Doç.Dr. YILÖREN TANIDIR
Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2018 - 2018
Yürütücü
''PEDİATRİK HASTALARDA MİNİ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ İÇİN 5 MM LAPAROSKOPİK TROKAR İLE YENİ BİR ERİŞİM TEKNİĞİ''
2018 - 2018
Yürütücü
''STANDART PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ, MİNİPERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ VE FLEKSİBLE ÜRETEROSKOPİ KULLANILARAK UYGULANAN BÖBREK TAŞI CERRAHİLERİNİN BÖBREK PARANKİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRİLMESİ''
2017 - 2018
''Üreteroskopik taş cerrahisinde koruyucu kılavuz tel kullanımı ile ilgili prospektif randomize bir çalışmanın ön sonuçları: kullanmak veya kullanmamak''
2016 - 2017
Yürütücü
''Aşırı Aktif Mesaneli AAM çocukların tanı ve tedavisinde idrarda Brain Derived Neurotrophic Faktör BDNF ve Nerve Growth Factor NGF düzeylerinin tedavi başarısı ve mesane dinamiklerini öngörmedeki etkinliği BAPKO''
2016 - 2016
Yürütücü
''Plazminojen Aktivatör İnhibitör 1 PAI 1 ve microRNA 143 145 in Renal Hücreli Karsinom RCC patolojisinde ve klinik evrelemesindeki önemi BAPKO Proje No SAG C TUP 110316 0076''
ULUSLARARASI
DİĞER RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR
2016 - Halen
Araştırmacı
''EAU Patient Information Working Group 2016 2018''
DİĞER (ULUSLARARASI)
2012 - Halen
Araştırmacı
''A Randomized Double Blind Comparative Study Of Abiraterone Acetate Plus Low Dose Prednisone Plus Androgen Deprivation Therapy ADT Versus ADT Alone In Newly Diagnosed Subjects With High Risk Metastatic Hormone Naïve Prostate Cancer Mhnpc Protocol 212082PCR3011 Phase 3 Amendment INT 2 JNJ 212082 Abireterone Acetate ''
2004 - 2005
Araştırmacı
''Multi centre randomised double blind parallel placebo controlled clinical study to assess the efficacy andtolerability of vardenafil and its influence on self esteem and self confidence in subjects with erectiledysfunction IMPACT 11382 NCT00665054''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.