ZİKRİ ALTUN fotoğraf
Prof.Dr. ZİKRİ ALTUN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü

E-Posta
zikalt@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 346 45 53 / 1384
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü / GZFC106
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SALİH DEMİRCİ, "Metalik nano yapılar civarında tek elektronlu iyonlardan oluşan gaz hedeflerden üretilen yüksek mertebeli harmonik spektrumda çift mertebeli harmoniklerin bastırılması", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
SEVGİ ÇIPLAK, "Mo10+ - Mo14+ iyonlarının elektron çarpmalı iyonlaşma tesir kesit ve oranları", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
MEHMET ALİ VATANDAŞ, "Geçiş metal bileşiklerinde manyetizma ve spin geçişleri", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
VEDAT KARAKAŞ, "Atom numarası 4?z?18 aralığında olan ve lityum konfigürasyonuna sahip elementlerin düşük sıcaklık ışımalı ve dielektronik birleşme oran katsayılarının hesabı", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
ERKAN ARSLAN, "Ar(+1) - Ar(+5) iyonlarının elektron çarpmalı ve Ar(+5) iyonunun çarpışmalı dielektronik birleşme tesir kesit ve oran katsayılarının çok konfigürasyonlu breit-pauli yaklaşımında hesabı", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
UFUK GÖLÇEK, "Sodyum konfigürasyonuna sahip kalay ve tungsten iyonlarının konfigürasyon ortalamalı çarpıtılmış dalga yaklaşımında elektron-çarpma iyonlaşma tesir kesitlerinin hesabı", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
İLHAN YAVUZ, "(n1l1)q1 (n2l2)q2 ve (n1l1)q1 (n2l2)q2 (n3l3)q3 şeklinde uyarılmış elektron konfigürasyonlarına sahip atomların oto-iyonlaşma oranlarının açısal integrallerinin açısal momentum grafikleri yardımıyla hesaplanması ve radyal denklemlerin elde edilmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
ASLI AYKAÇ, "Boron konfigürasyonuna sahip F4+, Na6+, Mg7+, Al8+, P10+, Ar13+ gibi iyonlar için dielektronik ve radiative rekombinasyon oran sabitlerinin hesabı", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
M. FATİH HASOĞLU, "Titanyum atomunun 3p, 3d ve 4s alt kabukları için foto elektron açısal dağılımları", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
AYŞE YUMAK, "Birinci mertebeden taban ve son hal korelasyonlarının titanium atomunun geçiş genliklerine etkileri", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
MUSTAFA ALEVLİ, "Titanyum atomunun toplam ve kısmi fotoiyonlaşma tesir kesiti hesapları", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2001
SİBEL TOKDEMİR, "Skandium atomunun valans ve valans altı kısmı fotoiyonlaşma tesir kesitleri ve çok elektron korolasyonları", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1995
ORHAN NALBANT, "Açık kabuklu atomların fotoiyonlaşma tesir kesitlerinin hesabında tek-elektron etkin potansiyel kullanımı ve scandium atomuna tatbiki", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1992
ASİYE TOPYÜREK, "Kükürt atomunun hartree-fock tesir kesitleri", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1991
EMEL ÜNAL, "Alüminyum atomunun fotoiyonlaşma tesir kesitinin bulunması", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1989
DOKTORA
İLHAN YAVUZ, "Atomik hedeflerden yüksek-mertebeli harmonik üretimde verim arttırılması: iki renk sürümü, gürültü ve uyarılma etkileri, karboksil asit dimerlerinin ayrışma reaksiyon dinamikleri", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
AYŞE YUMAK, "Elektron-iyon birleşmesi ve elektron-iyon çarpışmalı iyonlaşma, gaz fazında otoiyonlaşmaya karşı kararlı dianyonlar, dikatyonlar ve coulomb patlaması", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008