Prof.Dr. ŞULE ÇETİNEL
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
DAMLA KAYALI, "Trachystemon orientalis (L) G. don (boraginaceae) bitkisinin böbrek taşı oluşumu üzerine etkisinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
NURDAN BÜLBÜL, "5-fluorourasil ile oluşturulan ileum ve kolon epitel hasarına karşı saint john's wort'un olası koruyucu rolünün değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
BİRCAN KOLBAŞI, "Post-natal sıçan testisinde sertoli hücrelerinin arasındaki sıkı bağlantıların gelişme gününün immunohistokimyasal ve elektron mikroskobik olarak gösterilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
EREN ŞAHİN, "Varikosel olgularında sperm dondurma-çözme işleminin (Kriyoprezervasyon) zamana bağlı olarak sperm parametreleri, ince yapısı ve hücre ölümü üzerine etkileri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ESRA ÇİKLER, "Sudan kaçınma stresi uygulanan sıçanlarda mesane epiteli üzerine lökotrien reseptör antagonisti montelukastın etkisinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
DOKTORA
ELİF KERVANCIOĞLU DEMİRCİ, "Sperm hazırlama yöntemlerinin etkinliğinin fosfolipaz c zeta, anilin mavisi ve ultrastrüktürel olarak karşılaştırmalı incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
NAZİYE ÖZKAN, "Doksorubisin ile oluşturulan deneysel nefrotik sendrom modelinde apelinin podositler üzerine etkisi: Işık ve elektron mikroskobu çalışması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ESİN AK, "Stres oluşturulan sıçanlarda gelişen mesane hasarı üzerine oksitosinin etkisi: Oksidatif stres ve mast hücreleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
ESRA ÇİKLER, "Kronik strese maruz bırakılan sıçanlarda testis sertoli hücrelerindeki aktin proteininin immünhistokimyasal olarak gösterilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009