Prof.Dr. TUNÇ AKKOÇ
Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü / 3136
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
EZGİ NURDAN YENİLMEZ, "İnsan kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerin insan meme kanseri hücre hattı üzerine immünolojik etkilerinin in vitro ortamda araştırılması", İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
SELİN YILDIRIM, "Süt dişi kaynaklı mezenkimal kök hücreler (SHHED), tam gömük yirmi yaş dişi kaynaklı mezenkimal kök hücreler (DPSCS) ve diş folikülü kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin (DFSCS) immünolojik özelliklerinin krşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
GÜLBEN GÜRHAN, "Deneysel Balb/C OVA akut astım modelinde fare kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin farklı uygulama yollarının astım modeli üzerine etkisinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2014
AYŞE GÜL İZGİ, "İmmün yetmezlik hastalarında carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) yöntemi ile lenfosit proliferasyonunun incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ÇİĞDEM AYZER TEVETOĞLU, "IgE yüksekliği ve veya otoimmünite ile seyreden immün yetmezliklerde Th17 hücre farklılaşmasının araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
AYŞEGÜL YILDIZ, "Dendritik hücrelerin mukozal tolerans üzerindeki etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
DOKTORA
ELİF MERVE ÖZCAN, "Mezenkimal kök hücre türlerinin kemik rejenerasyonuna olan etkisinin deneysel modelde incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
İSMAİL ÖĞÜLÜR, "Akut astım fare modeli üzerinde pluripotent kök hücrelerin etkisinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014