Prof.Dr. ŞULE ALPAR
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
MELTEM TOKDEMİR KESKİN, "Cerrahi girişim uygulanacak hastaların durumluk kaygı düzeyleri ve etkileyen etmenler", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ATİYE TÜRKER, "Aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire ve ebelerin sağlık iletişimi yeterlilikleri ve kültürlerarası etkililikleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
GÖZDE SAYAR, "Yoğun bakım ünitesi ekipmanları ile ilgili eğitimin hasta yakınlarının kaygı düzeyine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MERAL GÜNDOĞAN GELİK, "Kalp yetersizliği olan hastaların umutsuzluk düzeyleri ve öz bakım davranışları", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MERVE CANDAN, "Epilepsili Bireylerde Sosyal Destek Algısı ile Tedaviye Uyum ve Psikososyal Uyum İlişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
GÜLŞAH TAŞTAN, "LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİ İLE EBEVEYN ERGEN İLİŞKİSİ NİTELİĞİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
GAMZE BAYIR, "KALICI ŞANTI OLAN ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN KAYGI VE UMUT DÜZEYİ İLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
EZGİ CESUR ÖZMEN, "Kalp Yetersizliği Hastalarında Yatış Pozisyonunun Periferik Oksijen Saturasyon Düzeyine Etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
MELTEM MUMCU, "KALÇA VE DİZ PROTEZİ AMELİYATI GEÇİRMİŞ HASTALARIN DERİN VEN TROMBOZU RİSKİNİN İNCELENMESİ", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
AHENK ŞELALE ARSLAN, "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalara Verilen Eğitimin Güvenli İlaç Kullanımına Etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
CEMİLE ÇELEBİ, "HEMŞİRELERİN FARKLI KÜLTÜRDEN OLAN HASTAYA YAKLAŞIMLARI", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
GÜLÇİN EKİCİ KOCAKAFA, "Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yüklerinin Belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
SEDA SÜMER DALKIRAN, "Preoperatif dönemdeki kanser hastalarında lavanta yağı ile yapılan sırt masajının uykuya etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
FATMA ÇİTRAK, "Endoskopik yöntemle damar çıkartılarak koroner bypass cerrahisi geçirmiş hastaların postoperatif dönemde yaşam kalitesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
PINAR KAPLAN, "İkinci derece yanıklarda antibakteriyel doyurulmuş örtü ile sentetik yara örtüsü kullanımının epitelizasyon sürecine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
DUYGU KURT, "Müzik terapinin huzurevinde yaşayan yaşlıların yalnızlık hissi üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
AYNUR KAYNAR ŞİMŞEK, "Periferik intravenöz kateterlerin kalış süresi ile tromboflebit arasındaki ilişki", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
AYLİN ÇAKIR, "Hastanede çalışan hemşirelerin kendini gerçekleştirme ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
EBRU ÇELİKOĞLU, "Akciğer kanserli hastaların torakotomi sonrası dönemde ağrı algıları ile anksiyeteleri arasındaki ilişki", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
FEYZAN GARİP, "İnguinal herni operasyonu geçiren çocuklarda postoperatif ağrıya yönelik yapılan hemşirelik girişimlerinin değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
EMEL YILMAZ, "Tip 2 diyabet hastalarının umutsuzluk düzeyleri ile özbakım gücü ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
HATİCE OKSAL, "Psikiyatri hastalarının yakınlarının duygu kontrol durumları ve yaşam doyumları", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
HACER CON EROL, "Kemoterapi alan hastalarda algılanan stresin umutla ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
BANU KARAKOÇ, "Uyku kalitesi üzerine bir çalışma: Özel Dal Hastanesi sağlık çalışanları örneği", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
FATMANUR GÖLLE, "Hemodiyaliz hastalarının yaşam kalitesinin sağlık çalışanları ve hastalar tarafından değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
HÜLYA FIRAT, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Talasemi'li hastalarda yaşam kalitesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
BURCU YILMAZ, "Baş-boyun kanseri tanısı ile ameliyat olan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası beden imajı ve benlik saygısı", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
TÜRKAN ARSLAN EREN, "Onkoloji hemşirelerinin iş doyumu ve yaşam doyumunun incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
HİLMİYE SEVGİ PEKCAN, "Yalova ili ve çevresinde görev yapan hekimlerin ve hemşirelerin etik duyarlılıkları", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
AYŞE GÜL ERENLER, "Acil servis hemşirelerinin problem çözme becerilerini algılayışları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
AYŞE DİDEM SAK, "Hemodiyaliz hemşirelerine viral hepatitlerle ilgili olarak verilen eğitimin sonuçlarının değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
EREN YILMAZ, "Kronik ağrılı hastalarda yaşam kalitesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
NURHAYAT ÖZEL, "Hemşirelerin çalışma ortamında ergonomi kurallarına uyumunun belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
GÜLDEN ÖZYAMANER, "İkinci derece yüzeysel yanıklarda antibiyotikli pomad(furacim pomad) ile steril likid vazelin kullanımının yara iyileşme sürecine etkisinin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
NEŞE DÖNMEZ ÇELİK, "Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlarının kontrolünde silverline kullanımının değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
HÜLYA YILMAZ, "Osmangazi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi!nde yatan erişkin hastaların hasta haklarından yararlanma durumları ve hemşirelerin hasta haklarına ilişkin görüşleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2002
DUYGU AK, "Dahiliye ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin ilaç uygulamalarına yönelik durum analizi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2000
LEMAN ŞENTURAN, "İdrar kültürü için örnek alırken, kadınlarda genital bölge temizliğinde sabunlu su ve steril distile su kullanılmasının önemi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1998
HALE TOSUN, "19-25 yaş grubundaki genç erişkin diyabetes mellituslu hastalarda anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1998
DOKTORA
HAVA GÖKDERE ÇİNAR, "Fibromiyalji tanısı ile ağrı polikliniğinde takip edilen hastalarda reiki dokunma terapisinin etkilerinin değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
DERYA EMRE YAVUZ, "Süt çocuğunun intramüsküler enjeksiyon ağrısına ilaç dışı multimodal yaklaşım", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
FUNDA KARADAĞLI, "Kemoterapi uygulanan hastalarda öz bakım yetersizliği kuramına göre öz bakım davranışları ölçeğinin geliştirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
NURAY BARIŞ, "Basınç ülseri risk değerlendirme araçlarının kullanılması: Bir meta-analizi çalışması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
HATİCE KARABUĞA YAKAR, "Farklı kültürlerden gelen hastalara bakım veren hemşirelerin kültürlerarası iletişim yeterliliği", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
Serpil Sü, "Kemoterapi uygulanan hastalarda bilgi düzeyi ile öz bakım yönetimi ilişkisi", , Tamamlandı, 2015
EMİNE SEVİNÇ, "Sudomotor disfonksiyonu olan diyabetik hastalarda ayak bakım eğitimi etkinliğinin değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
GÜLTEN OKUROĞLU, "Sağlık çalışanlarına yönelik web tabanlı Tip 2 diyabet eğitim programının geliştirilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
SERPİL SÜ, "Kemoterapi uygulanan hastalarda bilgi düzeyi ile öz bakım yönetimi ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
GÜLŞEN ULAŞ KARAAHMETOĞLU, "Hemşirelerin bakım rollerine oryantasyonları ve etkileyen faktörler", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
SEMANUR KUMRAL ÖZÇELİK, "Türkiye'de hemşirelikte lisans eğitimi veren okulların etkinliklerinin veri zarflama analizi ile ölçülmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
HÜLYA FIRAT, "Hemodiyaliz hastalarına uygulanan grup eğitiminin hastaların psikososyal uyum ve öz-bakım gücüne etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
EYLEM PASLI GÜRDOĞAN, "Bir üniversite hastanesinde klinik yönetişim ikliminin hemşirelerin iş doyumu düzeylerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
ÖZLEM AKMAN MERT, "Yoğun bakımda yatan hastaların basınç yarası risklerinin saptanması ve hemşirelik bakım uygulamalarının belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
EMİNE KOL, "Torakotomi sonrası ağrı kontrolünü sağlamaya yönelik bakım protokollerinin geliştirilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ESİN ÇETİNKAYA USLUSOY, "Hemşirelerde Meslektaş Dayanışması Ölçeği'nin geliştirilmesi ve meslektaş dayanışmasının iş doyumu ile ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
LEMAN ŞENTURAN, "Hemşirelik öğrencilerinde eleştirel düşünme", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
NURAY ŞAHİN ORAK, "İstanbul ilindeki hemşirelerin profesyonel hemşirelik değerleri ve etkileyen faktörlerin analizi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
FATMA AKÇA AY, "Hemşirelik bakımı bilgisayar programı postoperatif uygulama için bir model", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005