TAŞKIN DİRSEHAN fotoğraf
Doç.Dr. TAŞKIN DİRSEHAN
İşletme Fakültesi / İngilizce İşletme Bölümü

E-Posta
taskin.dirsehan@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İşletme Fakültesi / İngilizce İşletme Bölümü / 1228
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. DİRSEHAN TAŞKIN,KURTULUŞ SEMA (2018). Measuring Brand Image Using a Cognitive Approach: Representing Brands as a Network in the Turkish Airline Industry. Journal of Air Transport Management. Cilt 67. sf 85-93 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ERDOĞMUŞ ZEYNEP İREM,DİRSEHAN TAŞKIN (2017). Exploring local vs global brand associations in an emerging market using BCM technique. Qualitative Market Research: An International Journal. Cilt 20. sf 266-288 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. DİRSEHAN TAŞKIN,ULUTAN MELTEM,KARABACAK ALPEREN (2017). Exploring competitive gaps to create a “Turkish” local search engine. Research Journal of Business and Management. Cilt 4. sf 185-193 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. KAZANÇOĞLU İPEK, DİRSEHAN TAŞKIN (2014). Exploring Brand Experience Dimensions for Cities and Investigating Their Effects on Loyalty to a City. Business and Economics Research Journal. Cilt 5. sf 17-37 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ÇOBANOĞLU EMİNE,DİRSEHAN TAŞKIN (2017). An Empirical Investigation into The Determinants of Various Social Networking Sites Used By Generation Y Consumers. ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi. Cilt 12. sf 85-109 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. DİRSEHAN TAŞKIN (2015). Classifying Countries According to Their Export Competitiveness The Position of Turkey as an Emerging Economy. Online Academic Journal of Information Technology. Cilt 6. sf 71-94 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. KURTULUŞ SEMA,DİRSEHAN TAŞKIN (2016). Ego States in Brand Consumer Transactions. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 38. sf 211-228 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. DİRSEHAN TAŞKIN,KÖSE NURDAN,ERÇEVİK EYLÜL ESER,CEYLAN SENA (2017). Exploring Cultural Differences in Hospitality Sector Competitiveness via Online Big Data. Marmara Business Review. Cilt 2. sf 71-82 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. DİRSEHAN TAŞKIN (2012). Analyzing Museum Visitor Experiences and Post Experience Dimensions Using SEM. Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies. Cilt 26. sf 103-125 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. DİRSEHAN TAŞKIN,YALÇIN AZİZE MÜGE (2011). Comparison between Holistic Museum Visitors and Utilitarian Museum Visitors. International Journal of Marketing Studies. Cilt 3. sf 78-94 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KAZANÇOĞLU İPEK,DİRSEHAN TAŞKIN (2016). Sosyal İnovasyon İle Sakin Şehirlerarasındaki İlişkinin Sosyal Girişim ci ler Boyutu İle İncelenmesi Seferihisar Örneği.< Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi. Cilt 7. sf 135-161 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ÖZTÜRK SELEN, COŞKUN AYŞEN, DİRSEHAN TAŞKIN (2012). Fırsat Sitelerine Yönelik E Sadakati Belirleyen Boyutların İncelenmesi.< Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 7. sf 217-239 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. DİRSEHAN TAŞKIN (2015). Coca Cola nın Uluslararası Pazarlama Stratejilerine Yönelik Bir Yazın Taraması.< İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 10. sf 18-42 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. DİRSEHAN TAŞKIN (2015). Y Kuşağının Sosyal Sorumluluk Düzeyi Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar KGK Açısından Bir İnceleme.< İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 9. sf 1-13 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
1. DİRSEHAN TAŞKIN Adoption of Innovation Balancing Internal and External Stakeholders in the Marketing of Innovation
2. DİRSEHAN TAŞKIN Capturing Analyzing and Managing Word of Mouth in the Digital Marketplace
BİLİMSEL KİTAP
3. DİRSEHAN TAŞKIN Global Marketing Strategies for the Promotion of Luxury Goods (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
4. DİRSEHAN TAŞKIN, BİLGİN F ZEYNEP 21 Yüzyılda Pazarlama ve Yönetim Sezgileri
5. KÖKTÜRK MEHTAP SÜMERSAN,ÇOBANOĞLU EMİNE,DİRSEHAN TAŞKIN Çevrimiçi Satış Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel
6. ÇOBANOĞLU EMİNE,KÖKTÜRK MEHTAP,DİRSEHAN TAŞKIN Çevrimiçi Satış Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
7. DİRSEHAN TAŞKIN Fransa daki Müslüman ve Türk Toplulukların Hak ve Özgürlüklerinin Analizi
BİLİMSEL KİTAP
8. DİRSEHAN TAŞKIN İlişkisel Pazarlamada Seçme Konular
9. DİRSEHAN TAŞKIN Müşteri Deneyimi Tasarımı ve Yönetimi
10. DİRSEHAN TAŞKIN Örneklerle Temel Deneyimsel Pazarlama
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
11. DİRSEHAN TAŞKIN Reklam Etkinliklerinde Ünlü Desteğinin Önemi ve Bir Araştırma
BİLİMSEL KİTAP
12. DİRSEHAN TAŞKIN Tüketici Zihninde Noktaları Birleştirme Oyunu Marka Kavram Haritaları
13. KÖKTÜRK MEHTAP SÜMERSAN, DİRSEHAN TAŞKIN Veri Madenciliği İie Pazarlama Etkileşimi
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
14. DİRSEHAN TAŞKIN Yeşil Pazarlama Stratejilerinde Ambalajlama Kararı CamPet Üzerine Bir Araştırma
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. SÜMERSAN KÖKTÜRK MEHTAP,ÇOBANOĞLU EMİNE,DİRSEHAN TAŞKIN Çevrimiçi Satış Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel
2. KÖKTÜRK MEHTAP SÜMERSAN,ÇOBANOĞLU EMİNE,YALÇIN AZİZE MÜGE,ERDOĞMUŞ ZEYNEP İREM,DİRSEHAN TAŞKIN Pazarlama Vizyonunu Genişleten Yeniden Doğan Pazarlar
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ERDOĞMUŞ ZEYNEP İREM,DİRSEHAN TAŞKIN,KARAKAYA MELİSA, Determining Service Quality Dimensions of Social Commerce Websites, Podgorica, KARADAĞ
2. DİRSEHAN TAŞKIN,ULUTAN MELTEM,KARABACAK ALPEREN, Exploring Competitive Gaps to Create a “Turkish” Local SearchEngine, İstanbul, TÜRKİYE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. DİRSEHAN TAŞKIN,BARAN SİBEL, Exploring Google’xxs Strong Brand Image Via Metaphors, Belgrad, SIRBİSTAN (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. DİRSEHAN TAŞKIN,NALCI MURAT, Exploring Yandex’xxs Brand Image as a Market Challenger in the Information Sector, Belgrad, SIRBİSTAN (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. DİRSEHAN TAŞKIN,DİRSEHAN MELTEM, Marketing Management and Digital Transformation, Durrës, ARNAVUTLUK
6. DİRSEHAN TAŞKIN,DİRSEHAN MELTEM, Leaping up the Level of Information Society for Developing Countries: Benefiting from an Age of Industry 4.0, Durrës, ARNAVUTLUK
7. HOQ K M REZWANUL,DİRSEHAN TAŞKIN, Users Motivation for a Sharing Economy: A Chaperone of Sustainable Consumption, İstanbul, TÜRKİYE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. DİRSEHAN TAŞKIN, Gaining Competitive Advantage in Tourism Marketing A Text Mining Approach to Hotel Visitors Reviews in Durrës, Durrës, ARNAVUTLUK
9. DİRSEHAN TAŞKIN, ÇELİK MELTEM, Profiling online consumers according to their experiences with a special focus on social dimension, Paris, FRANSA (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. DİRSEHAN TAŞKIN, Exploring the Customer Experiences in Bosphorus Zoo, Paris, FRANSA (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. DİRSEHAN TAŞKIN, Text Mining in the Hospitality Sector to Extend the Motivation Theory, Venedik, İTALYA (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. DİRSEHAN TAŞKIN, The Evolution of CRM from the Perspective of an Emerging Country: Past, Present and Future, Durrës, ARNAVUTLUK (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
13. CAN CEREN,DİRSEHAN TAŞKIN, Investigating the User Acceptance of Autonomous Vehicles to Contribute to Sustainability, İstanbul, TÜRKİYE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
14. DİRSEHAN TAŞKIN, Yapısal Olmayan Veriden Rekabet Avantajı Yaratma Türkiye Konaklama Sektörü nde Metin Madenciliği Yaklaşımı, İstanbul, TÜRKİYE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
15. DİRSEHAN TAŞKIN, Teknolojinin İnovasyon Amacıyla Müşteri Deneyimi Yönetiminde Kullanımı, İstanbul, TÜRKİYE
16. KAZANÇOĞLU İPEK,DİRSEHAN TAŞKIN, Sosyal İnovasyon ile Sakin Şehirler Arasındaki İlişkinin Sosyal Girişim ci ler Boyutu ile İncelenmesi Seferihisar Örneği, İzmir, TÜRKİYE
17. DİRSEHAN TAŞKIN, Pazarlama Eğitiminde Sayısal ve Sözel Derslerin Rolü Bir Pilot Çalışma, Burhaniye, TÜRKİYE
18. TINAZ NURİ,MERAL SEMRA,ÇELİK DİRSEHAN MELTEM,DİRSEHAN TAŞKIN, Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Müslüman Türk Komuniteler, İstanbul, TÜRKİYE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
54 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
9 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
36 Puan
2017
YAYINLAR
BİLDİRİ
18 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
54 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
45 Puan