ÜMRAN AY SAY fotoğraf
Doç.Dr. ÜMRAN AY SAY
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
umran.ay@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AY ÜMRAN,TOP YILMAZ. 16.yy’xxın İlk Yarısındaki Divanlarda Yavuz Sultan Selîm’xxe Sunulmuş Şiirler. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 339-400, 2019.
2. AY ÜMRAN. Hoca Dehhânî Hakkında Yeni Bilgiler. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. sf 1-26, 2015.
3. AY ÜMRAN. Divan Şiirinde Aşık Güneş Benzetmesi Üzerine Değerlendirmeler. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 193-212, 2010.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AY ÜMRAN. DENA ya Göre İran Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Türkçe Farsça Türkçe Farsça Arapça Divanların Kısa Künyesi. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. sf 81-126, 2013.
2. AY ÜMRAN. Divan Şiirinde Güneşin Sevgili Tipine Yansıması Hakkında Bir Değerlendirme. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. sf 117-162, 2009.
3. AY ÜMRAN. Orhan Bilgin in Yayınları ve Akademik Çalışmaları. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. sf 5-14, 2013.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
1. AY ÜMRAN, Encyclopaedia Islamica Foundation, Tahran. 2016.
2. AY ÜMRAN, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2015.
3. AY ÜMRAN, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2015.
4. AY ÜMRAN, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2015.
BİLİMSEL KİTAP
5. AY ÜMRAN, Nimetullah Kişverî Farsça Divanı, İstanbul. 2016.
6. AY ÜMRAN, Fetihnâme i Kal a i Cerbe, İstanbul. 2015.
ULUSAL
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
7. AY ÜMRAN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. AY ÜMRAN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
BİLİMSEL KİTAP
9. ERSOY ERSEN,AY ÜMRAN, HOCA DEHHANİ DİVANI, ANKARA. 2017.
10. AY ÜMRAN, Dürr i Manzûm, İstanbul. 2016.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
DERGİ
1. AY ÜMRAN,ASLAN ÜZEYİR Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ASLAN ÜZEYİR,AY ÜMRAN Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAP
3. AY ÜMRAN,ERTAN MUSTAFA HAKKI,AYTEKİN MESUT Süleymaniye Ulusal Sempozyum Şehir ve Medeniyet
ULUSLARARASI
DERGİ
4. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
5. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
6. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
7. ÖZTOPRAK NİHAT,AY ÜMRAN,ÇAKIR MÜJGAN,DEMİRKAZIK HACI İBRAHİM,ERSOY ERSEN,KONCU HANİFE,YILMAZ OZAN,KAYA HASAN,AYÇİÇEĞİ BÜNYAMİN,GEDİK NUSRET Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
8. AY ÜMRAN,ÖZTOPRAK NİHAT,ÇELİK YÜKSEL Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
9. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
10. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
11. ÖZTOPRAK NİHAT,AY ÜMRAN,HUT DAVUT,DEMİR UĞUR Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Yavuz Sultan Selim Özel Sayısı
12. ÖZTOPRAK NİHAT,HUT DAVUT,AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
13. ÖZTOPRAK NİHAT,AY ÜMRAN,ÇAKIR MÜJGAN,DEMİRKAZIK HACI İBRAHİM,ERSOY ERSEN,KAYA HASAN,KONCU HANİFE,YILMAZ OZAN,AYÇİÇEĞİ BÜNYAMİN,GEDİK NUSRET Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
14. ÖZTOPRAK NİHAT,AY ÜMRAN,ÇAKIR MÜJGAN,DEMİRKAZIK HACI İBRAHİM,KONCU HANİFE,ERSOY ERSEN,YILMAZ OZAN,AYÇİÇEĞİ BÜNYAMİN,KAYA HASAN,GEDİK NUSRET Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
15. AY ÜMRAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. AY ÜMRAN, "Bir Deniz Savaşımızın Manzum Hikayesi Fetihnâme i Kal a i Cerbe", 2. Uluslararası Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, Muğla, 2015.
2. AY ÜMRAN, "Hulûsî Efendi Divanı nda Kardeşlik Duygusu", Uluslararası Somuncu Baba-Hulûsî Efendi Sempozyumu, Malatya, 2012.
3. AY ÜMRAN, "Osman Bosnevî nin Manzum Farsça Türkçe Sözlüğü Lugat i Manzûme", 1. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, 2012.
4. AY ÜMRAN, "15 16 Yüzyıllar Tarihî Menkıbevî Mesnevilerde İstanbul a Dair Ayrıntılar", III.Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, 2015.
ULUSAL
5. AY ÜMRAN, "Divan ı Hulûsî i Dârendevî de Vatan Sevgisi", Somuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyumu, Malatya, 2011.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. AY ÜMRAN, "Adile Sultan ın Hayatı ve Hayratı", International Seminar on Women of the Islamic World, Tahran
2. AY ÜMRAN, "ANKARALI NİDÂİ ÇELEBİ’NİN MESNEVİLERİNDE TEMSİL METODU VE LATÎFE-İ BENGîNÂMESİ", Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası, BİLECİK
ULUSAL
3. AY ÜMRAN, "Klasik Türk Şiirinde Helvaya Dair Ayrıntılar", Türk Kültüründe Helva Sempozyumu, İstanbul
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.