ZEHRA AYSUN ALTIKARDEŞ fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA AYSUN ALTIKARDEŞ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

E-Posta
aaltikardes@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 418 25 06 / 1632
Adres
Marmara Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / A 307
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AK AYÇA,TOPUZ VEDAT,ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,ORAL BEKİR. Development of a Remote Laboratory Infrastructure and LMS for Mechatronics Distance Education. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. Cilt 14. sf 2493-2508, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,KORKMAZ HAYRİYE,ÇAMURCU ALİ YILMAZ. Web Tabanlı Eğitimde Planlama ve Organizasyon. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 1. sf 396-402, 2001.
3. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,ERDAL HASAN,BABA AHMET FEVZİ,FAK ALİ SERDAR,KORKMAZ HAYRİYE. Performance evaluation of classification algorithms by excluding the most relevant attributes for dipper non dipper pattern estimation in Type 2 DM patients. International Journal ofComputer Information Systems and Industrial Management Applications. sf 247-256, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
Henüz içerik girilmemiş.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. KESEN UĞUR,ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN, "Why Distance Learning", I. International Satellite / Antenna / Electronics Communication Systems Symposium, ANKARA
2. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,KESEN UĞUR,AK AYÇA,AÇAN CEYHAN,ÇINAR AYŞE,TOPUZ VEDAT, "Uzaktan Eğitim Pilot Proje Organizasyonu", I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 2006.
3. AKYURT NURAN,ÖZNAZ DEMET,BALIKÇI MURAT,ŞEKERCİOĞLU YASEMİN,SARI OKTAY,ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,BEKİROĞLU GÜLNAZ NURAL, "Mesleki Eğitimde İletişimin Önemi ve Marmara Üniversitesi Örneği", 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, KONYA (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. AK AYÇA,ORAL BEKİR,ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,TOPUZ VEDAT, "Technological Infrastructure of E Learninig Education for Mechatronics Remote Laboratory", International Conference on Education in Mechatronics, OSTRAVA
5. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,AK AYÇA,ORAL BEKİR,TOPUZ VEDAT, "Conceptual Development of E Learning Education for Mechatronics Remote Laboratory", International Conference on Education in Mechatronics., OSTRAVA, 2013.
6. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,ERDAL HASAN,BABA AHMET FEVZİ,FAK ALİ SERDAR,KORKMAZ HAYRİYE, "Performance evaluation of classification algorithms by excluding the most relevant attributes for dipper non dipper pattern estimation in Type 2 DM patients", 2015 15th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), Marrakech, Morocco, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,ERDAL HASAN,BABA AHMET FEVZİ,BİLGİN DAVUT,ONAT FİLİZ,TOKAY SENA,DEYNELİ OĞUZHAN,HAKAN TEZCAN,FAK ALİ SERDAR,ÖZENER İSHAK ÇETİN, "A Machine Learning Algorithm to Predict Non Dipper Blood Pressure Pattern Without the Use of 24 Hour Blood Pressure Monitoring", 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis International Congress, MUĞLA
8. SOYLU MERAL PENBE,UZMANOĞLU MUSTAFA SELÇUK,ERDEM ÜNAL,ÇINAR AYŞE,ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN, "The Socioeconomic Structure of Fishermen of Iznik Lake", Reconciling Fisheries with Conservation: Proceedings of the Fourth World Fisheries Congress, American Fisheries Society Symposium 49, Vancouver, 2008.
9. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,ERDAL HASAN,BABA AHMET FEVZİ,TEZCAN HAKAN,FAK ALİ SERDAR,KORKMAZ HAYRİYE, "A study to classify Non Dipper Dipper blood pressure pattern of type 2 diabetes mellitus patients without Holter device", 2014 World Congress on Computer Applications and Information Systems (WCCAIS), Hammamet, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,AK AYÇA, "MÜ T B M Y O Öğrencilerinin Bilgisayar Teknolojilerini Kullanımı Konusundaki Durumlarının Değerlendirilmesi", III.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum Kitabı Doğu Akdeniz Üni.
11. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,AK AYÇA, "M U T B M Y O Today and A Glance To The Future With E Education", I.International Conference on Innovations in Learninig for The Future : E-Learnning, İstanbul Ün., İstanbul, 2004.
12. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN, "E Education Culture in Turkish Educational System", I.International Conference on Innovations in Learninig for The Future : E-Learnning, İstanbul Ün., İstanbul, 2004.
13. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,DEYNELİ OĞUZHAN,KÜÇÜKGÜZEL ŞÜKRİYE GÜNİZ,AKICI AHMET,AKMAN MEHMET,ARIKAN İZZET HAKKI,FAK ALİ SERDAR, "Yenilikçi Bir Yaklaşım ile Marmara Üniversitesi Personeli Kalp Riski Taraması", 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi IVEK 2017, İSTANBUL, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
14. BİRTANE AKAR SİBEL,ÇANAYAZ EMRE,ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,KORKMAZ HAYRİYE, "Development of decision support system using Mamdani type fuzzy logic clusters for metabolic syndrome risk assesment", In Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO 2017), Trabzon, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
15. KORKMAZ HAYRİYE,ÇANAYAZ EMRE,BİRTANE AKAR SİBEL,ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN, "Fuzzy Logic Based Risk Assesment System Giving Individualized Advice For Metabolic Syndrome and Fatal Cardiovascular Diseases", The 7th International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology (ICBEB 2018), Nanjing, 2018.
ULUSAL
16. IMPRAM SEMICH,ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN, "Dipper Non-dipper Sınıflandırmasında AKBM Verileri Kullanılmadan Yenilikçi Bir Yaklaşım", Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi 2017 (EEMKON 2017), İstanbul, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
17. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,KESEN UĞUR,ÇAMURCU ALİ YILMAZ,KORKMAZ HAYRİYE, "Teknik Bilimler MYO da WEB Tabanlı Eğitim Çalışması ve Değerlendirilmesi", I.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyum Kitabı , MÜ., İstanbul
18. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,ÇAMURCU ALİ YILMAZ, "Lojik Devreler DersininWeb Tabanlı Simülatörler ile Eğitimi", Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim, Ankara
19. ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,ERDAL HASAN,BABA AHMET FEVZİ,FAK ALİ SERDAR, "ABPM Ölçümü Olmaksızın Karar Ağaçları Algoritması ile Non Dipper Dipper Öngörüsü", IX. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, ANTALYA
20. TOKER KENAN,ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,KORKMAZ HAYRİYE, "Mikroişlemciler Dersi İnternet Destekli Laboratuvar Uygulaması", Akademik Bilişim Konferansı, KONYA (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
21. KAPTAN HAKAN,ALTIKARDEŞ ZEHRA AYSUN,ÇAMURCU ALİ YILMAZ, "WEB Tabanlı Eğitimde Sınav Uygulama Teknikleri", Akademik Bilişim Konferansı, KONYA
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
BİLDİRİ
12 Puan