ÜMRAN AY SAY fotoğraf
Doç.Dr. ÜMRAN AY SAY
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
umran.ay@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
MELİS AZİZİ, "İran Meclis Kütüphanesi 17805 nolu Türkçe şiir mecmuası (Vr. 5b–42b) (İnceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
Asım ÇAKMAK, "Nurosmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası (vr.72b-92b) (İnceleme-Metin Nesre Çeviri)", , Tamamlandı, 2018
Ayşenur ÖZBÖLÜK, "Nurosmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası (vr.199b-220a) (İnceleme-Metin Nesre Çeviri) ve MESTAP’a Göre Tasnifi", , Tamamlandı, 2018
Mervenur EMİROĞLU, "Nurosmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası (vr.93a-123b) (İnceleme-Metin Nesre Çeviri)", , Tamamlandı, 2018
Şahinalp ŞAHİN, "Nurosmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası (vr.33b-53a) (İnceleme-Metin Nesre Çeviri)", , Tamamlandı, 2018
AYŞENUR ÖZBÖLÜK, "Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 nolu şiir mecmuası (Vr: 199b-220a) (iİnceleme-metin-nesre çeviri) ve Mestap'a göre tasnifi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ŞAHİNALP ŞAHİN, "Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 nolu şiir mecmuası (Vr. 33b-53a) (İnceleme-metin-nesre çeviri)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ASIM ÇAKMAK, "Nuruosmaniye kütüphanesi 4957 nolu şiir mecmuası (Vr:72b-92b) (inceleme-metin-nesre çeviri)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
MERVE NUR EMİROĞLU, "Nuruosmaniye kütüphanesi 4957 nolu şiir mecmuası (Vr: 93a-123b) (İnceleme-metin-nesre çeviri)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
NESLİHAN GÖREN, "Bursalı Nakibzâde Ni'metî'nin "Tuhfe-i Ni'metî" adlı Farsça-Türkçe manzum sözlüğü (Metin-inceleme)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ELİF OYTUN, "Nurosmaniye Kütüphanesi 4968 no.lu şiir mecmuası vr. 1a-64b (İnceleme-Metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
Melis BURHANLI, "İran Meclis Kütüphanesi 17805 Nolu Türkçe Şiir Mecmuası (vr.5b-42b) (İnceleme-Metin)", , Devam Ediyor,
Ömer TEMİZ, "Nurosmaniye Kütüphanesi 4966 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuası (60b-118a) (İnceleme-Metin)", , Devam Ediyor,
Neslihan Yetkin, "Berlin Milli Kütüphanesi MS. Or. Oct. 2216Numarada Kayıtlı Ahmed Lütfî Efendi’nin Mecmua-ı Divan Adlı Eseri (vr.2a-70b)(İnceleme-Metin)", , Devam Ediyor,
Nurdan Erdoğan, "Berlin Milli Kütüphanesi MS. Or. Oct. 2216Numarada Kayıtlı Ahmed Lütfî Efendi’nin Mecmua-ı Divan Adlı Eseri (vr.71a-138a)", , Devam Ediyor,
DOKTORA
Önder YAŞAR, "Muhyi-i GÜlşenî (öl.1604) Divanı (İnceleme-Metin)", , Devam Ediyor,