Prof.Dr. ZÜHAL HASENE KÜLTÜRAL
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SELAHATTİN KIZGINÇELİK, "Kıssa-i kahraman-ı Kâtil (Vr. 1-40) (inceleme-metin-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
HASAN SAĞLAM, "Kıssa-i Musa üzerinde söz dizimi incelemesi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
NAZIM ŞAHİN, "Hikâyet-i Yâ'kub ve Yûsuf Aleyhisselam (Giriş-metin-dizin-tıpkıbasım vr. 1b-35a)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
İBRAHİM YALÇIN, "Risâle-i beyân-ı cehennem (Metin-metnin söz dizimi-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
SONGÜL ÖGE, "Risâle-i Beyân-ı Cehennem (Vr. 104b-139a) (inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
TUĞBA YILDIZ, "Risâle-i Beyân-ı Cehennem (Vr. 31b-63a) (İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ZEYNEP ÜLKÜ SİNANOĞLU, "Şükrullah el-Amasyavî'nin Kitâbu Behçeti't-Tevârîh'inin Mustafa el-Fârisî çevirisi (vr. 275b-303a) (İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
GÖKÇE BULUT, "Kıssa-i kahraman-ı kâtil (vr.41-80 (inceleme-metin-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
HAMDİ ÜNGÖR, "Hayatîzâde Mustafa Feyzî'nin Risale-i Maraz-ı Efrenc adlı eseri vr. (50b-102b) (İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
MUSTAFA TOSUN, "Şükrullah el-Amasyavî'nin Kitâbu Behçeti't-Tevârîh'inin Mustafa el-Fârisî çevirisi (vr. 121b-151a) (İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
GKİOULSACH SACHIN, "17. yüzyılda yapılmış mensur Şehname tercümesi, III. cilt (vr. 121b-150a) (Giriş-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
MEHMET FATİH UZUN, "Kaygusuz Abdal'ın Mesnevî-i Sânî ve Mesnevî-i sâlis'i (İnceleme, metin, dizin, tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
MERAL ÜNAL, "Es-Sivasi-Şemsettin Ahmet b. Muhammed b. Arif Ezzili'nin Mevlidi'n -Nebi isimli eseri: İnceleme, metin, dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
SEVAL CAV, "17. yüzyılda yapılmış Mensur Şehnâme tercümesi (I. vr. 553a-573b) (inceleme ? metin ? dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
SEDA KEÇE, "17. yüzyılda yapılmış Mensur Şehnâme çevirisi 2. cilt 04a - 27b varaklar arası", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
HACI SEYFİ, "Ata Durdıyev'in Keymir Kör Tarihi romanı (Sayfa 9-54 ) (metin-çeviri-dizin-gramer incelemesi)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ÖZGÜ KARAMANLIOĞLU, "17. yüzyıl Mensur Şehname tercümesi 200a-230b", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
DİLEK KARAYAĞIZ, "17. yüzyılda Yapılmış Mensur Şehnâme tercümesi 261a-290b", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
NESLİHAN BALCI ERİŞ, "17.yüzyılda yapılmış Mensur Şehnâme tercümesi (440a-470b)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
TÜLİN SARIİBRAHİMOĞLU, "17. yüzyıl mensur şehnâme tercümesi 231a-260b", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
ERHAN AKTAŞ, "17. yüzyılda yapılmış mensur Şehname tercümesi(120a- 159b)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
İSHAK ALGAN, "17. yüzyılda yapılmış mensur Şehname tercümesi (160a-200b)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
DOKTORA
BURCU SIBIÇ, "18. Yüzyıla Ait Bir Tıp Metni: Fazlızâde Mehmed Çelebi'nin Müfredât-ı Tıbbiyyesi (Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
ADEM BALABAN, "Muhammed İbni Hasan İbni Aliyyi'l-Hüseyn'in tabirnamesi (metin, sözlük, dil incelemesi)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
SERHAT KÜÇÜK, "XVI. yüzyıla ait bir Tezkiretü'l-Evliyâ tercümesi (giriş-metin-sözlük-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011