Prof.Dr. TUNÇ AKKOÇ
Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü / 3136
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - Halen
Yürütücü
''SÜT DİŞİ KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN EV TOZU AKARINA DUYARLI ASTIMLI HASTALARIN LENFOSİTLERİ ÜZERİNE İMMUNOLOJİK ETKİLERİNİN İNVİTRO ORTAMDA ARAŞTIRILMASI''
2015 - Halen
Yürütücü
''Diyabetik retinopati geliştirilmiş sıçanlara intravitreal yolla uygulanan kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücreler nörolojik koruma sağlar.''
TÜBİTAK PROJESİ
2015 - Halen
Yürütücü
''Süt Dişi Ve Tam Gömük Yirmi Yaş Dişi Pulpalarından İzole Edilen Kök Hücrelerin İmmünolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2015
Yürütücü
''SÜT DİŞİ KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER (SHED), TAM GÖMÜK YİRMİ YAŞ DİŞİ KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER (DPSCs) VE DİŞ FOLİKÜLÜ KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN (DFSCs) İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI''
TÜBİTAK PROJESİ
... - Halen
Yönetici
''Deneysel BALB/C Ova-Astım Modelinde kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin astım üzerine etkisinin araştırılması ''
DİĞER
... - Halen
Uzman
''Farelerde kronik astım modelinde hava yollarının yeniden yapılanması üzerine etkili parametrelerin araştırılması''
... - Halen
Uzman
''Mycobacterium vaccae ile ön aşılamanın yavru farelerde oluşturulan astım modelinde bronkoalveolar lavaj sıvılarında zamana bağlı sitokin kinetiğinin saptanması''
... - Halen
Yönetici
''Allerjen Spesifik İmmünoterapi Uygulamasında, in vivo CD25 Nötralizasyonunun BALB/c Farelerde Astım Gelişimi Üzerine Etkisi''
... - Halen
Yönetici
''Dentritik Hücrelerin Mukozal Toleranstaki Rolü''
... - Halen
Yönetici
''Immun Yetmezlik Hastalarinda Carboxyfluorescein Succinimidyl Ester (CFSE) Yontemi ile Lenfosit Proliferasyonunun Incelenmesi ''
... - Halen
Yönetici
''IgE Yüksekligi ve/veya Otoimmünite ile Seyreden Immün Yetmezliklerde Th17 Hücre Farklilasmasinin Arastirilmasi''
... - Halen
Uzman
''Hiper IgE Sendromu ve Sık Degisken Immün Yetmezlik (SDIY)?de Th17 Hücre Farklilasmasi ve RORC2 Gen Eksperesyonunun Arastirilmasi''
... - Halen
Uzman
''Ev Tozu Akarlarina Duyarli Astimli ve/veya Rinitli Cocuklarda Sublingual ve Subkütan Immunoterapinin Klinik Karsilastirilmasi: Acik Randomize Kontrollü calisma''
... - Halen
Yönetici
''7- Spesifik İntranasal İmmünoterapi Sonrası Splenositlerin Adoptive Transferinin Alıcı BALB/c Farelerde Astımın Gelişimi Üzerine Koruyucu Etkisi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.