ÜZEYİR ASLAN fotoğraf
Prof.Dr. ÜZEYİR ASLAN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
uaslan@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1128
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / A 126
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI / 2001 - 2005
YÜKSEK LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI / 1996 - 1999
LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI / 1992 - 1996
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Xvıı. Yüzyıl Türk Klasik Şairlerinden Nehci Mustafa Dede [1616-1680?],Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri; Tenkitli Metinler: Divan, Tuhfetu's-Salikin ve Hediyyetu'l-Mütereşşidin'' / 2001 - 2005 / Danışman: PROF. DR. ORHAN BİLGİN
YÜKSEK LİSANS
''Neş`et Süleyman Efendi (1735-1807) Terceme-i Şerh-i Dü Beyt'' / 1996 - 1999 / Danışman: PROF. DR. TAHİR ÜZGÖR
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
ÜDS / 2008 / 6875