YASEMİN ÇAKIRER ÖZSERVET fotoğraf
Yrd.Doç.Dr. YASEMİN ÇAKIRER ÖZSERVET
Siyasal Bilgiler Fakültesi / Yerel Yönetimler Bölümü

E-Posta
yasemin.cakirer@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi / Yerel Yönetimler Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
Sosyal Ağlar
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2014). You Know, We Live in Fear”: Transit Migrants with Their Neglected Disabilities in Istanbul-Kumkapı. ICONARP. Cilt 1. sf 20-36 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. Çakırer Özservet Yasemin (2014). How do I see the neighbourhood I live in Reading the drawings of children from Kasımpaşa, Istanbul. European Journal of Research on Education. Cilt 2. sf 162-172 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2015). Zeytinburnu'nda Doğu Türkistan Türklerinin Ulusötesi Bellek Eklemlenmesi.< Siyasal Bilimler Dergisi. Cilt 3. sf 59-80 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2013). İstanbul Sütlüce-Halıcıoğlu Bölgesi Yerleşim Dokusunun Dönüşümü. Artium Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dergisi. Cilt 1. sf 43-57
3. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2013). Algının Kent Mekânına ve Mekânda Ayrışmaya Etkisinin Ölçülmesi. Artium Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dergisi. Cilt 1. sf 33-43
4. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2015). Takdim (Sayı editörü olarak). İdealkent Dergisi. Cilt 1. sf 5-12
5. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2015). Modern Göçebeler Olarak Göçmenler, Mekan ve Şehre Uyum. Sosyoloji Divanı. Cilt 3. sf 43-54
6. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2015). Çocukların Şehre Katılımı: Bursa Yerel Yönetimleri Üzerinden Bir Okuma. Şehir ve Toplum. Cilt 1. sf 103-115
7. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2015). Çocuk Dostu Belediyecilik.< TBB İller ve Bölgeler Dergisi. Cilt 1. sf 38-43 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2006). Onlar Olmasa Evimizi Kim Temizleyecek? Korunaklı Yaşamıyla Adana Varsılı. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi. Cilt 1. sf 211-230
9. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2015). Çocuğa Dost Şehirler ve Yönetimler İçin Adımlar. Mimar.ist. Cilt 15. sf 7-9
10. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2013). "İstanbul Zeytinburnu İlçesi’nde Afgan Türklerinin Ulusötesi Kentleşme Ağlarının Analiz. FSM İlmi Araştırmalar Dergisi. Cilt 1. sf 163-181
11. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN (2013). Zeytinburnu Kentsel Mekanında Soydaş Diyasporasının Örgütlenmesi. FSM İlmi Araştırmalar Dergisi. Cilt 1. sf 231-243
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN “Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum”
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
2. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Çocukların Kentsel Mekan Algısı (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN,Küçük Ezgi Çocukların Şehri Üzerine
BİLİMSEL KİTAP
4. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Çocukların Şehri Üzerine
5. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Çocukluk Mekanlarımız
6. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Çocukluk Mekanlarımız
7. POLAT MURAT,DİKER HASAN FIRAT,ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Haliç Yerleşkesi İçin Tasarlar
8. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN,Boz Semra Herkes İçin Dost Kentler-İstanbul Esenler İlçesi Üzerine Değerlendirmeler
9. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Kentlerimizin Yaşam Kalitesi ve Adana
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
10. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Uluslararası Göç Ve Mülteci Uyumu Sorununda Kamu Yönetiminin Rolü
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
DERGİ
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN İdealkent Dergisi
ULUSLARARASI
DERGİ
2. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Göç Dergisi
3. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Göç Dergisi Göç ve Çocuk Özel Sayısı
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Geleneksel Çocuk Oyunları İçin Sokak Temelli Geleneksel Oyun Alanlarının Yeniden Keşfi, Eskişehir, TÜRKİYE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Kentte Çocukların Mekanları-Üsküdar-Ferah Mahallesi Örneği, İstanbul, TÜRKİYE
3. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Kentli Çocukların Hayalî Sokakları: Beyoğlu Sütlüce-Örnektepe Bölgesi, Eskişehir, TÜRKİYE
4. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN,Doğan Evrim, Creating a public space for children in the city's center: The case of Kasimpasa-Turabibaba Library in ıstanbul, Bursa, TÜRKİYE
5. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Socio- Spatial Segregation and Integration Patterns of Gypsies in City life: The case of West Marmara Region of Turkey, Granada, İSPANYA
6. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Translocal Socio-Spatial Networks and Ties of Turkish Origin Migrants in Zeytinburnu District of Istanbul, London, İNGİLTERE
ULUSAL
7. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN,AKILLI HÜSNİYE, Nevşehir’de Kentsel Dönüşüm Projesinden Etkilenen Çocuklar Ve Yerelin Anlamını Çocuk Resimlerinden Çözmek, Konya, TÜRKİYE
8. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Tasarımda insan odağını kaybetmemek için kentli çocuklar ve resmettiklerine bakmak, Bursa, TÜRKİYE
9. Yılmaz Fatma,ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Yerelden Engelsiz Tasarım Uygulamaları Küçükçekmece Belediyesi Örneği, Konya, TÜRKİYE
10. Aslınur Düzgün,ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Obezite Engelliliği ve Obezlerin Kentte Mekansal Hareketlilik Durumları, Konya, TÜRKİYE
11. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Bu yapılar İnsan Olsa! Esenler İlçesi Çocuklarının Mimari Yapılara Yönelik algıları, İstanbul, TÜRKİYE
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSAL
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN "Çocuk ve Kent" Semineri- 23.07.2014, İstanbul, TÜRKİYE
2. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Düzensiz Göçün Kent Sosyolojisine Etkileri ve Yerel Yönetimlerin Tutumu, İstanbul, TÜRKİYE
3. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Mülteci Çocukların Şehre Uyumunda Yerel Yönetimlere Düşen Roller Neler Olabilir?, İstanbul, TÜRKİYE
4. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Osmanlı Şehrinde Çocuk Olmak, TÜRKİYE
5. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Şehirle İmtihan Edilen Çocuk, İstanbul, TÜRKİYE
6. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Ulusötesi Göçün Yerele Etkisi, TÜRKİYE
ATIFLAR
2015
Faaliyet
MAKALE
45 Puan
2015
Faaliyet
BİLDİRİ
225 Puan