YASEMİN ÇAKIRER ÖZSERVET fotoğraf
Doç.Dr. YASEMİN ÇAKIRER ÖZSERVET
Siyasal Bilgiler Fakültesi / Yerel Yönetimler Bölümü

E-Posta
yasemin.cakirer@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi / Yerel Yönetimler Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
Sosyal Ağlar
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. You Know, We Live in Fear”: Transit Migrants with Their Neglected Disabilities in Istanbul-Kumkapı. ICONARP. Cilt 1. sf 20-36, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. Çakırer Özservet Yasemin. How do I see the neighbourhood I live in Reading the drawings of children from Kasımpaşa, Istanbul. European Journal of Research on Education. Cilt 2. sf 162-172, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. Zeytinburnu'nda Doğu Türkistan Türklerinin Ulusötesi Bellek Eklemlenmesi. Siyasal Bilimler Dergisi. Cilt 3. sf 59-80, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. İstanbul Sütlüce-Halıcıoğlu Bölgesi Yerleşim Dokusunun Dönüşümü. Artium Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dergisi. Cilt 1. sf 43-57, 2013.
3. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. Algının Kent Mekânına ve Mekânda Ayrışmaya Etkisinin Ölçülmesi. Artium Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dergisi. Cilt 1. sf 33-43, 2013.
4. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. Modern Göçebeler Olarak Göçmenler, Mekan ve Şehre Uyum. Sosyoloji Divanı. Cilt 3. sf 43-54, 2015.
5. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. Çocukların Şehre Katılımı: Bursa Yerel Yönetimleri Üzerinden Bir Okuma. Şehir ve Toplum. Cilt 1. sf 103-115, 2015.
6. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. Çocuk Dostu Belediyecilik. TBB İller ve Bölgeler Dergisi. Cilt 1. sf 38-43, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. Takdim (Sayı editörü olarak). İdealkent Dergisi. Cilt 1. sf 5-12, 2015.
8. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. Onlar Olmasa Evimizi Kim Temizleyecek? Korunaklı Yaşamıyla Adana Varsılı. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi. Cilt 1. sf 211-230, 2006.
9. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. Çocuğa Dost Şehirler ve Yönetimler İçin Adımlar. Mimar.ist. Cilt 15. sf 7-9, 2015.
10. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. "İstanbul Zeytinburnu İlçesi’nde Afgan Türklerinin Ulusötesi Kentleşme Ağlarının Analiz. FSM İlmi Araştırmalar Dergisi. Cilt 1. sf 163-181, 2013.
11. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN. Zeytinburnu Kentsel Mekanında Soydaş Diyasporasının Örgütlenmesi. FSM İlmi Araştırmalar Dergisi. Cilt 1. sf 231-243, 2013.
KİTAPLAR
ULUSAL
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Çocukların Kentsel Mekan Algısı, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN,Küçük Ezgi, Çocukların Şehri Üzerine, İstanbul. 2015.
KİTAP BÖLÜMÜ
3. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Uluslararası Göç Ve Mülteci Uyumu Sorununda Kamu Yönetiminin Rolü, Kocaeli. 2015.
BİLİMSEL KİTAP
4. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Çocukluk Mekanlarımız, Konya. 2015.
5. POLAT MURAT,DİKER HASAN FIRAT,ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Haliç Yerleşkesi İçin Tasarlar, İstanbul. 2013.
KİTAP BÖLÜMÜ
6. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Kentlerimizin Yaşam Kalitesi ve Adana, Adana. 2016.
7. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN,Boz Semra, Herkes İçin Dost Kentler-İstanbul Esenler İlçesi Üzerine Değerlendirmeler, İstanbul. 2015.
8. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Çocukların Şehri Üzerine, İstanbul. 2015.
9. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, “Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum”, Ankara. 2009.
10. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, Çocukluk Mekanlarımız, Konya. 2015.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
DERGİ
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN İdealkent Dergisi
2. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Göç Araştırmaları Dergisi
ULUSLARARASI
DERGİ
3. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Göç Dergisi Göç ve Çocuk Özel Sayısı
4. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN Göç Dergisi
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Geleneksel Çocuk Oyunları İçin Sokak Temelli Geleneksel Oyun Alanlarının Yeniden Keşfi", I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı - Tam Metin Bildiri KitabıEskişehir, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Kentte Çocukların Mekanları-Üsküdar-Ferah Mahallesi Örneği", VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu- Bildiriler Cit 3İstanbul, 2015.
3. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Kentli Çocukların Hayalî Sokakları: Beyoğlu Sütlüce-Örnektepe Bölgesi", 1. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi- Günümüz Kentinde Sorunlar- Bildiriler KitabıEskişehir, 2015.
4. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN,Doğan Evrim, "Creating a public space for children in the city's center: The case of Kasimpasa-Turabibaba Library in ıstanbul", 26th.International Building &Life Fair and Congress "Re-Invention Of City Center"Bursa, 2014.
5. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Socio- Spatial Segregation and Integration Patterns of Gypsies in City life: The case of West Marmara Region of Turkey", Annual Gypsy Lore Society Meeting and CongressGranada
6. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Translocal Socio-Spatial Networks and Ties of Turkish Origin Migrants in Zeytinburnu District of Istanbul", Turkish Migration Conference- ‘Comparative Perspectives and Continuities’London
ULUSAL
7. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN,AKILLI HÜSNİYE, "Nevşehir’de Kentsel Dönüşüm Projesinden Etkilenen Çocuklar Ve Yerelin Anlamını Çocuk Resimlerinden Çözmek", 13. Kamu Yönetimi Forumu- Kamu Yönetiminde Değişimin Rotası, Etkileri ve SorunlarıKonya, 2015.
8. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Tasarımda insan odağını kaybetmemek için kentli çocuklar ve resmettiklerine bakmak", Sağlıklı Çevre – Sağlıklı Tasarım Çevre Tasarım KongresiBursa, 2014.
9. Yılmaz Fatma,ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Yerelden Engelsiz Tasarım Uygulamaları Küçükçekmece Belediyesi Örneği", Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekanlar (UKEM) Hareketi 1. Ulusal Engellileştirilenler 2013 SempozyumuKonya, 2014.
10. Aslınur Düzgün,ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Obezite Engelliliği ve Obezlerin Kentte Mekansal Hareketlilik Durumları", Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekanlar (UKEM) Hareketi 1. Ulusal Engellileştirilenler 2013 SempozyumuKonya, 2014.
11. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Bu yapılar İnsan Olsa! Esenler İlçesi Çocuklarının Mimari Yapılara Yönelik algıları", 4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumuİstanbul, 2015.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSAL
1. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, ""Çocuk ve Kent" Semineri- 23.07.2014", Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi- Kent Düşleri Atölyesi IX, İstanbul
2. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Düzensiz Göçün Kent Sosyolojisine Etkileri ve Yerel Yönetimlerin Tutumu", MARMARA BÖLGE ÇALIŞTAYI“Türkiye’de Düzensiz Göç”GİGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Göç Araştırmaları Merkezi, İstanbul
3. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Mülteci Çocukların Şehre Uyumunda Yerel Yönetimlere Düşen Roller Neler Olabilir?", M.Ü. Pazartesi Buluşmaları, İstanbul
4. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Osmanlı Şehrinde Çocuk Olmak", İLEM Celalettin Ökten Hikmet Evi -Seminerler
5. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Şehirle İmtihan Edilen Çocuk", Şehir Üniversitesi III. Psikoloji Günleri "Çocuk", İstanbul
6. ÇAKIRER ÖZSERVET YASEMİN, "Ulusötesi Göçün Yerele Etkisi", KEYEM (Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi)
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
KİTAP
9 Puan
2017
YAYINLAR
BİLDİRİ
9 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
9 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
9 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
27 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
36 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
9 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
9 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
18 Puan
2017
YAYINLAR
BİLDİRİ
9 Puan
2017
EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETİ
TEZ
9 Puan