ÜMRAN AY SAY fotoğraf
Doç.Dr. ÜMRAN AY SAY
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
umran.ay@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
Divan Şiirinde Hiciv, Türkçe, 2017-2018
DİVAN ŞİİRİ VE HALK ŞİİRİNİN MÜŞTEREKLERİ, Türkçe, 2017-2018
FARSÇA, Türkçe, 2017-2018
ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ, Türkçe, 2017-2018
OSMANLI TÜRKÇESİ II, Türkçe, 2017-2018
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA İSTANBUL, Türkçe, 2017-2018
OSMANLI TÜRKÇESİ I, Türkçe, 2017-2018
FARSÇA, Farsça, 2016-2017
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA İSTANBUL, Türkçe, 2016-2017
ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ III, Türkçe, 2016-2017
ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II, Türkçe, 2016-2017
OSMANLI TÜRKÇESİ II, Osmanlıca, 2016-2017
DİVAN ŞİİRİ VE HALK ŞİİRİNİN MÜŞTEREKLERİ, Türkçe, 2016-2017
FARSÇA EDEBÎ METİNLER-II, Türkçe, 2016-2017
FARSÇA EDEBÎ METİNLER I, Türkçe, 2016-2017
OSMANLI TÜRKÇESİ I, Osmanlıca, 2016-2017
Osmanlı Türkçesi II, Türkçe, 2015-2016
Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri, Türkçe, 2015-2016
Divan ve Halk Şiirinin Müşterekleri, Türkçe, 2015-2016
Osmanlı Türkçesi I, Türkçe, 2015-2016
Farsça, Türkçe, 2015-2016
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları, Türkçe, 2015-2016
Farsça Edebî Metinler I, Türkçe, 2015-2016
Eski Türk Edebiyatına Giriş II, Türkçe, 2015-2016
Eski Türk Edebiyatına Giriş-I, Türkçe, 2015-2016
Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV, Türkçe, 2014-2015
Farsça Edebî Metinler II, Türkçe, 2014-2015
Farsça Edebî Metinler I, Türkçe, 2014-2015
Farsça, Türkçe, 2014-2015
Eski Türk Edebiyatına Giriş-I, Türkçe, 2014-2015
Türk Halk Edebiyatı III, Türkçe, 2013-2014
Osmanlı Türkçesi, Türkçe, 2013-2014
Farsça, Türkçe, 2013-2014
Farsça Edebî Metinler-II , Türkçe, 2013-2014
Farsça Edebî Metinler-1, Türkçe, 2013-2014
Eski Türk Edebiyatına Giriş, Türkçe, 2013-2014
YÜKSEK LİSANS
METİN TESİSİNİN METODLARI, Türkçe, 2017-2018
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA FARSÇA UNSURLAR, Türkçe, 2017-2018
METİN TESİSİNİN METODLARI, Türkçe, 2016-2017
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA FARSÇA UNSURLAR, Türkçe, 2016-2017
Metin Tesisinin Metodları, Türkçe, 2015-2016
Klasik Türk Edebiyatında Farsça Unsurlar, Türkçe, 2015-2016
DOKTORA
KLASİK TÜRK EDEBİYATI İLE İRAN EDEBİYATININ MUKAYESESİ, Türkçe, 2017-2018
FARS EDEBİYATINDAN ÖRNEKLER, Türkçe, 2016-2017
KLASİK TÜRK EDEBİYATI İLE İRAN EDEBİYATININ MUKAYESESİ, Türkçe, 2016-2017
Fars Edebiyatından Örnekler, Türkçe, 2015-2016
Klasik Türk Edebiyatı ile İran Edebiyatının Mukayesesi, Türkçe, 2015-2016