Prof.Dr. ŞULE ALPAR
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE. Effect of Web‐based diabetes training program on diabetes‐related knowledge, attitudes, and skills of health professionals: A randomized controlled trial. Japan Journal of Nursing Science. Cilt 16. sf 184-193, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ŞENTURAN LEMAN,KARABACAK ÜKKE,ÖZDİLEK S,ALPAR ŞULE,BAYRAK S,Yüceer S,Yıldız N. The relationship among pressure ulcers oxygenation and perfusion in mechanically ventilated patients in an intensive care unit. J Wound Ostomy Cont. Cilt 36. sf 503-508, 2009.
3. BAHÇECİK NEFİSE,ALPAR ŞULE. Nursing education in Turkey From past to present. Nurse Education Today. Cilt 29. sf 698-703, 2009.
4. ÇETİNKAYA USLUSOY ESİN,ALPAR ŞULE. Developing scale for colleague solidarity among nurses in Turkey. International Journal of Nursing Practice. Cilt 19. sf 101-107, 2013.
5. OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE. of a Web Based Diabetes Education Program for Health Care Professionals. The Journal of Continuing Education in Nursing. Cilt 47. sf 464-471, 2016.
6. arabacak Ü, Uslusoy E Ç, Şenturan L, Alpar Ş E, Yavuz D E. First Day In Clinical Practice Evaluating Stress Of Nursing Students And Their Ways To Cope With It. Healtmed.. Cilt 6. 2012.
7. KARABACAK ÜKKE,ÇETİNKAYA USLUSOY ESİN,ALPAR ŞULE,BAHÇECİK AYŞE NEFİSE. Image of nursing students acoording to gender a qualitative study. İnternational Journal of Nursing Practice. Cilt 18. sf 537-544, 2012.
8. BARIŞ NURAY,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ALPAR ŞULE. The use of the Braden Scale in Assesssing Pressure Ulcers in Turkey A Systematic Review. Advances in Skin and Wound Care. Cilt 28. sf 349-357, 2015.
9. ÇINAR SEZGİ,ÜNSAL GÜL,ALPAR ŞULE. Stressors and coping strategies in hemodialysispatients. Pakistan Journal of Medical Sciences. Cilt 25. sf 447-452, 2009.
10. KOL EMİNE,ALPAR ŞULE,ERDOĞAN ABDULLAH. Preoperative education and use of analgesic before onset of pain routinely for post-thoracotomy pain control can reduce pain effect and total amount of analgesic used postoperatively. Pain Management Nursing. Cilt 15. sf 331-339, 2014.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. Şahin Cihan,Kaplan Pınar,Öztürk Sinan,ALPAR ŞULE,Karagoz Huseyin. Treatment of partial-thickness burns with a tulle-gras dressing and a hydrophilic polyurethane membrane: a comparative study. Journal of Wound Care. Cilt 28. sf 24-28, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. TOPÇU SERPİL,ALPAR ŞULE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,Kebabcı Ayda. Patient experiences in intensive care units: a systematic review. Patient Experience Journal. Cilt 4. sf 114-127, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. YAKAR HATİCE,ALPAR ŞULE. Determination of the reliability and validity of intercultural awareness and intercultural effectiveness scales. International Journal of Human Sciences. Cilt 14. sf 2748-2761, 2017.
4. ALPAR ŞULE,Şenturan Leman,Karabacak Ükke,Sabuncu Necmiye. Change ın the Health Promotıng Lıfestyle Behavıour of Turkısh Unıversıty Nursıng Students from Begınnıng to End of Nurse Traınıng. Nurse Education in Practice. Cilt 8. sf 382-388, 2008.
5. YAKAR HATİCE KARABUĞA,ALPAR ŞULE. Intercultural communication competence of nurses providing care for patients from different cultures. International Journalof Caring sciences. Cilt 11. sf 1743-1755, 2018.
6. Fırat Kılıç Hülya,ALPAR ŞULE. The effect of group training implemented on hemodialysis patients for their stress management psychosocial adjustment and self care strength. International Journal of Human Sciences. Cilt 13. sf 754-767, 2016.
7. Paslı Gürdoğan Eylem,ALPAR ŞULE. The relationship between nurses perceptions of the clinical governance climate and their job satisfaction levels. International Journal of Caring Sciences. Cilt 9. sf 640-646, 2016.
8. GÖKDERE ÇİNAR HAVA,ALPAR ŞULE. Efficacy of Reiki Application in Fibromyalgia Patients. International Journal of Health Sciences Research (www.ijhsr.org). Cilt 7. sf 230-234, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KAYNAR ŞİMŞEK AYNUR,ALPAR ŞULE. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi. Cilt 2. sf 32-46, 2019.
2. KARADAĞLI FUNDA,ALPAR ŞULE. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017.
3. BİLGİN ZÜMRÜT,ALPAR ŞULE. Kadınların Maternal Bağlanma Algısı ve Anneliğe İlişkin Görüşleri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. Cilt 5. sf 6-15, 2018.
4. EMRE YAVUZ DERYA,ALPAR ŞULE. Yenidoğan ve süt çocuklarında girişimsel ağrı ve non-farmakolojik yönetimi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. Cilt 49. sf 169-173, 2018.
5. KAYNAR ŞİMŞEK AYNUR,ŞİMŞEK TAHSİN,ALPAR ŞULE. Analysis of the effects of preoperative trainings given to patients who will undergo open-heart surgery on their anxiety and recovery process during postoperative period-Açık kalp ameliyatı olacak hastalara verilen preoperatif eğitimin postoperatif dönemde ankşiyete ve iyileşme süreci üzerine etkisinin incelenmesi. EgeÜniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. Cilt 34. sf 45-62, 2018.
6. AKMAN ÖZLEM,ALPAR ŞULE. Suriadi Sanada besınç yarası risk değerlendirme ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. Cilt 16. sf 1-11, 2014.
7. ORAK NURAY,ALPAR ŞULE. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Clinical and ExperimentalHelth Sciences. Cilt 2. sf 22-31, 2012.
8. PASLI GÜRDOĞAN EYLEM,ALPAR ŞULE. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt 5. sf 229-235, 2014.
9. KARAAHMETOĞLU Gülşen Ulaş,ALPAR ŞULE. Hemşirelik bakım rolü oryantasyon ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. Cilt 6. sf 1-7, 2017.
10. Ay Fatma,ALPAR ŞULE. Postoperatif Ağrı ve Hemşirelik Uygulamaları. Ağrı. Cilt 22. sf 21-29, 2010.
11. Orak Nuray,Oksay Şahin Ayşegül,Gülseven Karabacak Bilgi,Emre Yavuz Derya,OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE. Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin parenteral ilaç hazırlama becerilerinin gelişimi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. Cilt 13. sf 139-145, 2016.
12. Uslusoy EÇ, Alpar Ş E. Hemşirelerde Meslektaş Dayanışması ve İş Doyumu İle İlişkisi. Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi.. Cilt 21. sf 154-163, 2013.
13. Karabacak Ü, Şenturan L, Uslusoy Ç E, Alpar E Ş. Fundamentals of Nursing Student s Feelings and Expectations about Class and Clinical Practice. maltepe üniversitesi hemşirelik bilimi ve sanatı dergisi. Cilt 4. sf 115-126, 2011.
14. ŞENTURAN Leman,KARABACAK Ükke,ALPAR ŞULE,SABUNCU NECMİYE. Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkütan Yolla Heparin Uygulamaları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. Cilt 1. sf 30-42, 2008.
15. ŞENTURAN LEMAN,KARABACAK GÜLSEVEN BİLGİ,ALPAR ŞULE,SABUNCU NECMİYE. Hemodiyaliz ünitelerindeçalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. Cilt 2. sf 34-44, 2009.
16. Şenturan L, Alpar E Ş. Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt 12. sf 22-31, 2008.
17. OKUROĞLU GÜLTEN,BAHÇECİK AYŞE NEFİSE,ALPAR ŞULE. Felsefe ve Hemşirelik Etiği. Klikya Felsefe Dergisi. Cilt 1. sf 53-61, 2014.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. AY FATMA,ALPAR ŞULE, Postoperative Nursing CareComputer Program, 2016.
KİTAP TERCÜMESİ
2. ALPAR ŞULE,Bahçecik Nefise,Karabacak Ükke, Ethics and Issues in Contemporary Nursing Çağdaş Hemşirelikte Etik ve Konular, 2013.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
3. BAHÇECİK AYŞE NEFİSE,ALPAR ŞULE,ÖZTÜRK HAVVA,YILDIRIM AYTOLAN,ALTUNTAŞ SERAP,DUYGULU SERGÜL,KANTEK FİLİZ,KUTLU ADALET,ULUSOY HATİCE,ERGÜN YASEMİN,AKKAYA GÜLNUR,HARMANCI SEREN ARZU KADER,PASLI GÜRDOĞAN EYLEM,ÖZÇELİK SEMANUR KUMRAL,SÖKMEN SERAP,SÖNMEZ BETÜL,VATAN FAHRİYE,SARIOĞLU AYŞEGÜL,BİLGİN NURCAN,ÇAYLAK ALTUN ESRA, Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri, 2017.
DERS KİTABI
4. SABUNCU NECMİYE,ALPAR ŞULE,KARABACAK ÜKKE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN,ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL, Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi, 2015.
KİTAP BÖLÜMÜ
5. ALPAR ŞULE,ÖZHAN FATMA, Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, 2018.
6. ALPAR ŞULE,ÖZHAN FATMA,DURSUN SEVİM, Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, 2008.
7. SABUNCU NECMİYE,ALPAR ŞULE, Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, 2008.
8. ALPAR ŞULE,DURSUN SEVİM, Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, 2008.
9. ALPAR ŞULE, Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, 2008.
10. ALPAR ŞULE,ÖZHAN FATMA, Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, 2008.
11. ALPAR ŞULE, Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, 2008.
12. ALPAR ŞULE, Hemşirelik Esasları El Kitabı, 1997.
13. ALPAR ŞULE, Hemşirelik Esasları El Kitabı, 1997.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. OCAKÇI AYŞE FERDA,ALPAR ŞULE Hemşirelikte Kavram, Kuram ve Model Örnekleri
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE,emen abdülaziz,sözeri aslı,öztürk fatma,temirhan gaye,pekür meryem,eş reyhan,karagözlü şeyma gül, "Tip 2 Diyabetli Bireylerin İnsülin Tedavisi Öz-Yönetiminde Bireysel Hasta Eğitiminin Etkinliği", I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARIHEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2018.
2. OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE, "Designing a Training Program Based on Hybrid Learning Model: An Example of Type 2 Diabetes Education Program for Nursing Students", 1. uluslararası inovatif hemşirelik kongresi, 2018.
3. GÖKDERE ÇİNAR HAVA,ALPAR ŞULE,İLHAN SEHER, "EVALUATİON OF THE EFFECTS OF REİKİ TOUCH THERAPY İN PATİENTS WİTH FİBROMYALGİA DİAGNOSİS FOLLOWED BY PAİN CLİNİC", World Nursing and Healthcare Conference, Stockholm, 2017.
4. ÖZÇELİK SEMANUR KUMRAL,EMRE YAVUZ DERYA,BAHÇECİK AYŞE NEFİSE,ALPAR ŞULE, "Gamification in Education", Internatıonal Congress of Black Sea Nursing Education, 2017.
5. EMRE YAVUZ DERYA,ALPAR ŞULE, "Yenidoğan ve Süt Çocuklarında Girişimsel Ağrı ve Nonfarmakolojik Yönetimi", 2. Uluslararsı Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. ÖZÇELİK SEMANUR KUMRAL,BAHÇECİK AYŞE NEFİSE,ALPAR ŞULE,EMRE YAVUZ DERYA, "Utilitarian Ethics", Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 2017.
7. EMRE YAVUZ DERYA,BAHÇECİK AYŞE NEFİSE,ALPAR ŞULE,ÖZÇELİK SEMANUR KUMRAL, "Ethics, Virtue and Nursing", Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 2017.
8. ÖZÇELİK SEMANUR KUMRAL,EMRE YAVUZ DERYA,BAHÇECİK AYŞE NEFİSE,ALPAR ŞULE, "Gamification in education", Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 2017.
9. ŞAHİN ŞÜKRİYE,ALPAR ŞULE, "HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYONUN ROLÜ", 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017.
10. OKUROĞLU GÜLTEN,ORAK NURAY,ŞAHİN ŞÜKRİYE,ALPAR ŞULE, "The Effect of Training with Simulation on the Clinical Stress of First Grade Nursing Students", Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 2017.
11. ŞAHİN ŞÜKRİYE,ALPAR ŞULE, "SANAT OLARAK HEMŞİRELİK", 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017.
12. OKUROĞLU GÜLTEN,ATBAŞ KARAÇANTA SEMA,ALPAR ŞULE, "Development of the Insulin Treatment Self Management Scale IT SMS", FEND 21 st Annual Conference, 2016.
13. CESUR ÖZMEN EZGİ,ALPAR ŞULE, "Kalp yetersizliği hastalarında yatış pozisyonunun periferik oksijen satürasyon düzeyine etkisi", ı. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
14. OKUROĞLU GÜLTEN,ŞAHİN ORAK NURAY,MEMADOV FİLİZ,ALPAR ŞULE, "Güvenli Parenteral İlaç Uygulama Öz-Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği", 5.Ulusal 1.UluslararasıHemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2018.
15. ŞAHİN ŞÜKRİYE,ALPAR ŞULE, "HEMŞİRELİKTE SİNERJİ MODELİ", Sağlık Bilimleri Eğitim-Araştırma ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi, İSTANBUL, 2017.
16. BAYIR Gamze,ALPAR ŞULE, "Kalıcı şantı olan çocuğa sahip ebeveynlerin kaygı, umut düzeyi ve başa çıkma stratejileri", 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2017.
17. ALPAR ŞULE,ORAK NURAY,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ, "Baş banyosu verirken yaşanan kaygının uygulama başarısı ve sürekli kaygı durumu ile ilişkisi", 2.Uluslararası 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2003.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSAL
1. BİLGİN ZÜMRÜT,ALPAR ŞULE,YILMAZ ESENCAN TUĞBA, "Kadınların Maternal Bağlanma Algısı ve Annelik Rolüne İlişkin Görüşleri", Uluslararası Katılımlı Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi
2. İnci Emrah,Özder Fatma,İncirkuş Murat,Uğur Volkan,OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE, "Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri İle Sağlıkla İlgili İnterneti Kullanım Durumları", Ulusal Bakım Kongresi
3. çırçır hasan,Atabek Betül,Yaylacı Abdülkadir,OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE, "Web-Tabanlı Hemşirelik Sınıflandırma Sistemleri Eğitiminin Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde Etkinliği,", 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş