ÜMRAN AY SAY fotoğraf
Doç.Dr. ÜMRAN AY SAY
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
umran.ay@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI / 2000 - 2007
YÜKSEK LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI / 1998 - 2000
LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / 1992 - 1996
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Münîrî (öl.1521?)'nin Manzum Siyer-i Nebî'si cilt:1 (inceleme-metin)'' / 2000 - 2007 / Danışman: NİHAT ÖZTOPRAK
YÜKSEK LİSANS
''Nidâî Dürr-i Manzûm (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin)'' / 1998 - 2000 / Danışman: NİHAT ÖZTOPRAK
YABANCI DİLLER
FARSÇA
KPDS / 2012 / 86,25