ZARİFE NİGAR ÖZDEMİR KUMRAL fotoğraf
Arş.Gör.Dr. ZARİFE NİGAR ÖZDEMİR KUMRAL
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
znozdemir@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 421 22 22 / 1682
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / 2093
Web Adresi
Sosyal Ağlar

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - 2017
Araştırmacı
''YÜZME EGZERSİZİ VE YAŞLANMAYA BAĞLI VASKÜLER DİSFONKSİYON İRİSİN PEPTİDİNİN ROLÜ''
TÜBİTAK PROJESİ
2011 - 2015
Bursiyer
''NESFATİN 1 İN SIÇANLARDA ASETİK ASİT İLE İNDÜKLENEN MİDE ÜLSERİ MODELİNDE ANTİ İNFLAMATUVAR ETKİSİNİN VE BU ETKİDE SİKLOOKSİJENAZ COX YOLAĞININ OLASI ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI''
ARAŞTIRMA PROJESİ
2011 - 2015
Araştırmacı
''Sıçanlarda Kronik Böbrek Yetmezliği Modelinde Atorvastatin ve Pioglitazonun İnflamasyon ve Anemi Parametreleri Üzerine Etkileri''
TÜBİTAK PROJESİ
... - Halen
Bursiyer
''Östrojen Reseptörlerinin Kolit ve Ülser Patogenezindeki Rolünün Araştırılması''
BAP
... - Halen
Araştırmacı
''İNDOMETAZİNLE İNDÜKLENMİŞ DENEYSEL PEPTİK ÜLSER MODELİNDE OBESTATİNİN OLASI ANTİ İNFLAMATUAR ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI''
... - Halen
Araştırmacı
''RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON MODELİNDE ÖSTROJEN RESEPTÖR ALT TİPLERİNİN AKTİVASYONUNUN KARDİYOVASKÜLER VE RENAL FONKSİYONLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ''
ARAŞTIRMA PROJESİ
... - Halen
Araştırmacı
''Apelinin iskemi reperfüzyon hasarına bağlı akut böbrek yetmezliğinde böbrek fonksiyonları hücre hasarı inflamasyon ve apoptozis üzerine olası koruyucu etkileri''
... - Halen
Araştırmacı
''Tek Taraflı Obstrüksiyon Modelinde Böbrek Apelin ve Apelin Antagonistlerinin Fibrozis Üzerine Olası Koruyucu Etkileri''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.