslararası FinanDebt Konferansı. Finans Politik Ekonomik Yorumlar. Cilt 54. sf 7-9, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. ARI ALİ,ÖZKESKİN Nazlı. Türkiye’deki Bankacılık Krizlerinin Nedenleri: Ekonometrik Bir Yaklaşım. Finans Politik Ekonomik Yorumlar. Cilt 53. sf 45-60, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. YILMAZ AHMET,ARI ALİ. Gevşek Parasal Göstergeler ve Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Altında Enflasyonla Mücadele: 2001-2011 Türkiye Deneyimi. Marmara İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 34. sf 11-31, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. ARI ALİ,DAĞTEKİN Rüstem. Les Indicateurs d ’Alerte de la Crise Financière de 2000 2001 en Turquie : Un Modèle de Prévision de Crise Jumelle. Région et Développement. sf 35-50, 2007. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. ARI ALİ,YÜKSEL Özge. BIST 100’de Haftanın Günü Anomalisi: Ekonometrik Bir Analiz. Finans Politik Ekonomik Yorumlar. Cilt 54. sf 77-89, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
13. ARI ALİ,YILMAZ AHMET,CERGİBOZAN RAİF,ÖZCAN YUNUS. The Inflation Dynamics of the Turkish Economy in 1990-2011 Period. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. Cilt 5. sf 1-16, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. ARI ALİ, Crises Financières Turques dans un Monde Globalisé. Développement d’un Système d’Indicateurs d’Alerte, Saarbrücken. 2010. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAP BÖLÜMÜ
2. ARI ALİ, Turkish Economy - Between Middle Income Trap and High Income Status, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, Industrial Policy and Sustainable Growth, Berlin. 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, The European Debt Crisis. Causes, Consequences, Measures, and Remedies, Newcastle. 2014.
5. ARI ALİ,HONDUR Mehmet,KAR MUHSİN,METİN ÖZCAN KIVILCIM,VURAL Güray,YİĞİT Dilek, The European Debt Crisis. Causes, Consequences, Measures, and Remedies, Newcastle. 2014.
6. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF,DEMİR SEDAT, Handbook of Research on Financial and Banking Crisis Prediction through Early Warning Systems, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
7. ARI ALİ, Bir Duayen ile İktisat ve Finansı Çok Boyutlu Düşünmek. Prof. Dr. İlker Parasız’a Armağan, Ankara. 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. ARI ALİ, Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri - Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler, 2014.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. ARI ALİ Bir Duayen ile İktisat ve Finansı Çok Boyutlu Düşünmek. Prof Dr İlker Parasız’a Armağan (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSLARARASI
DERGİ
2. ARI ALİ Finans, Politik Ekonomik Yorumlar
3. ARI ALİ Journal of European Theoretical and Applied Studies (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ARI ALİ Öneri Dergisi (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. ARI ALİ Journal of European Theoretical and Applied Studies (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAP
6. ARI ALİ The European Debt Crisis. Causes, Consequences, Measures, and Remedies (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. ARI ALİ 3rd International FinanDebt Conference 2016 on Debt Crises and Financial Stability Proceedings Book (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. BALTACI ADEM,ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "Impact of Cultural Values on Financial Crises: An Empirical Investigation", Singapore Economic Review Conference 2017, Singapur, 2017.
2. ARI ALİ,YÜKSEL ÖZGE, "Bist 100'de Haftanın Günü Anomalisi: Ekonometrik Bir Analiz", 3rd International Conference on Debt Crises and Financial Stability │, iSTANBUL, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "Trade Balance in Turkish Economy : An Econometric Approach", 3rd International Conference on Debt Crises and Financial Stability, İstanbul, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "Determinants of Currency Crises in Turkey: An Empirical Assessment", 3rd International FinanDebt Conference on Debt Crises and Financial Stability, Istanbul, 2016.
5. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "Economic Growth in Turkey: The Role of Trade Openness, Financial Development and Energy Use", EBEEC 2016, 2016.
6. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF,ÇEVİK EMRE, "Determinants of the Trade Balance in the Turkish Economy", EBEEC 2016, Split, 2016.
7. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "A Comparison of Currency Crisis Dating Methods: Turkey 1990-2014", TEA International Conference on Economics 2016, Bodrum, 2016.
8. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "Does Exchange Rate Regime Matter for the Trade Balance in Turkey?", TEA International Conference on Economics 2016, Bodrum, 2016.
9. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "Sustainable Growth in Turkey: The Role of Trade Openness, Financial Development and Renewable Energy Use", ICOMEP 16, Istanbul, 2016.
10. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "Türkiye Ekonomisinde Para Krizi Tanimlari Arasindaki Farkliliklar ve Benzerlikler", ICOMEP 16, Istanbul, 2016.
11. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "Dating Financial Crises in Turkey 1990 2014", The 13th INFINITI Conference on International Finance, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "Exchange rate regime and trade balance in Turkey", Journées Internationales de Macroéconomie et de Finance, 2017.
13. ARI ALİ, "All Quiet on the Western Front: Similar Responses to Rising Vulnerabilities", 3rd International Research Conference on Paradigm Shifts in 21st Century Economics, 2017.
14. ARI ALİ,AYSAN AHMET FARUK, "Is Global Crisis Good for Renewable Energy?", International Conference on Energy, Finance and the Macroeconomy, 2017.
15. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF,ÇEVİK EMRE, "Bilateral Trade Dynamics of Turkey", Econanadolu 2017, Eskişehir, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
16. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "Differences and Similarities between Currency Crisis Indicators", Econanadolu 2017, Eskişehir, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
17. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "GOVERNANCE QUALITY AND GROWTH IN TURKEY: AN EMPIRICALINVESTIGATION", IERFM 2017, Edirne, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
18. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF, "CURRENCY CRISES IN TURKEY", IERFM 2017, Edirne, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
19. ARI ALİ,CERGİBOZAN RAİF,DEMİR CANER, "Sustainable Growth Income Inequality and Renewable Energy use in Turkey: A Time Series Analysis", International Conference on Energy, Finance and the Macroeconomy (ICEFM), 2017.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş