Prof.Dr. TUNÇ AKKOÇ
Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü / 3136
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. Oscar Palomares,Yaman Görkem,Azkur Ahmet,AKKOÇ TUNÇ,Mübeccel Akdiş,Akdiş Cezmi. The Role of Regulatory T Cells in IgE-Mediated Food Allergy. journal of investigational allergology and clinical immunology. 2013.
2. aarif eifan,AKKOÇ TUNÇ,yıldız ayşegül,KELEŞ SEVGİ,cevdet özdemir,nerin bahçeciler,ışıl barlan. Clinical efficacy and immunological mechanisms of sublingual and subcutaneous immunotherapy in asthmatic/rhinitis children sensitized to house dust mite: an open randomized controlled trial.. Clinical & Experimental Allergy. 2010.
3. AKKOÇ TUNÇ,AYDOĞAN METİN,Aysegul Yıldız,AYDINER ELİF,aarif eifan,KELEŞ SEVGİ,Akın Mustafa,kavuncuoğlu sultan,Bahceciler Nerin,barlan ışıl. Neonatal BCG vaccination induces IL-10 production by CD4+CD25+T cells. PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY. 2010.
4. Alison Taylor,Jouhan Vergahen,AKKOÇ TUNÇ,R Wenig,E Flory,Kurt Blaser,Mübeccel Akdis,Cezmi Akdis. IL-10 suppresses CD2-mediated T cell activation via SHP-1.. molecular immunology. 2009.
5. AYDOĞAN METİN,Aarif Eifan,KELEŞ SEVGİ,AKKOÇ TUNÇ,NURSOY MUSTAFA ATİLLA,Nerin Bahçeciler,Işıl Barlan. Sublingual immunotherapy in children with allergic rhinoconjunctivitis mono-sensitized to house-dust-mites: a double-blind-placebo-controlled randomised trial.. Respiratory Medicine. 2013.
6. AKKOÇ TUNÇ,Mübeccel Akdiş,Akdiş Cezmi. Update in the mechanisms of allergen-specific immunotheraphy.. Allergy, Asthma & Immunology Research: AAIR. 2011.
7. AYDINER ELİF,Aarif Eifan,Safa Barış,Günay Emel,Aktürk Emel,AKKOÇ TUNÇ,NERİN bahçeciler,Işıl Barlan. Long-Term Effect of Sublingual and Subcutaneous Immunotherapy in Dust Mite-Allergic Children With Asthma/Rhinitis: A 3-Year Prospective Randomized Controlled Trial.. J Investig Allergol Clin Immunol.. 2015.
8. KELEŞ SEVGİ,AYDINER ELİF,ÖZEN AHMET OĞUZHAN,Ayşegül İzgi,ayzer tevetoğlu,AKKOÇ TUNÇ,Nerin Bahçeciler,Işıl Barlan. A novel approach in allergen-specific immunotherapy: combination of sublingual and subcutaneous routes.. Journal of Allergy and Clinical İmmunology. 2011.
9. alison taylor,Mubeccel Akdis,A Joss,AKKOÇ TUNÇ,r Wenig,m Colonna,I Daigle,e Flory,kurt blaser,cezmi akdis. IL-10 inhibits CD28 and ICOS costimulations of T cells via src homology 2 domain-containing protein tyrosine phosphatase 1.. journal of allergy and clinical immunology. 2007.
10. ULUSOY CANAN AYSEL,Noushin Zibandeh,Yıldırım Selin,Nikolaos Trakas,Paraskevi Zisimopoulou,Melike Küçükerden,taşlı hatice,Socrates Tzartos,GÖKER MEHMET KAMİL,TÜZÜN ERDEM,AKKOÇ TUNÇ. Dental follicle mesenchymal stem cell administration ameliorates muscle weakness in MuSK-immunized mice. Journal of Neuroinflammation. Cilt 12. sf 1-12, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. AKTÜRK HACER,AYDINER ELİF,ÖZEN AHMET OĞUZHAN,barış safa,AKKOÇ TUNÇ,Nerin Bahçeciler,Işıl Barlan. Predictive risk factors for relapse after cessation of inhaled corticosteroids in well-controlled childhood asthma.. MINERVA PEDIATRICA. 2015.
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. AKKOÇ TUNÇ, Allerji Astım İmmünoloji, 2015.
2. AKKOÇ TUNÇ, Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıllık Sistemi, 2015.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
DERGİ
1. AKKOÇ TUNÇ MÜSBED
2. AKKOÇ TUNÇ Clincal and experimental Health Science
3. AKKOÇ TUNÇ Nadir Bir Disfaji Nedeni Aberan Sağ Subklavyan Arter
4. AKKOÇ TUNÇ Spor Genetiği Açısından Türk Sporcuların ACTN3 R577X Polimorfizm Literatür Özeti
5. AKKOÇ TUNÇ Hipertansiyon Araştırmalarında Kullanılan Deneysel Modeller
6. AKKOÇ TUNÇ Büyük Azı Keser Hipomineralizasyonu na Güncel Bakış Teşhis ve Tedavi Yaklaşımları
7. AKKOÇ TUNÇ Doksorubisin ile Oluşturulan Nefrotik Sendrom Modelinde Apelinin Böbrek Dokusundaki Histomorfolojik Değişiklikleri
8. AKKOÇ TUNÇ Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Sosyal Anksiyetenin İncelenmesi
9. AKKOÇ TUNÇ Bazı İmidazo 1 2 a pirazin Türevlerinin Sentezi ve Antinosiseptif Aktivitelerinin Değerlendirilmeleri
10. AKKOÇ TUNÇ Tip 2 Diyabetlilerde Diyabete İlişkin Bilişsel ve Sosyal Faktörler ve Metabolik Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişki
11. AKKOÇ TUNÇ İnley Destekli Köprülerin Klinik Başarısı
12. AKKOÇ TUNÇ Travma Sonrası Stres Bozukluğu Apoptozun Önemi
13. AKKOÇ TUNÇ Hemşirelerin Antipsikotik İlaç Kullanan Hastalarda Metabolik Sendrom Riskine Yönelik Uygulamaları
14. AKKOÇ TUNÇ Hekimlerin İlaç Tanıtım Faaliyetlerine Yönelik Bakışlarının İncelenmesi
15. AKKOÇ TUNÇ Mandibuler Setback Cerrahisi Sonrası Sagittal Split Osteotomi Hattında Meydana Gelen Değişikliklerin Üç Boyutlu Olarak İncelenmesi
16. AKKOÇ TUNÇ ronik Hastalarda Hasta Odaklı Eczacılık Hizmetleri ile ilgili Memnuniyet Anketinin Türkçe Validasyonu
BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Ezgi Yenilmez,YAYLIM İLHAN,Servet Tunoğlu,Genç Deniz,AKKOÇ TUNÇ, "Apoptotic Effects of Mesencymal Stem CElls via IFN-g on MCF-7", 2nd İnternational Congress on Stem CEll and CEllular Therapies
ULUSAL
2. Genç Deniz,Noushin Zibandeh,Yıldırım Selin,Işıl barlan,Özcan Elif,GÖKER MEHMET KAMİL,AKKOÇ TUNÇ, "Dental Folikül Kaynaklı Mezenkimal Kök HÜcrelerin IFN-g ile Uyarımının İmmün Regülasyonda ve İmmünolojik Parametreler Üzerindeki Etkileri", XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi
3. Yıldırım Selin,Noushin Zİbandeh,Genç Deniz,Işıl Barlan,Özcan Elif,GÖKER MEHMET KAMİL,AKKOÇ TUNÇ, "IFN-g Dental Fölikül Kaynaklı Mezenkimal Kök HÜcrelerin CD4+Foxp3+ T hücrelerini İndükler", 23. Ulusal İmmünoloji Kongresi
4. Noushin Zibandeh,UĞURLU MUSTAFA ÜMİT,Tolga Akkoç,Genç Deniz,Munktsetseg Banzracragch,DUMAN DENİZ,AKKOÇ TUNÇ, "Sıçan Kemik İliği Kökenli Mezenkimal kök Hücrelerin, Koledok Bağlama Yöntemi ile Oluşturulmuş Siroz Modelinde, İmmünolojik Parametreler Üzerine Tedavi Edici Etkisi", XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi
5. DUMAN DENİZ,Munktsetseg Banzragch,Noushin Zİbandeh,UĞURLU MUSTAFA ÜMİT,Tolga Akkoç,Genç Deniz,ÖZDOĞAN OSMAN CAVİT,AKKOÇ TUNÇ, "Sıçan Kemikiliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin, Koledok Bağlama Yöntemi ile Oluşturulmuş Hepatofibroz Modelinde, İmmünoloji Parametreler Üzerine Tedavi Edici Etkisi", 32. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi
ATIFLAR
2015
Faaliyet
MAKALE
4 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
6 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
25 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
15 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
643 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
1125 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
375 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
6 Puan