Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK KIVILCIM UPRAK
Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. UĞURLU MUSTAFA ÜMİT,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ,YEGEN ŞEVKET CUMHUR,akpinar ihsan nuri,GÜLLÜOĞLU MAHMUT BAHADIR. Radiofrequency Ablation of Benign Symptomatic Thyroid Nodules: Prospective Safety and Efficacy Study. World Journal of Surgery. Cilt 39. sf 961-968, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. YARDIMCI SAMET,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,Kombak Faruk Erdem,YEGEN ŞEVKET CUMHUR,KAYA HANDAN. Ruptured gastric stromal tumour into gastric lumen with an abscess. ANZ Journal of Surgery. Cilt 84. sf 687-689, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. UPRAK TEVFİK KIVILCIM,UĞURLU MUSTAFA ÜMİT,YEGEN ŞEVKET CUMHUR. OBTURATOR HERNIA: A DIAGNOSTIC DILEMMA, REPORT OF A CASE. TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI. Cilt 17. sf 95-98, 2014.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. GÜNAL ÖMER,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ERGENÇ MUHAMMER,ERDİM AYLİN. Can Gastric Specimen Measurements Defines the Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Outcome?. Surgery, Gastroenterology and Oncology. Cilt 23. sf 336-, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ATALAY VAFİ,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,YEGEN ŞEVKET CUMHUR,GÜNAL ÖMER. Prognostic Impact of the Metastatic Lymph Node Ratio on Survival in Gastric Cancer. Indian Journal of Surgical Oncology. Cilt 7. sf 67-72, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ATALAY VAFİ,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,YEGEN ŞEVKET CUMHUR,javadov Mirkhalik. Impact of body mass index on number of lymph nodes retrieved in gastric cancer patients.. Hepato-gastroenterology. Cilt 61. sf 2425-7, 2014.
4. UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ,YEGEN ŞEVKET CUMHUR,ÇELİKEL ÇİĞDEM,ayrancı gülçiçek. HER-2 incidence in gastric cancer, its association with prognosis and clinicopathological parameters. Turkish Journal of Surgery. Cilt 31. sf 207-213, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
Henüz içerik girilmemiş.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ayrancı gülçiçek,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ÇELİKEL ÇİĞDEM, "Cancer stem cell markers CD44, ALDH-1 and Lgr-5: Their relationship with clinicopathologic parameters and survival", VIRCHOWS ARCHIV, 2016.
2. ATALAY VAFİ,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,kara Yalçın Burak,YEGEN ŞEVKET CUMHUR, "SİLVER NİTRATE TREATMENT FOR PERİANAL FİSTULA : LONG TERM RESULTS", 13.ESCP MEETİNG, NİCE, 2018.
3. ATALAY VAFİ,BULUt ALİ SİNA,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,YEGEN ŞEVKET CUMHUR, "A new technique of completely diverted tube ileostomy for protection colorectal anastomosis, Prospective Safety and Efficacy Study", 13.ESCP MEETİNG, NİCE, 2018.
ULUSAL
4. BAHAR ZÜLAL,ZENKİN ŞERAFETTİN,ÖZDEMİR BURCU,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ERGELEN RABİA,TÜNEY DAVUT, "ACUTE APPENDICITIS IN PATIENTS WITHASYMPTOMATIC INTESTINAL MALROTATION", 38.ulusal radyoloji kongresi, 2017.
5. Ertekin Süleyman Çağlar,KARA YALÇIN BURAK,Coşkun Mumin,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ,Yeğen Şevket Cumhur, "LAPAROSKOPİK TOTAL EKSTRAPERİTONEAL VE AÇIK KASIK FITIĞI ONARIM TEKNİNKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.
6. Ertekin Süleyman Çağlar,KARA YALÇIN BURAK,Coşkun Mumin,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ,Yeğen Şevket Cumhur,GÜNAL ÖMER, "REKTAL DEV TÜBULOVİLLÖZ ADENOM ZEMİNİNDE MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMUN TRANANAL EKSİZYON", 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.
7. Ertekin Süleyman Çağlar,KARA YALÇIN BURAK,Coşkun Mumin,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ,Yeğen Şevket Cumhur,GÜNAL ÖMER, "SAĞ İNGUİNAL HERNİYİ TAKLİT EDEN SPERMATİK KORD LİPOSARKOM OLGUSU", 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.
8. ATALAY VAFİ,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,kara Yalçın Burak,YEGEN ŞEVKET CUMHUR, "Perianal fistül tedavisinde gümüş nitrat irrigasyonunun uzun dönem sonuçları", 21. ulusal cerrahi kongresi, Antalya, 2018.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. UĞURLU MUSTAFA ÜMİT,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ,YEGEN ŞEVKET CUMHUR,Cingi Asım, "ERCP in a pregnant patients with liver hydatic cyst: report of a case", XVI. Annual Meeting of European Society of Surgery (ESS)
ULUSAL
2. UPRAK TEVFİK KIVILCIM, "Deney hayvanlarında Model Seçimi Alternatif modeller", 9. Cerrahi Araştırma Kongresi, Kocaeli
3. kara Yalçın Burak,coşkun mümin,Tosun şakir,UPRAK TEVFİK KIVILCIM,YARDIMCI SAMET,GÜNAL ÖMER, "sıvı faz mide boşalımı Laparaskopik sleeve gastrektomi başarısının habercisi midir?", 2. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi
4. UPRAK TEVFİK KIVILCIM,GÜLLÜOĞLU MAHMUT BAHADIR,UĞURLU MUSTAFA ÜMİT,solmaz ali, "Tiroid Cerrahisinde Erken Konvansiyonel Parathormon Ölçümü Postoperatif Hipokalsemi Gelişimini Tahmin Ettirebilir Mi?", Cerrahi Araştırma Kongresi
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş