Prof.Dr. ZEYNEP ARZU İLKİ
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2016
Yürütücü
''Solunum ve solunum dışı örnekelr için Genexpert MTB RIF test pergormansının değerlendirilmesi''
2014 - 2015
Araştırmacı
''Acinetobacter baumanii izolatlarında karbapenem ve kolistin direnç profilinin izlenmesi''
2013 - 2014
Yürütücü
''Acinetobacter baumannii de Kolistine Direnç Gelişiminin Antibiyotik Duyarlılık Profili Üzerine Etkisi''
2013 - 2014
Yürütücü
''Mycobacterium tuberculosis ve Atipik mikobakterilerin Tanımlanmasında Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi MALDI TOF un Nükleik Asit Hibridizasyon ve Klasik Yöntemlerle Karşılaştırılması''
2013 - Halen
Yürütücü
''İdrar yolu enfeksiyonlarının erken tanısında yeni yöntem arayışları İdrar örneklerinden direkt MALDI TOF ile etken tanımlama''
2013 - 2014
Yürütücü
''Clostridium difficile toksini araştırılması isteği ile gönderilen dışkı örneklerindeki vankomisin dirençli enterokok VRE kolonizasyonunun saptanması''
2006 - 2007
Yürütücü
''İdrar ve steril vücut sıvısı örneklerinin otomatize bakteri kültür cihazı ve klasik yöntemlerle değerlendirilmesi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.