Prof.Dr. ŞULE ÇETİNEL
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2016 - 2017
Yürütücü
''SPERM HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN FOSFOLİPAZ C ZETA, ANİLİN MAVİSİ VE ULTRASTRÜKTÜREL OLARAK KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ''
2015 - Halen
Araştırmacı
''Basınç Kontrollü Hemorojik Şok Oluşturulmuş Sıçanlarda Noradrenalin ve Levosimendan İnfüzyonunun Yaşama Oranı ve Doku Permeabilitesi Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması''
2015 - 2017
Araştırmacı
''Melatoninin Yüksek Yağlı Diyetle İndüklenmiş İnflamasyona Ve Gecikmiş İnce Barsak Transit İndeksine Etkisi: Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü''
2013 - 2016
Yürütücü
''Doksorubisin ile oluşturulan deneysel nefrotik sendrom modelinde apelinin podositler üzerine etkisi ışık ve elektron mikroskobu çalışması''
2012 - 2016
Araştırmacı
''Vasküler cerrahi sonrası anastomoz hattında görülen neointimal hiperplazinin engellenmesinde Takrolimus ve Atorvastatin ile kaplanmış sütür materyallerinin etkinliklerinin karşılaştırılması deneysel çalışma''
2012 - 2015
Yürütücü
''İmmatür sıçan testis dokusunun, fertilitenin korunması amacıyla yavaş dondurma ve vitrifikasyon yöntemleriyle dondurup çözme sonrası ışık ve elektron mikroskobik olarak incelenmesi ve karşılaştırılması.''
2011 - 2015
Araştırmacı
''Sıçanlarda Kronik Böbrek Yetmezliği Modelinde Atorvastatin ve Pioglitazonun İnflamasyon ve Anemi Parametreleri Üzerine Etkileri''
2009 - 2017
Araştırmacı
''Hipotiroidi Oluşturulmuş Kronik Orta Düzey ve Tüketici Egzersiz Yapan Sıçanlarda Akut Stresin Etkileri''
TÜBİTAK PROJESİ
... - Halen
Uzman
''Sıçanlarda TNBS kolitinin tedavisinde Rifampisinin etki mekanizmasının aydınlatılmasına yönelik siprofloksazin ve spironolaktonla karşılaştırmalı bir çalışma ''
... - Halen
Uzman
''Sıçan embriyosunda mesane epitel gelişimi ve değişiminin sitokimyasal yöntemle incelenmesi Ontojenik çalışma''
... - Halen
Uzman
''Akut ve Kronik Stresin Barsak Hemodinamiğine Etkisi Endotelin Reseptör Blokerlerinin rolü ''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.