Doç.Dr. ULUHAN SİLİ
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2017
Yürütücü
''Yeni Tanı Konmuş HIV 1 ile Enfekte Hastalarda Nakledilen İlaç Direncinin Ultra derin Dizi Analizi Yöntemi ile Araştırılması''
2014 - 2015
Yürütücü
''Karbapenem Dirençli Enterobakter CRE Enfeksiyonlu Hastalarda Plazomisin in Kolistin e Karşı Etkililik ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Faz 3 Çok Merkezli Randomize Açık Etiketli Bir Çalışma''
TÜBİTAK PROJESİ
... - Halen
Araştırmacı
''Prostat ve Mesane Dokularında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile İnsan Papillomavirüsü HPV Tanısı''
BAP
... - Halen
Araştırmacı
''Antijen Özgül Sitotoksik T Lenfosit Yanıtının ELISPOT Tekniği ile Çalışılması''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.